Роздрукувати сторінку

Індустріальний технікум Криворізького національного університету, ІТ КНУ

« Назад

Історія ІТ КНУ

Індустріальний-технікум-Криворізького-національного-університету, ІТ-КНУ

Відповідно до рішенням Придніпровського раднаргоспу від 6 липня 1965 року у місті Терни, Дніпропетровської області було засновано Тернівський індустріальний технікум Міністерства чорної металургії УРСР.

Напружене формування гірничого-збагачувальної сфери мала необхідність термінового кадрового забезпечення. Таким чином, з 1966 року рівномірно вводилися до ладу навчально-лабораторні корпуси, гуртожиток та спортивний комплекс, майстерні, їдальня й інші об’єкти. Першим керівником технікуму була Іванова Поліна Микитівна.

Вже на початку діяльності технікум проводив підготовку спеціалістів електротехнічного напряму, водопостачання та промислового транспорту. Однак зростаючий обсяг видобутку корисних копалин, застосування кар’єрних автосамоскидів вантажопідйомністю 120 т. потребували значного кадрового забезпечення спеціалістами транспортного напрямку . Тому, Міністерство чорної металургії України продовжив подальшу діяльність закладу, як технікуму транспортного спрямування.

Вже з 1976 р. технікум проводив підготовку спеціалістів для країн Азії, Африки, Південно-східної Азії.

Застосування на гірничо-збагачувальних підприємствах української і закордонної кар’єрної техніки зумовили зведення в технікумі автомобільно-залізничного полігону й лабораторій із поліпшення корисних копалин, які ввійшли до ладу у 1982 р. Велику та ретельну роботу з будівництва та запровадження нових, сучасних об`єктів проводив директор технікуму Бєлік Андрій Кирилович.

Подальшим керівником технікуму був Матвійко Степан Григорович.

В 1995 році за указом Президента України технікум був ліквідований і засновано Тернівський технікум Криворізького технічного університету, як структурна одиниця університету. У даний період начальником стає Устенко Володимир Миколайович.

Ліцензію на проведення освітньої діяльності навчальний заклад отримав в

2001 році технікум. Відповідно до якої отримав 1 рівень акредитації, що проводив підготовку молодших спеціалістів.

З 2003 року по Тернівським технікумом керував Куповець Юрій Васильович.

Індустріальним технікумом Криворізького технічного університету навчальний заклад став в 2009 році відповідно до указу Міністерства освіти і науки України. З 2011 року Індустріальний технікум став окремою структурною одиницею.

На даний час обов’язки керівника здійснює Казанова Зоя Миколаївна.

Зав сю свою історію навальний заклад підготував близько 13 тисяч спеціалістів на денному та заочному відділенні.

Контакти Індустріального технікуму Криворізького національного університету

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смірнова, 47.

Телефон: (0564)35-13-51.

Електронна пошта: it_ktu@meta.ua.

Сайт: http://tt.kr.ua.

Індустріальний-технікум-Криворізького-національного-університету

Спеціальності Індустріального технікуму Криворізького національного університету

Навчальний заклад проводить підготовку спеціалістів за наступними спеціальностям:

1. Економіка підприємства.

2. Бухгалтерський облік.

3. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

4. Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання.

Студенти вчаться за загальноосвітньою програмою, отримують свідоцтво про середню освіту, а після проходження виробничої практики в установах - робочі спеціальності: інструктор котельні, інструктор теплового відділу, машиніст насосних установок, машиніст компресорних установок слюсар з експлуатації і лагодження газового оснащення, слюсар з лагодження, оснащення теплових сіток, лаборант хімічного аналізу.

Технік-теплотехнік готується для тех. сервісу і лагодження теплотехнічного оснащення, систем вентиляції, опалення та кондиціонування, систем газопостачання, тепломереж на посадах техніка, професіонала, оператора.

5. Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

Майже у всіх сферах діяльності сучасного суспільства вживається електрична енергія. Одним з важливих напрямків оптимізації передового виготовлення вважається автоматизація на складі автоматизованих систем управління. Широке використання мікропроцесорів і електроніки в системах управління погребує досвідчених професіоналів, які повинні вміти й застосовувати закони електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки.

6. Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій.

7. Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу.

8. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

Підготовка спеціалістів з напрямку "Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів" проводиться для забезпечення автотранспортних установ, заводів з ремонту автомобілів, гірничо-транспортних підприємств чорної й кольорової металургії досвідченими та висококласними працівниками з обслуговування й ремонту автомобілів та їх вузлів.

Фахова, теоретична й практична підготовка студентів, майбутніх спеціалістів, спрямована на спеціалізацію з експлуатації великовантажних автомобілів, які застосовуються при створенні корисних копалин відкритим методом.

Підбір викладачів й працівників технікуму здійснений на найвищому рівні кваліфікації, згідно з діловими якостями, які гарантують доброякісну підготовку професіоналів у відповідності сучасних вимог.

Спеціаліст, що здобув освіту з даної кваліфікації, після закінчення технікуму може займати такі посади: механік дільниці, майстер з ремонту транспорту, механік.

У технікумі створено відповідні умови для творчої роботи педагогів та учнів.

Навчально-матеріальна основа технікуму налічує : 2 навчальних корпуси, фізкультурний зал, слюсарно-механічні центри, бібліотеку з читальним залом на 80 місць та гуртожиток.

З метою збільшення професіоналів і посилення взаємозв'язку з підприємствами, навчальний заклад уклав договори з провідним підприємствами а установами, де студенти мають можливість проходити практику.

Індустріальний-технікум-Криворізького-національного-університету ІТ-КНУ

Отже, Індустріальний технікум КНУ є ВНЗ з І рівня акредитації й проводить підготовку за базовою загальною середньою освітою на денному та заочному віддаленні й надає випускникам базову вищу освіту за освітнім рівнем – молодший спеціаліст.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!