Роздрукувати сторінку

Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, МФ НАСОА

« Назад

Один з лідерів навчальних послуг в Україні – Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. Вона пропонує своїм студентам одержати якісну широкопрофільну освіту. На теперішній час МФ НАСОА має досить розгалужену матеріально-технічну структуру, в тому числі унікальне устаткування і високопродуктивні засоби обчислювальної техніки. Ретельно зібраний педагогічний колектив, який кожного разу покращує свої знання і пропонує студентам оволодіти найновіші технології.

Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, МФ НАСОА

Миколаївська філія НАСОА також відзначається своїм різностороннім креативним та спортивним життям, всіляко прагне зробити різноманітним вільний час своїх студентів і надати змогу їм всесторонньо формуватися. Стратегічною ціллю МФ НАСОА є надання якісної професійної освіти, переймаючи досвід світових Вузів і беручи найкраще.

Для формування спеціалістів високої спеціалізації в закладі створена потрібна матеріально-технічна структура, у т. ч.: модерна бібліотека, комплекс спортивних залів, комп'ютерний центр, кабінети якого облаштовані модерними засобами обчислювальної техніки, під’єднаними до сітки Internet, лінгафонний клас, медичний центр, персональний гуртожиток, тощо. За усіма вимогами це забезпечення відповідає потребам та вимогам МОН України.

Академія є вищим освітнім закладом, який включений до структури державної статистики України.

Академія формує високоосвічених спеціалістів для великої кількості державних закладів і установ, крім того студенти Академії все активніше запрошуються до діяльності на різних установах та організаціях підприємницької галузі.

Після закінчення навчання студенти мають диплом державного значення.

Напрями навчання в МФ НАСОА:

Прийом до Миколаївської філії НАСОА відбувається за сферою знань – "Економіка і підприємництво" за кваліфікаціями:

- "Прикладна статистика" (на очну та заочну форми освіти);

- "Облік і аудит" (на очну та заочну форми освіти);

- "Економічна кібернетика" (на очну форму освіти);

- "Фінанси і кредит" (на очну та заочну форми освіти);

- "Банківська справа" (на очну та заочну форми освіти);

- "Менеджмент" (на очну та заочну форму освіти).

МФ НАСОА

На ІІІ курс напрямів формування “Облік і аудит”, “Фінанси і кредит”, “Економічна кібернетика”, “Прикладна статистика” беруться вступники, які здобули диплом молодшого фахівця з кваліфікації сфери знань “Економіка та підприємництво”, а саме:

- “Бухгалтерський облік”;

- “Товарознавство і комерційна робота”;

- “Фінанси і кредит”;

- “Економіка підприємства”;

- “Прикладна статистика”;

- “Комерційна робота”;

- “Маркетингова робота”;

- “Інформаційна робота підприємства”;

- “Оціночна робота”.

Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, МФ НАСОА

На ІІІ курс напряму формування “Менеджмент” беруться вступники, які здобули диплом молодшого фахівця з кваліфікації сфери знань ” Менеджмент і адміністрування”, а саме:

- “Організація виробництва”;

- “Організація обслуговування на транспорті”.

Надається ІІ вища освіта (“Прикладна статистика”, “Облік і аудит”).

Тривалість освіти студентів - від 1,5 до 5 років в залежності від основної освіти та форми навчання. Учні шкіл при очній формі навчання одержують освіту за вищевказаними кваліфікаціями за 5 років, студенти технікумів та коледжів - за 4 роки, особи з вищою освітою здобувають другу вищу освіту за заочною формою навчання за 1,5 роки. Особи з дипломами молодших фахівців можуть бути зачислені на третій курс Академії, якщо їх кваліфікація відповідає тій, яку вони намагаються здобути в Академії, і на другий курс - в решті випадків. Освіта платна. Рівень оплати нижчий, ніж в інших вищих освітніх закладах.

В Миколаївські філії НАСОА для вступників функціонують безоплатні підготовчі курси.

Миколаївська філія підтримує тісні контакти з рядом заграничних вищих освітніх закладів та організацій, рядом наукових організацій. Це надає змогу збільшувати спеціалізацію професорсько-педагогічного колективу закладу, проводити практику для найкращих студентів за границею.

Отже, Миколаївська філія НАСОА – це інноваційний заклад освіти, який надає своїм студентам високоякісні знання, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!