Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області та їх рейтинг \ 33. Первомайський коледж Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, ПК КІРУЕ

Первомайський коледж Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, ПК КІРУЕ

« Назад

Контакти Первомайського коледжу КІРЕУ

Первомайський коледж Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, ПК КІРУЕ

Поштовий індекс: 55200.

Адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Кам'яномостівська, 5.

Телефони: (05161) 5-46-81.

Метою діяльності Первомайського коледжу є надання навчальних послуг з навчання на основі повної загальної середньої освіти, на базі основної середньої освіти (з одночасною видачею атестата про повну загальну середню освіту із дипломом молодшого фахівця певного зразка), за очною та заочною формами навчання особам для отримання ними учбово-спеціалізованого рангу «молодший фахівець» з наступним навчанням з кваліфікації в основному вищому учбовому закладі згідно з ступеневою структурою освіти.

Освітньо-виховний процес в Первомайському коледжі провадять 5 циклових комісій: загальноосвітніх предметів, гуманітарних предметів, цикловими комісіями з правознавства, бухгалтерського обліку та дизайну. Голови циклових комісій володіють вищою спеціалізованою категорією.

Методична діяльність ПК КІРЕУ направлена на покращення педагогічної роботи, запровадження інтерактивних форм і засобів навчання, зокрема, застосування комп'ютерних технологій (мультимедійні презентації), запровадження інноваційних форм і методів навчання, тестування, становлення учбових посібників, учбово-методичних структур предметів.

Одним із напрямів науково-методичної діяльності циклових комісій є здійснення конференцій, круглих столів, використання тренінгових методик, щодо обміну досвідом, пошуку інноваційних методик учіння, покращення учбового процесу. Так, у 2013-2014 учбовому році були здійсненні такі заходи: «Проведення індивідуальної роботи як метод становлення професійної компетентності молодшого фахівця» (круглий стіл); «Роль та значення «Тижнів кваліфікацій» у формуванні студентської молоді до вибраної спеціальності».

Педагогічний колектив ПК КІРЕУ за своїм потенціалом вдало здійснює намічені перед ним учбово-методичні завдання. Його робота направлена на створення якісного рівня формування спеціалістів.

ПК КІРУЕ

Спеціальності у Первомайському коледжі КІРЕУ

Спеціальність: Правознавство.

Сфера знань: Право.

Спеціалізація: молодший фахівець з права.

Учбово-кваліфікаційний ранг: молодший фахівець.

Форма навчання: очна.

Молодший фахівець з права – це професіонал, який сформований для професійної праці в галузі юридичної практики. Ця область пов'язана з дослідженням юридичних справ, проведенням юридично важливих дій і юридичною кваліфікацією. Для цього потрібні міцні знання структури права, майстерне уміння використовувати новий арсенал юридичних засобів при розв’язанні будь-якої проблеми, певний рівень професійної культури.

Ціллю професійної роботи молодшого фахівця з права є охорона і захист прав та юридичних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності та господарювання, всіляке сприяння покращенню законності та правопорядку, становленню правової країни.

Високий рівень професійної культури надає можливість спеціалісту-юристу розповсюджувати правові знання та створювати правове виховання громадян, здійснювати діяльність з додержанням законності, покращення правопорядку. Він мусить вміти надавати оцінку історичним та модерним процесам й проблемам в житті держави, тенденції міжнародного формування, мусить володіти високими моральними характеристиками, здібностями організаторської та управлінської роботи, уміти приймати професійні рішення з врахуванням їх соціальних результатів.

Юрист мусить володіти на певному рівні сукупністю видів роботи та згідно з ними компетентно і відповідально розв’язувати сукупність узагальнених професійних завдань.

Спеціальність: Дизайн.

Освітньо-спеціалізований ранг: молодший фахівець.

Кваліфікація: художник-конструктор (дизайнер).

Термін освіти: 4 роки (на базі основної загальної середньої освіти).

Форма навчання: очна

Сьогодні є доказаним те, що промислові вироби, сформовані за допомогою дизайнерів, спроможні здійснювати не менш головні функції естетичного і культурного становлення, ніж образотворча творчість. В свою чергу, такі сфери модерного мистецтва, як кіно, телебачення, книжкова графіка, реклама, в організаційному плані все більш змінюються в розгалужені структури промислового виробництва, високоефективність якого залежить від якості його дизайнерського створення. Значення дизайну та ергономіки в покращенні якості промислової продукції та її конкурентоздатності на міжнародному ринку, формуванні сучасних умов праці та життєдіяльності людини було опреділено на державному рівні ще Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 37 «Про першонеобхідні заходи щодо становлення національної системи дизайну та ергономіки і запровадження їх здобутків у промисловому комплексі, закладах житлової, виробничої і соціально-культурної галузі». Професійна робота спеціалістів з дизайну направлена на створення функціонально важливих, комфортних, технологічних, економічно-раціональних, естетичних виробів. Умови ринкової конкуренції зобов'язують виробників товарів і послуг досліджувати інноваційні засоби їх розповсюдження до споживачів – маркетингові, економічні, інформаційні і звичайно дизайнерські.

Кваліфікація: Бухгалтерський облік.

Сфера знань: Економіка і підприємництво.

Спеціалізація: молодший фахівець з бухгалтерського обліку.

Учбово-кваліфікаційний ранг: молодший фахівець.

Форма навчання: очна.

Становлення модерних спеціалістів-бухгалтерів, професійно сформованих до високих темпів розвитку і змін економічної дійсності, які відповідають потребам країни і ринку праці – це міцний фундамент спорудження цивілізованої української економіки ХХІ віку, її реального входження в міжнародну економічну структуру, а також один із методів боротьби з негативними виявами цих процесів («тінізацією» економіки, розповсюдженням «чорної», «подвійної» бухгалтерій тощо).

Первомайський коледж Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, ПК КІРУЕ

Отже, Первомайський коледж КІРЕУ – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!