Роздрукувати сторінку

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України, ДМА МОЗУ

« Назад

Дніпропетровська медична академія МОЗ України (ДМА МОЗ України) - одне з найстаріших вищих навчальних закладів України.

Дніпропетровська-медична-академія-Міністерства-охорони-здоров'я-України ДМА-МОЗУ

Заснована 15 вересня 1916 на базі катеринославських вищих жіночих курсів. Статус академії отримала з 1920 року.

За весь час у ДМА здобули освіту близько 50 тис. вихованців, які працюють не пише в різних куточках нашої країни, а й за її межами.

Академія займає площу 85 гектарів. Має 8 навчальних корпусів загальною площею 52000 кв. м., в яких розміщені 608 навчальних аудиторій, кабінетів і лабораторій. У 6 гуртожитках площею 46000 кв. м. проживають 2 849 студентів і лікарів-курсантів.

Академія має спортивний комплекс, спортивно-оздоровчим табір, наукову бібліотеку, технічний центр і два музеї.

Контакти ДМА МОЗУ

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

Телефон: (056) 713-52-57.

Електронна пошта: dsma@dsma.dp.ua.

Сайт: www.dsma.dp.ua.

ДМА-МОЗУ

Історія та загальні відомості про Дніпропетровську медичну академію Міністерства охорони здоров'я України

Дніпропетровська державна медична академія - один з найстаріших вищих навчальних закладів країни: заснований у вересні 1916 року на базі Катеринославських вищих жіночих курсів.

За роки свого існування академія підготувала близько 45000 лікарів. Нині ДДМА - провідний вищий заклад медичної освіти України з єдиною безперервною підготовкою спеціалістів на трьох рівнях: довузівському, вузівському та післядипломному.

На 58 кафедрах навчаються понад 4 тисячі студентів, з них - близько 500 іноземних громадян з 29 країн світу. У складі академії - 6 факультетів (три медичних, стоматологічний, іноземних студентів і факультет післядипломної освіти), на яких викладають 103 доктори і 367 кандидатів наук, 11 заслужених діячів науки й техніки, 7 заслужених працівників вищої школи, 6 заслужених лікарів України, 10 лауреатів Державної премії.

ДДМА - один з перших ВНЗдів України, де впроваджено тестові екзамени "Крок-1", "Крок-2" та "Крок-3", а також єдиний випускний практично орієнтований іспит.

Академія плідно працює з Головним управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

Академія має партнерські зв'язки з вищими навчальними закладами Німеччини, Франції, США, Великобританії, є членом Європейської асоціації міжнародної освіти, співпрацює з ВООЗ.

3 1996 р. медичну академію очолює академік України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук професор Г. В. Дзяк.

У складі академії - 6 факультетів, на яких навчають 562 викладачі, з них 94 доктори та 360 кандидатів наук, серед них один академік і три члени-кореспонденти АМН України, один член-кореспондент НАН України, 11 заслужених діячів науки, 6 заслужених лікарів, 5 заслужених працівників вищої школи то народної освіти, 10 лауреатів Державних премій України та Росії.

Навчальний процес та проведення наукових досліджень допомагає забезпечувати бібліотека, книжковий фонд якої становить понад 700 тис. примірників.

Сорок п'ять клінічних кафедр розташовані на базах 52 лікувально-профілактичних закладів, що наближає навчальний процес до проблем практичної медицини.

Унікальні наукові дослідження вчених академії присвячені найбільш актуальним питанням медичної науки: діагностиці та лікуванню гіпертонічної хвороби в залежності від гіпертрофії лівого шлуночка та ре-моделюванню міокарда, науковому обґрунтуванню ведення індукованої вагітності, профілактиці перинатальних наслідків та послідуючих методів збереження репродуктивного здоров'я, розробці нових конструкцій вітчизняних ендопротезів суглобів, медичному обґрунтуванню та впровадженню харчових пектинових препаратів для профілактики, адаптації та реабілітації здоров'я дітей промислового регіону; імуноморфологія пухлин людини, діагностика, профілактика та лікування СНІДу.

На 45 клінічних кафедрах академії ведеться напружена робота з відпрацювання практичних навичок, засвоєння широкого обсягу знань, необхідних для лікаря загальної практики та стоматології.

Сучасні навчальні технології послідовно впроваджуються в практику роботи кафедр академії, серед них комп'ютерні навчальні й тестові програми, навчальне телебачення, спеціалізовані класи для відпрацювання практичних навичок, лікарські бригади.

Підготовка лікаря в Дніпропетровській державній медичній академії - то не лише оволодіння ґрунтовними медичними та профільними клінічними дисциплінами, а й виховання всебічно розвиненої молодої людини з високим загальноосвітнім рівнем, прагненням невпинного пошуку в науці й практиці - піклування про здоров'я громадян незалежної України.

