Роздрукувати сторінку

Гірничо-електромеханічний технікум Криворізький національний університет, ГЕТ КНУ

« Назад

Криворізький гірничо-електромеханічний технікум Криворізького національного університет – ВНЗ державного зразку, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Гірничо-електромеханічний-технікум-Криворізький-національний-університет, ГЕТ-КНУ

Історія ГЕТ КНУ

Технікум було засновано як Криворізький машинобудівний відповідно до розпорядження Раднаргоспу Дніпропетровського економічно-адміністративного району УРСР в 1962 р.

В 1972 році завершується будівництво навчального корпусу. У 1976 році було зведено гуртожиток на 450 місць. У 1985 році формуються нові спеціальності «Експлуатація промислових роботів» й «Експлуатація верстатів з програмним керуванням».

З 1989 року із-зі перебудови системи освіти, появи нових спеціальностей і напрямків підготовки спеціалістів в навчальному процесі технікуму відбулися суттєві зміни. Покращується матеріально-технічна база, створюється нові методи та способи проведення навчального процесу, технікум виходить на новий рівень своєї діяльності.

В 1995 році технікум проходить атестацію, внаслідок цього відповідно до постанови КМУ навчальний заклад отримав назву – Криворізький гірничо-електромеханічний технікум Криворізького технічного університету і діє як структурна одиниця ВНЗ.

В 2002 році технікум проходить акредитацію та здобуває ліцензію на проведення навчального процесу за тами спеціальностями, як: «Економіка підприємства» та «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем».

Навчання в технікумі відбувається як на денному, та к і заочному відділенні. Більшість місць за рахунок державного бюджету, а також контрактна форма навчання.

Контакти Гірничо-електромеханічного технікуму Криворізького національного університету

Адреса: вул. Ватутіна, 37-г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Телефон: (0564) 53-02-10.

Сайт: kgemt.org.ua.

Гірничо-електромеханічний-технікум-Криворізький-національний-університет ГЕТ-КНУ

Структура Гірничо-електромеханічного технікуму Криворізького національного університету

До структури технікуму входять: навчальні корпус, оснащені кабінети, лабораторії, гуртожиток, їдальня, актова зала, спортивний зал та майданчик.

Центром навчання є бібліотека, яка має сучасну літературу, а з кожним роком оновлюється.

На даний час в технікумі навчається близько 1000 студентів, а навчальний процес забезпечують 50 викладачів, які мають вищі категорії, звання, є кандидатами наук.

Всі приміщення технікуму відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, про що свідчить санітарний паспорт.

За роки існування технікум підготував біля 30000 фахівців з різноманітних спеціальностей.

Спеціальності ГЕТ КНУ

1. «Економіка підприємства». Здобуття кваліфікації: спеціаліст з економіки підприємства. Випускник може займати первинні посади:статист, обліковець, бухгалтер.

Молодший спеціаліст повинен вміти:

- проводити аналіз виробничої та господарської діяльності установ;

- вводити інноваційні форми, системи й види оплати праці на підприємствах різних форм власності;

- розраховувати грошові надходження від продажу продукції госпрозрахункового доходу;

- проводити розробку бізнес-планів, проробляти фінансовий план та баланс установ.

2. «Розробка програмного забезпечення».

Сфера праці: установи різних форм власності, які оснащені електронно-обчислювальною технікою, органи муніципального управління.

Функції спеціаліста: створення інформаційного програмного фонду, розробка інформаційного програмного фонду, збирання звичайних схем науково-технічного процесу обробки інформації, дослідження, регулювання і експериментальне випробування роботи програмних систем, експлуатація пакетів прикладних програм, розробка науково-технічної документації.

Посади, які може займати спеціаліст: технік-програміст, оператор введення даних в ЕОМ, керівник малого підприємства будь-якої установи, організації чи підприємства.

Випускники даної кваліфікації отримують ґрунтовні і спеціальні навички в галузі інформатики та обчислювальної техніки, а ще володіють фактичним вмінням її сервісу.

3. «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва».

Фахівці зможуть здійснювати професійну роботу: майстра з комплексної автоматизації і телемеханіки, з ремонту приладів та устаткування; електромеханіка; техніка-конструктора; контролера електромонтажних робіт та слюсаря-електромонтажника.

Переважаючі види діяльності:

- випробування апаратурного постачання;

- сервіс засобів і систем автоматизації та їх девайсів, подробиць після установки;

- використання комп’ютера і його периферійних приладів (включення, апарат, наладка);

- лагодження комп’ютера і його периферійних приладів;

- підміна девайсів.

4. «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв». Здобуття кваліфікації:гірничий технік – електромеханік.

Основні завдання діяльності молодшого спеціаліста:

- організація забезпечення постійної й безпечної роботи устаткування та електропристроїв на дільниці;

- забезпечення контролю шляхом удосконалення характеристик роботи устаткування дільниці;

- організація роботи згідно лагодження та обслуговування оснащення.

Створення організаційно – технічних заходів шляхом покращення техніко – економічних характеристик робіт дільниці.

5 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств». Здобуття кваліфікації: технік-механік.

Сфери використання молодших фахівців:

- механік цеху (ділянки) - займається питаннями згідно технічного обслуговування, налагодження експлуатації обладнання ділянки;

- технік по експлуатації і ремонту устаткування - займається питаннями по устаткуванню, ремонту й експлуатації обладнання ділянки;

- технік-конструктор - займається питаннями щодо конструкторської підготовки до ремонту;

- слюсар-ремонтник - займається питаннями здійснення ремонтних робіт.

6. «Зварювальне виробництво».

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд». Здобуття кваліфікації:технік-електрик.

7. «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку». Здобуття кваліфікації: електрозв’язку.

Гірничо-електромеханічний-технікум-Криворізький-національний-університет

Отже, гірничо-електромеханічний технікум Криворізький національний університет– багатофункціональний навчальний заклад, яки проводить підготовку молодших спеціалістів за технічними та економічними напрямками діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!