Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський політехнічний коледж, ДПК

« Назад

Навчальний заклад свою історію розпочав в 1930 році. Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів на основі сучасних технологій та методів, використовуючи зарубіжний та покращуючи свій досвід в освітньому процесі.

Дніпропетровський-політехнічний-коледж

Гармонійне поєднання теорії і практики, новітні розробки і наукові традиції, адаптація освітнього процесу до вимог часу – це Дніпропетровський політехнічний коледж.

Контакти ДПК

Адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського 38.

Телефон: (0562) 32-28-53.

Електронна пошта: dpk1930@ukr.net.

Сайт: http://dpc.edu.ua.

Дніпропетровський-політехнічний-коледж ДПК

Матеріально-технічна база ДПК

ДПК має потужну матеріально-технічна базу, до якої входять сучасні оснащені кабінети та лабораторії, бібліотека, гуртожиток, їдальня, спортивні майданчики, актова а спортивна зала.

Бібліотека розташовується на території коледж та має велику кількість примірників методичної, навчальної та періодичної літератури. Загальний фонд складає близько 52 тисяч примірників.

Спеціальності Дніпропетровського політехнічного коледжу

1. «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазо — переробної промисловості».

Здобуття кваліфікації технік з ремонту обладнання.

Спеціалістів готують з цього напрямку з 1930 року.

Спеціалісти здобувають знання щодо підготовки виробництва ремонту.

Студенти коледжу отримують підготовку з питань виготовлення, експлуатації устаткування установ різних сфер промисловості.

Випускники спеціальності можуть обіймати посади: механіка у виробничих структурах, механічних службах установ.

2. «Аналітичний контроль якості хімічних сполук».

Здобуття кваліфікації: технік — лаборант.

Випускник спеціальності "Аналітичний контроль якості хімічних сполук".

За фаховим призначенням спеціаліст здатний створювати розбори і тести з метою визначення хімічного складу і головних параметрів харчових товарів, лікувальних і косметичних засобів, продукції домашньої хімії, металів і сплавів, органічних і неорганічних препаратів, різних видів пального, об'єктів навколишнього середовища відповідно до міжнародних вимог і технічних критерій; приймати проби й еталони для проведення аналізу, розробляти підсумки тестувань; приймати участь у дослідженні новітніх способів хімічних розробок.

Випускники інституту мають всі шанси працювати в лабораторіях підприємств хімічної, фармацевтичної, харчової, металургійної, машинобудівної індустрії, науково-дослідних та екологічних установах, займаючи посади лаборанта IV, V розрядів або техніка-хіміка. Підготовку професіоналів виконують досвідчені педагоги предметних циклових комісії хімічних дисциплін.

3. «Виробництво високомолекулярних сполук».

Здобуття кваліфікації: технік (хімічні технології).

На цій спеціальності студенти здобувають знання щодо виробництва і застосування різних лакофарбових матеріалів.

Після закінчення коледжу студенти можуть займати такі посади: лаборанта фізичних чи хімічних досліджень, техніка з підготовки виробництва, технолога, працюють на різноманітних підприємства хімічного виробництва.

4. «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів». Здобуття кваліфікації: технік — технолог.

Вироби із полімерних матеріалів знаходять широке використання в медицині, авіаційній, автомобільній промисловості, космічній техніці і в усіх галузях народного господарства. Спеціалісти можуть перцювати в установах гумової індустрії на посадах технолога підрозділу, керівника зміни, майстра відділу, лаборанта в лабораторіях, відділах технічного контролю.

5. «Прикладна екологія».

Здобуття кваліфікації: технік — еколог.

Випускник коледжу за фахом технік — еколог може проводити екологічний моніторинг, провести екологічну експертизу й паспортизацію території та установ, проводити дослідження стану оточуючого середовища.

На даний час технік-еколог може займати посади в спеціальних лабораторіях, санстанціях, працювати в екологічних службах, а також бути лаборантом у сфері біологічних досліджень.

6. «Організація виробництва».

Майбутні спеціалісти отримують підготовку для організаційно - управлінської роботи у структурних одинцях і підприємствах різних форм власності, вивчають народногосподарський пристрій функціонування компаній, організації та планування діяльності підприємств, їх оподаткування.

Випускники кваліфікації мають всі шанси обіймати посади менеджера, референта, асистента керівника, інспектора, диспетчера, агента з постачання в установи та в організації продукції.

7. «Обслуговування програмних систем».

Кваліфікація за дипломом — технік — програміст.

Майбутні фахівці отримують підготовку для діяльності у сфері інформатизації, яка передбачає застосування комп’ютерів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою її аналізу та надання пропозицій для прийняття рішень технічній, економічній та управлінській діяльності.

Випускники спеціальності зможуть посідати такі посади:програміст, техніка обчислювального центру, оператора електронно — обчислювальних машин в інформаційних технологіях — службах і організацій різноманітних сфер та форм власності.

8. «Біохімічне виробництво».

Здобуття кваліфікації: технік -технолог.

На сьогодні біотехнологія є однією з найбільш перспективних i швидко прогресуючих галузей науково-технічної, промислової і комерційної діяльності у розвинених країнах світу.3 розвитком пов'язане вирішення низки важливих соціальних, енергетичних, сировинних, продовольчих та екологічних проблем Світовий бізнес в біотехнологічній галузі переживає період підвищення інвестиційної активності в науковій, освітянській та промислових сферах, відбувається створення транснаціональних біотехнологічних компаній, стрімко зростає ринок біотехнологічної продукції медичного, сільськогосподарського, харчового, екологічного, промислового та енергетичного призначення.

Випускники зможуть працювати в установах, підприємствах харчової промисловості (м'ясокомбінати, молокозаводи, й м'ясні фабрики, хлібокомбінати, виноробні підприємства, установи, що виготовляють безалкогольні напої, харчові добавки і концентрати);установах , що здійснюють очищенням води; виготовлення та експлуатація альтернативних видів палива (біопаливо); очисткою ґрунтів та викиди аграрного та промислового секторів; в лабораторіях біотехнологічного, хімічного та технологічного профілів.

Дніпропетровський-політехнічний-коледж, ДПК

Отже, Дніпропетровський політехнічний коледж це провідний навчальний заклад, який проводить підготовку належним чином на найвищому рівні. Студенти коледжу, після здобуття диплому молодшого спеціаліста мають можливість подовжувати здобувати освіту і ВНЗ за спорідненою спеціальністю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!