Роздрукувати сторінку

Миколаївський національний аграрний університет, МНАУ

« Назад

Історія Миколаївського державного аграрного університету починається в 1984 році, коли був створений філіал Одеського сільськогосподарського інституту. Сьогодні це сучасний вищий навчальний заклад державної форми власності, ліцензований IV рівнем акредитації. Керує вузом ректор – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шебанин В'ячеслав Сергійович.

Миколаївський національний аграрний університет, МНАУ

Контакти Миколаївського національного аграрного університету

Адреса: Миколаївська обл., р. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9.

Телефон: 8 (0512) 34-60-62, 34-10-82, 34-31-46.

URL: www.mdau.mk.ua.

В університеті ведеться підготовка фахівців на денній, заочній та дистанційній формах навчання.

У структуру ВНЗ також входять:

- Науково-дослідний інститут нових агропромислових об'єктів;

- Науково-дослідний інститут сучасних технологій в АПК;

- Інститут післядипломної освіти.

Напрями навчання:

- Харчова промисловість і біотехнологія;

- Сільське, лісове, рибне господарство;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Енергетика;

- Інші.

МНАУ

Історія становлення Миколаївського національного аграрного університету

Миколаївський національний аграрний університет – навчальний заклад, організований в 1984 році, і є володарем найвищого рівня акредитації. Фундаментом для створення університету була філія сільськогосподарського інституту з міста Одеса, яка почала розвиватися прискореними темпами в зв'язку з нестачею кваліфікованих кадрів у галузях інженерії, економіки, зооінженерії, агрономії та інших. Вже до 1991 року студентами установи були більше 2000 чоловік, чию підготовку здійснювали 126 представників викладацького корпусу, у зв'язку з чим філію було переформовано в самостійну установу в статусі інституту. Через 8 років, завдяки продуктивній роботі, заклад було реформовано на академію, а вже в 2002 році аграрна академія перейшла в статус університету. Ще через 10 років установа увійшла в список національних навчальних закладів України.

З 1991 року і по сьогоднішній день кількість студентів університету зросла в чотири рази, крім того, значно збільшилася кількість власників вчених ступенів у лавах викладачів. Сьогодні університет, який був в минулому філією, має розгалужену структуру, в складі якої 4 регіональних коледжі.

На даний момент в установі існує центр працевлаштування студентів, що дозволяє приступити до освоєння професії відразу після закінчення навчання. Така практика має місце в зв'язку з тим, що більша частина кафедр забезпечують підготовку студентів за державним замовленням. Крім того, установа організовує практику для студентів за кордоном у таких країнах, як Швейцарія, Ірландія, США, Німеччина, Франція, Англія та інших.

На даний момент студентами МНАУ є близько 8000 чоловік. Викладацький корпус налічує 358 викладачів, у тому числі 159 кандидатів наук та 28 професорів і докторів наук.

При університеті організовано такі факультети:

- обліково-фінансовий;

- менеджменту;

- механізації сільського господарства;

- агрономічний;

- технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

- культури і виховання;

- підвищення кваліфікації;

- довузівської підготовки.

Миколаївський національний аграрний університет, МНАУ

Матеріально-технічна база МНАУ

Матеріально-технічна база університету безперервно розвивається. У розпорядженні ВНЗ є 6 навчальних корпусів, 3 гуртожитки, автотракторний парк, науково-дослідні лабораторії, комп'ютерні класи, науково-технічні бібліотеки.

На підготовчих курсах, які проводяться в університеті, абітурієнти можуть отримати додаткові знання зі шкільних предметів для успішного вступу до ВНЗ.

Абітурієнти при вступі в університет можуть вибрати свій напрям підготовки і відповідно майбутню професію: сільське, лісове, рибне господарство, харчова промисловість і біотехнологія, енергетика, економіка, механізація і електрифікація сільськогосподарського виробництва, маркетинг, енергетика аграрного виробництва, землеробство, рослинництво і садово-паркове господарство, ґрунтознавство та агрохімія, виноградарство та плодоовочівництво, зоогігієна та ветеринарія, менеджмент та ін.

Освітній процес в університеті здійснюється за багаторівневою системою бакалавр, спеціаліст, магістр з вибором форми навчання – денної або заочної.

Студентам з інших міст університет пропонує місця для проживання у п'яти студентських упорядкованих гуртожитках.

Навчання студентів здійснюється в семи навчальних корпусах, аудиторії, лабораторії яких оснащені сучасною мультимедійною технікою, інтерактивними дошками, сучасними комп'ютерами з виходом в мережу Інтернет.

У ВУЗі є військова кафедра, на якій студенти можуть після навчання отримати військове звання, інші юнаки, які навчаються на денній формі, отримують відстрочку від служби в армії.

Багато студентів для проходження стажувань виїжджають за кордон в такі країни: Францію, Північну Ірландію, Англію, США, Швейцарію, Німеччину.

Студентам у майбутньому працевлаштуванні допомагає Центр працевлаштування.

Миколаївський національний аграрний університет

Виховна робота МНАУ

Для творчої, активної молоді, яка прагне розвинути свої культурні, творчі нахили в університеті створені колективи в центрі культури і мистецтв: хоровий колектив, студії естрадного вокалу, танцю, театральна студія, КВК, ансамбль народного танцю, туристичний клуб, студія бального танцю, розмовного жанру, гри на музичних інструментах, студія підготовки телеведучих, телеоператорів та ін.

Крім усього іншого, необхідного для прогресивного розвитку вузу, розширюється кількість і якість ресурсів, що надаються користувачам мережі Інтернет. Сьогодні крім офіційного сайту постійно оновлюється інформацією про університет, а також сторінками, на яких розміщені збірники та газета, що видаються університетом, є: форум, чат, блог змін на сайті МДАУ, сайти деяких структурних підрозділів університету (бібліотеки, кафедри фінансів і ін.), стадію наповнення і випробування проходить інтернет-ресурс, призначений для дистанційної освіти, в перспективі 24-годинна трансляція відео-потоку з веб-камери, встановленої на території університету.

Випускники МНАУ по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Рейтинги МНАУ

У 2014 році агентство «Експерт РА», включило ВУЗ в список кращих вищих навчальних закладів Співдружності Незалежних Держав, де йому був привласнений рейтинговий клас «D».

Науково-дослідна робота Миколаївського національного аграрного університету

Науково-дослідна робота в університеті проводиться за трьома науковими напрямами: економічні, сільськогосподарські та технічні науки. Для організації цієї роботи діє наукова структура, найвищим рівнем якої є вчена рада та ректорат, середнім – науково-дослідний відділ та кафедри факультетів.

Науково-дослідна робота ведеться в оснащених сучасним обладнанням лабораторіях, на дослідному полі навчально-науково-практичного центру, а також у передових господарствах області.

Науково-дослідну роботу зосереджено на 30-ти кафедрах, у науковому інституті інноваційних технологій і змісту аграрної освіти, науково-дослідному інституті нових агропромислових об'єктів та навчально-інформаційних технологій, науково-дослідному інституті сучасних технологій в АПК, 25-ти проблемних лабораторіях. Наукові дослідження здійснюються силами професорсько-викладацького складу, студентами, аспірантами та науковими співробітниками.

Отже, МНАУ – це заклад освіти у м. Миколаєві, який є популярним на всю територію нашої країни завдяки високій якості освіти, яка надається в закладі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!