До послуг молоді численні студентські наукові гуртки, Дніпропетровська державно медична академія посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних медичних закладів країни за кількістю переможців на студентських наукових олімпіадах, конференціях, конкурсах.

З 2000 р. рада молодих учених і студентів проводить міжнародну конференцію "Медицина і стан здоров'я у ХХІ столітті", учасниками якої є молоді науковці й студенти з Росії, Молдови, Польщі та інших країн.

Дніпропетровська-медична-академія-Міністерства-охорони-здоров'я-України, ДМА-МОЗУ

Факультети ДМА МОЗУ

Навчання проводиться на таких факультетах:

1. Медичний факультет: в університеті їх створено 3. Відповідно на цих факультетах діють такі кафедри: інфекційних хвороб, кафедра акушерства та гінекології, хірургії, загальної хірургії та внутрішньої медицини.

2. Стоматологічний факультет. На факультеті створено такі кафедри для забезпечення навчальним процесом: хірургічної стоматології, терапевтичної стоматології, дитячої стоматології та ортопедичної стоматології.

3. Міжнародний факультет. На міжнародному факультеті діють такі кафедри: фтизіатрії, хірургії, шкірних та венеричних захворювань, неонатології.

Під час навчання фахівці опановують такі дисципліни, як догляд та профілактика захворювань у дітей, реабілітація дітей, невідкладні стани в неонатології.

4. Факультет післядипломної освіти.

Навчальний процес в Дніпропетровській медичній академії Міністерства охорони здоров'я України

Проведення навчального процесу та наукових досліджень студентів та викладачів забезпечують такі відділи: бібліотека, відділ інформації, до якому входять численна кількість інформаційних видань, центральна наукова лабораторія, яка обладнана новим устаткуванням для проведення різноманітних дослідів, різноманітні хімічні та біохімічні лабораторії.

Головне місце у навчальному процесі посідає білотка, саме тут зберігається вся необхідна література для забезпечення освітнього процесу. Працівники бібліотеки допомагають студентам у здійсненні пошуку інформації для написання наукових статей та наукових досліджень.

На базі академії поводяться різноманітні наукові заходи, де студенти можуть продемонструвати свої дослідження, а також запропонувати перспективи розвитку медичної діяльності.

Невід’ємною частиною навчання є проходження практики. Студентам надається можливість проходити практику в медичних закладах м. Дніпропетровська та інших областей та міст України.

Також завдяки тісній співпраці з іноземними країнами студенти мають можливість проходження практики та стажування за кордоном.

Навчальний процес проходить відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів. З кожним роком відбувається покращення навчального процесу, удосконалюються та впроваджуються нові методи навчання.

Завдяки розвитку інноваційних технологій університет закупив велику кількість сучасної техніки: інтерактивні дошки, принтери, сканери, комп’ютери та інші обладнання.

Для того, щоб вступити до академію необхідно скласти вступні іспити, у разі якщо студент приходить на навчання із дипломом молодшого спеціаліста, а бо сертифікати ЗНО з таких дисциплін, як біологія, хімія, українська мова, дивлячись від напрямку підготовки.

Більш детально з інформацією по академію можна ознайомитися на сайті, а також дізнатися більш детальну інформацію про спеціальності, вартість та термін навчання.

Академія має відмінні обчислювальні засоби, легко доступні для всіх студентів з обчислювальним центром, доступних для надання допомоги.

Наукові дослідження в академії спрямовані на практично будь галузі медичних наук, і фундаментальних і клінічних. Деякі з останніх розробок в області досліджень:

- промислове забруднення навколишнього середовища і його небезпеки для дітей та підлітків;

- різні підходи до терапії, діагностичної оцінки і профілактики таких поширених захворювань, як кір, вірусний гепатит;

- наукові основи та теорія організації та управління первинної медико-санітарної в умовах страхової медицини;

- виробництво і впровадження приладів людських суглобів;

- профілактика і лікування серцево-судинної системи і ревматизмом захворювань;

- розробка і впровадження нових форм навчання пацієнта і освіти;

- розробка бактеріальних препаратів - нормальної мікрофлори людського організму;

- експериментальне та клінічне дослідження кровозамінників "Перфторан";

- дослідження, спрямовані на лікування, діагностики та профілактики таких захворювань, як туберкульоз, хронічний отит, геморагічний інсульту, цукровий діабет, а також серцево-судинні захворювання та ін.

Дніпропетровська-медична-академія-Міністерства-охорони-здоров'я-України

Тому, навчання в Дніпропетровській медичній академії Міністерства охорони здоров'я України є гарним напрямком для здобуття потрібної професії. Завдяки тісній співпраці з іншими ВНЗ, наявністю досвідчених кадрів та сучасною матеріально-технічною базою академія проводить навчання на найвищому рівні. Завдяки цьому студенти мають високі знання з медицини та зможуть обслуговувати населення та надавати медичну допомогу належним чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!