Роздрукувати сторінку

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій, МДКЕХТ

« Назад

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій - вища освітня установа I-II рівнів спеціалізації.

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій, МДКЕХТ

Історія МДКЕХТ

В 1965 році був створений Миколаївський технікум радянської торгівлі, який в 1991 році було змінено в Миколаївський комерційний технікум. Відповідно до указу МОН України №15 від 18 січня 1993 року Миколаївський комерційний технікум був взятий до структури Міністерства освіти України.

В 1998 року ім’я технікуму перемінено - Миколаївський державний комерційний технікум. 3 2007р. заклад стає Миколаївським державним коледжем економіки та харчових технологій.

Загальна інформація про Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій

В установі сформовано потрібні умови для теоретичного та практичного формування, які забезпечують високоосвічені науково-викладацькі кадри, комп’ютеризовані аудиторії і майстерні, функціонують спортивні гуртки, учбово-виробничі відділення, в здійснення освітнього процесу запроваджуються визначні педагогічні технології, спрямовані на забезпечення умов та потреб ринку праці.

Форми освіти: очна і заочна.

Набір студентів проводиться на підставі 9 класів. Студенти 11 класів зараховуються на ІІ-й курс, якщо володіють сертифікатом про ЗНО з української мови та літератури, математики (хімії, географії, історії України)

Навчання може фінансуватися за кошти:

- держбюджету;

- рахунок фізичних і юридичних осіб.

МДКЕХТ

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій проводить формування молодших спеціалістів за такими напрямками:

- Економіка та підприємництво;

- Галузь обслуговування;

- Харчова сфера та переробка аграрної продукції.

Історія, визначні традиції та здобутки закладу говорять про те, що учбова установа є однією з відомих у формуванні спеціалістів для галузі торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу регіону.

На протязі навчання у МДКЕХТ студенти одержують уміння з бухгалтерського обліку, ревізії і контролю, засад аудиту. Студенти можуть обіймати посади бухгалтера, завідувача каси, касира-експерта, інспектора-ревізора та спроможні професійно здійснювати бухгалтерський облік в організаціях усіх форм власності та видів роботи.

Уміння і практичні здібності, отримані під час навчання з маркетингу, менеджменту, засад підприємницької роботи, товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів, інтерактивних технологій в комерційній праці, правознавства надають змогу студентам високоефективно здійснювати товарознавчі, комерційні, посередницькі, маркетингові, управлінські функції на місцях товарознавця, торгового агента, інспектора з контролю якості продукції, замісника підрозділом, секцією, складу, директора малого торгового підприємства, мерчендайзера. Опанування предметів „ Товарознавство і експертиза в митній діяльності", „Засади митної справи", „Основи митного права" надає змогу студентам діяти в органах та закладах митної служби України.

Учбовий план кваліфікації передбачає опанування учбових предметів „Технологія хлібопекарського та макаронного виробництва", „Технологія кондитерського виробництва", „Здійснення планування та управління виробництвом", „Економіка підприємств", „Комп'ютерна техніка", „Автоматизація виробничих процесів". Молодший фахівець може обіймати місця технолога, майстра, лаборанта, директора малого підприємства, керівника дільниці.

Спеціаліст ресторанного обслуговування МДКЕХТ може обіймати первинні посади: адміністратор зали ЗРГ, метрдотель, директор підприємства ЗРГ малої та середньої потужності, бармен. Важливе місце в учбовому плані відведено предметам: "Технологія обслуговування в ЗРГ", "Організація обслуговування в ЗРГ", "Організація захисту прав споживачів", "Конфліктологія", "Менеджмент".

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій, МДКЕХТ

Формування спеціалістів визначеної кваліфікації направлено на становлення у студенті спроможності здійснювати виробничі функції у галузі обслуговування в готелях та розв’язувати певні питання і проблеми соціальної роботи. Учбові предмети: „ Технологія обслуговування в готелях", «Організація обслуговування в готелях», „Засади менеджменту", „Засади маркетингу", „Інформаційні структури в готельній галузі", „Англійська мова" та „Німецька мова" надають змогу студентам віднайти місце працевлаштування на посади: менеджер готельної справи, оператор автоматизованого розрахунку в готелі, адміністратор готелю.

На освіту для одержання учбово-спеціалізованого рангу молодшого фахівця з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за очною формою навчання беруться особи з основною загальною середньою освітою на умові вступних іспитів, кількість яких з кожного напрямку визначена статутом закладу.

На освіту для здобуття освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця на базі основної загальної середньої освіти установа приймає на вакантні місця другого курсу (з законодавчим терміном здобуття освіти) осіб, які отримали повну загальну середню освіту і надають для участі у конкурсі сертифікат ЗНО з двох дисциплін зазначених для кожної кваліфікації.

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій бере на перший курс (з скороченою тривалістю навчання) та другий курс (з юридичним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які одержали учбово-спеціалізований ранг високоосвіченого робітника, для здобуття навчально-спеціалізованого рівня молодшого фахівця за умови вступу на споріднений напрямок, який визначається згідно з указом Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про реєстрування Державної кількості професій з формування високоосвічених співробітників у професійно-технічних учбових установах" та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження чисельності кваліфікацій", за якими відбувається формування спеціалістів у вищих освітніх установах за освітньо-кваліфікаційним рангом молодшого працівника.

Отже, Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій - це сучасний заклад освіти, який надає міцну освіту своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!