Роздрукувати сторінку

Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету, ПІ КСУ

« Назад

Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету сформований в 1994 році науковцями Миколаєва та Києва при сприянні Миколаївської міської і обласної влади та Національної академії наук України. Південнослов'янський інститут (ПСІ) як відділення Київського славістичного університету проводить учбово-методичну і наукову діяльність в м. Миколаєві на основі Статуту Київського славістичного університету та Розпорядження про Південнослов'янський інститут, зареєстрованих та узгоджених у відповідності з чинним законодавством.

Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету, ПІ КСУ

Контакти ПІ КСУ

Адреса Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету в місті Миколаєві: м. Миколаїв, Ленінський р-н, вул. Логовенка, буд. 2.

Телефон: 500419.

Спеціальності Південнослов’янського інституту КСУ

Ліцензія МОН України дає право закладу надавати вищу освіту на рівні потреб до фахівця за напрямами і кваліфікаціями:

- Напрям формування "Філологія":

-- кваліфікація "Мова та література (англійська, болгарська)";

- Напрям формування "Психологія" за кваліфікацією "Психологія";

- Напрям формування "Економіка і підприємництво":

-- кваліфікацій: - "Фінанси та кредит"; "Облік і аудит";

- Напрям формування "Менеджмент", кваліфікація "Менеджмент організацій", спеціальності:

- "Менеджмент організацій засобів масової інформації";

- "Менеджмент митної діяльності";

- "Інформаційні системи в менеджменті";

- "Менеджмент організацій землекористування";

- Напрям формування "Геодезія, картографія та землеустрій" спеціальності "Геоінформаційні структури і технології", "Землекористування та кадастр".

ПІ КСУ

За всіма кваліфікаціями Південнослов'янський інститут сертифікований по III навчально-кваліфікаційному рангу. Різностороння діяльність з учнями шкіл, кадровими службами установ і закладів м. Миколаєва, підрозділами у справах молоді облдержадміністрації та міської ради створюють якісний відбір в заклад за цільовими напрямами і з перспективою майбутнього працевлаштування.

Південнослов'янський інститут знаходиться в трьох окремих приміщеннях, два з яких він бере в оренду на 25 років, а один є власністю. Загальна територія становить 8.043 кв. м, з них учбова 5821 кв. м. Інститут сформував учбово-науковий комплекс "Безперервна освіта Миколаївщини", до складу якого включено Південнослов'янський інститут, Південна академія збільшення спеціалізації кадрів Мінпромполітики України, Державний коледж економіки та харчових технологій, ВПТУ № 21, гуманітарна гімназія № 41, економічний ліцей № 2, середні школи № № З, 31, ПТУ № 21.

Плідну увагу Південнослов'янський інститут надає приєднанню студентів до наукової діяльності. Студентські секції, клуби за науковими зацікавленнями і інші форми праці відображаються в підсумках загальноукраїнських обласних та інститутських студентських наукових семінарах. Виховна діяльність, що здійснюється в закладі, направлена на формування у майбутніх спеціалістів високого рівня розумових, моральних почуттів і суджень, національної самосвідомості. При цьому заклад зберігає вікові традиції слов'янської освіти. Нещодавно відсвяткували 140 років з періоду створення в м. Миколаєві Південнослов'янського пансіону, який на протязі чверті віку надавав безоплатний притулок і освіту молодим болгарам, сербам, чорногорцям.

ПІ КСУ, сформований через сто років після ліквідації Південнослов'янського пансіону групою миколаївських і київських науковців під управлінням Національної академії наук України, являє собою вищий учбовий заклад нового напрямку, який продовжує традиції слов'янського братства.

Інститут володіє хорошою матеріальною структурою.

Освіта студентів відбувається у трьох розміщених недалеко один від одного учбових будівлях, є кілька комп'ютерних кабінетів, аудиторії, лінгафонні класи, науково-методична бібліотека.

Редакційно-видавничий підрозділ закладу випускає близько ста методичних підручників і матеріалів на рік.

Більше 60 % професорсько-педагогічного колективу володіє вченими ступенями і вченими званнями. До викладання практичних курсів приєднуються найкращі спеціалісти банків, установ та владних відділень, в тому числі з-за границі.

Стажування та практику студенти відбувають у банках, на підприємствах, в морському порту, а також за границею.

Учбовий заклад товаришує з освітніми установами Франції, США, Болгарії, Польщі, Росії та інших держав. На відкритті фаху іноземна філологія був Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії в Україні П. Марков.

Інститут надає підтримку у знаходженні роботи своїм студентам, 90 % яких діють за спеціальністю.

В закладі кожного року відбуваються світові слов'янознавчі читання, функціонують англійська та економічний клуби, студентське наукове товариство, гуртки та секції.

За активне запровадження інноваційних технологій навчання Інститут удостоєний Почесною грамотою МОН та Академії педагогічних наук України.

Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету, ПІ КСУ

Наукова робота ПІ КСУ

Стратегія наукової роботи Південнослов’янського інституту направлена на здійснення комплексних кафедральних наукових робіт. Так, відділенням соціально-гуманітарних предметів здійснюється діяльність щодо дослідження славістики як інтегрованого напряму науки та освіти. Діяльність кафедри соціальної психології направлена на психологічні дослідження особистості, регуляції та діагностики. Кафедра економіки та управління функціонує над комплексною темою “Ефективний менеджмент у роботі установ у галузі послуг”.

Велику частину в науковій діяльності закладу створює формування та здійснення кожного року історико-культурологічних слов’янських читань, приурочених Дню слов’янської писемності та культури. У них приймають участь діячі та спеціалісти України, Польщі, Болгарії, Росії. У межах цих читань здійснюються наукові семінари та симпозіуми з різноманітних проблем гуманітарних наук, економіки, психології та природничих наук. Кожного року за підсумками доповідей публікуються тези та статті.

Певна наукова діяльність проводиться в напрямі участі педагогів інституту в світових та загальноукраїнських наукових семінарах. У 2009 р. педагогами та спеціалістами інституту підготовлено 36 доповідей.

Отже, Південнослов’янський інститут КСУ – це сучасний заклад освіти, який формує високоосвічених фахівців, які стають затребуваними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!