Роздрукувати сторінку

Первомайська філія Університету сучасних знань, ПФ УСЗ

« Назад

На ринку навчальних послуг України Університет сучасних знань функціонує з 2002 року. Університет створений Загальноукраїнською громадською організацією «Знання» України, яка має великий досвід науково-просвітницької та навчальної діяльності разом з Сучасною Гуманітарною Академією - найбільшою комерційною учбовою організацією РФ. Головною ціллю діяльності ВНЗ є становлення високоосвічених спеціалістів для діяльності в модерних ринкових умовах, які будуть конкурентоздатними на ринку праці не лише України, але і закордонних держав.

Первомайська філія Університету сучасних знань, ПФ УСЗ

Загальна інформація про Первомайську філію Університету сучасних знань

Первомайська філія Приватного вищого освітнього закладу «Університет сучасних знань» є організаційним і навчальним окремим функціональним відділенням ПВНЗ «УСЗ» та повним спадкоємцем прав і обов’язків Первомайської філії ТОВ «Вищий освітній заклад «УСЗ» в силу перейменування ТОВ ВНЗ «УСЗ» згідно з законодавством та постанов загальних зборів засновників № 07/11 від 07.11.2014р, № 01 від 13.02.2015р.

Приватний вищий освітній заклад «Університет сучасних знань» – це визначний комерційний ВНЗ ІІІ рівня кваліфікації, створений громадською установою «Товариство «Знання» України», що має більш ніж 65-річний досвід культурно-пропагандистської та науково-освітньої діяльності.

Серед керівників Університету велика кількість визначних вітчизняних науковців, громадських діячів. Зокрема, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, президент НАПу України, президент Товариства «Знання» України, міністр освіти і науки України у 1999-2005 рр., визначний український філософ Василь Григорович Кремень; докт. філософських наук, професор, заслужений науковець науки і техніки України, голова керівництва Товариства «Знання» України та президент Університету, співвласник першого у вільній Україні підрозділу соціології Василь Іванович Кушерець.

Згідно з сертифікатом МОНУ та сертифікаційних ліцензій ПВНЗ «Університет сучасних знань» здійснює учбову діяльність з формування молодших фахівців, бакалаврів, спеціалістів, магістрів відповідно до галузевих положень вищої освіти за 9-ма кваліфікаціями: «Правознавство», «Психологія», «Фінанси і кредит» (молодший фахівець, бакалавр, спеціаліст, магістр); «Менеджмент» (бакалавр, фахівець, магістр); «Облік і аудит», «Філологія (англійська)» (бакалавр, фахівець); «Дизайн» (бакалавр), «Бухгалтерський облік», «Видавнича діяльність та редагування» (молодший фахівець). Форми освіти – очна та заочна, відбувається діяльність над впровадженням дистанційної форми.

ПФ УСЗ

Студенти закладу одержують дипломи державного значення, а студенти коледжів Університету володіють перспективою паралельно з вищою освітою отримувати повну загальну середню освіту, підтверджену атестатами.

Університет на теперішній день – це майже 5 тис. студентів, понад 400 науково-педагогічних та педагогічних співробітників, широка структура регіональних окремих функціональних відділень по всій країні (Інститут регіонального управління та економіки, 8 філій, 4 коледжі). До можливостей робітників і студентів Університету модерна матеріально-технічна структура, велика бібліотека і видавництво Товариства «Знання» України, найбільший в державі Київський планетарій та єдиний сферичний 3D кінотеатр.

Вагомою є і наукова діяльність педколективу закладу. Тільки за минулі роки штатні науково-педагогічні співробітники сформували і видали приблизно 30 підручників і учбових посібників з грифом МОНУ, більше 100 науково-дослідницьких монографій, захистили більше 10 кандидатських і докторських дисертацій, одержали ранг доцентів і професорів. В установі діє дві аспірантури (з правових та психологічних наук), публікується персональне електронне фахове видання «Журнал східноєвропейського права», яке офіційно входить до Переліку наукових фахових видань України.

В навчальному процесі у закладі широко застосовуються інноваційні технології навчання, а управляє учбовим процесом високоякісний професорсько-педагогічний склад, 80% якого становлять доктори і кандидати наук, з якого 11 осіб є докторами наук і професорами, 96 - кандидатами і доцентами. На усіх підрозділах даного ВУЗу, незалежно від вибраної кваліфікації, найважливішим і пріоритетним є глибоке опанування іноземних мов і персональної комп'ютерної техніки.

Навчання в УСЗ відбувається на комерційній основі. В даний час число студентів інституту становить приблизно 850 чоловік. В УСЗ створена бібліотека, загальною площею 312 кв. м. А книжковий фонд бібліотеки становить 31223 примірника.

Студенти УСЗ здобувають диплом державного рангу.

Первомайська філія Університету сучасних знань, ПФ УСЗ

Кваліфікації Університету сучасних знань:

У складі закладу на даний час діють наступні відділення:

- Юридичне відділення:

-- Кваліфікація: Правознавство.

- Економічний підрозділ:

-- Кваліфікації: Облік і аудит, Фінанси.

- Відділення менеджменту:

-- Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної роботи.

- Філологічний підрозділ:

-- Спеціалізація: Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська).

- Екологічний підрозділ:

-- Спеціалізації: Екологія та екологічне право, Екологія та менеджмент зовнішньоекономічної роботи.

- Підрозділ психології:

-- Спеціалізація: Психологія.

- Підрозділ інформатики:

-- Кваліфікація: Програмне забезпечення автоматизованих структур, Інтелектуальні структури прийняття рішень.

Також функціонує підготовчий підрозділ за напрямами: право, економіка, менеджмент, філологія.

Університет сучасних знань – це модерна вища освіта необхідна кожному!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!