Роздрукувати сторінку

Первомайський коледж Університету сучасних знань, ПК УСЗ

« Назад

Первомайський коледж Приватного вищого учбового закладу «Університет сучасних знань» є організаційним і учбовим окремим функціональним відділенням комерційного вищого учбового закладу «УСЗ» та повним спадкоємцем прав і обов’язків Первомайського коледжу ВУЗ «УСЗ» в силу перейменування ТОВ Вищого учбового закладу «УСЗ» згідно з діючим законодавством та постанов загальних зборів засновників № 07/11 від 07.11.2014р, № 01 від 13.02.2015р.

Первомайський коледж Університету сучасних знань, ПК УСЗ

Коледж не є законодавчою особою, володіє персональним рахунком в банку, володіє рангом відокремленого функціонального підрозділу Університету.

Коледж формується на основі рішення загальних зборів засновників Університету та функціонує згідно з законами України, в першу чергу ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про освіту» на основі сертифікату МОН України.

Контакти Первомайського коледжу УСЗ

Місце розташування Коледжу: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Кам’яномостівська, буд. 5.

Ціллю діяльністю закладу є предоставлення Університетом через Коледж навчальних послуг згідно зі ступенями вищої освіти окреслених законодавством, в першу чергу Законом України «Про вищу освіту».

Освіта та інші послуги, що надаються Університетом через Коледж відбуваються на договірній основі.

ПК УСЗ

Завдання Первомайського коледжу:

- проведення Університетом через заклад навчальної роботи згідно з одержаним сертифікатом, яка включає учбову, виховну, наукову, культурну, методичну та інші види роботи.

- забезпечення здобуття студентами знань у певній сфері, формування їх до професійної роботи відповідно до одержаних сертифікатів.

- відбір талановитої, професійно направленої молоді для отримання вищої освіти.

- становлення соціально сформованої креативної людини.

- становлення морально, психічно і фізично здорового покоління громадян.

- виховання громадської позиції, патріотичності, персональної гідності, спроможності до забезпечення високих етичних норм, атмосфери добра й взаємоповаги у відношеннях між співробітниками, педагогами та студентами.

- інформування абітурієнтів і студентів про події, що склалися на ринку праці.

- просвітницька діяльність.

Учбовий процес у Первомайському коледжі УСЗ

Первомайський коледж здійснює навчання за такими кваліфікаціями:

- Бухгалтерський облік;

- Фінанси та кредит;

- Правознавство;

- Дизайн.

Первомайський коледж Університету сучасних знань, ПК УСЗ

Студенти коледжу Університету мають можливість паралельно з вищою освітою одержувати повну загальну середню освіту, підтверджену атестатами.

Плідною є і наукова діяльність колективу Первомайського коледжу. Тільки за минулі роки штатні науково-педагогічні співробітники створили і видали приблизно 13 посібників і учбових матеріалів з грифом МОНУ, більше сотні науково-дослідницьких монографій, захистили більше десяти кандидатських і докторських дисертацій, одержали ранг доцентів і професорів.

До можливостей робітників і студентів Первомайського коледжу модерна матеріально-технічна структура, велика бібліотека і видавництво Товариства «Знання» України.

Первомайський коледж Університету сучасних знань – це модерна вища освіта, яка необхідна кожній молодій людині!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!