Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області та їх рейтинг \ 34. Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету, ТЕК МНАУ

Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету, ТЕК МНАУ

« Назад

Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету - вищий учбовий заклад I-II рівнів кваліфікації.

Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету, ТЕК МНАУ

Загальна інформація про ТЕК МНАУ

Технолого-економічний коледж сформований в 2011 році і є функціональним відділенням МНАУ.

Модерні методи навчання, комп'ютерне устаткування, високоосвічені педагоги, комфортні і облаштовані усім потрібним аудиторії, лабораторії, учбово-виробничі майстерні, регіональний учбово-науково-виробничий комплекс, гуртожитки, їдальні, бібліотеки, читальні зали, поліграфічний центр, спортивні зали - все це формує якісне, повноцінне, теоретичне і практичне становлення фахівців за такими кваліфікаціями:

- "Комерційна робота".

- "Фінанси і кредит".

- "Бухгалтерський облік".

- "Організація виробництва".

- "Створення і переробка продукції рослинництва".

- "Створення і переробка продукції тваринництва".

- "Зелене будівництво і садово-паркове господарство".

- "Спорудження, обслуговування та ремонт електротехнічних систем в агропромисловій структурі".

- "Використання та ремонт машин і устаткування агропромислового виробництва".

ТЕК МНАУ

Освіта в закладі відбувається за кошти державного і місцевого бюджетів - за державним замовленням; за кошти фізичних, юридичних осіб.

Після завершення закладу та продовження навчання в університеті юнаки зможуть закінчити військове відділення та одержати звання офіцера запасу ЗСУ.

Особи, які володіють направленням від районних організацій агропромислового формування зараховуються за окремим конкурсом.

Позитивні сторони освіти в Технолого-економічному коледжі:

- при вступі в заклад після 9 класів не потрібно складати ЗНО;

- у закладі одержують атестат, диплом молодшого фахівця, професію;

- після освіти в коледжі студенти мають можливість поступати в університет на III курс без ЗНО;

- на державній формі навчання студенти одержують стипендію, при навчанні на комерційній основі оплата проводиться щомісячно, щосеместрово, або в цілому за рік;

- на період освіти студентам надається гуртожиток.

Технолого-економічний коледж МНАУ здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Менеджмент і адміністрування;

- Аграрне господарство і лісництво;

- Техніка та енергетика сільськогосподарського виробництва;

- Економіка та підприємництво.

Освітній процес у закладі відбувається з врахуванням потреб модерних інтерактивних технологій навчання та спрямований на становлення освіченої, широкорозвиненої особистості, спроможної до постійного поновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкого пристосування до змін і формування в соціально-культурній галузі, в областях техніки, технологій, структурах управління та здійснення праці в умовах ринкової економіки.

Створення учбового процесу проводиться освітніми відділеннями закладу (факультетами, кафедрами, підрозділами, предметними або цикловими комісіями тощо). Головним законодавчим документом, що визначає створення учбового процесу в певному спрямуванні навчальної або кваліфікаційної підготовки, є учбовий план, який створюється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної структури підготовки і формує чисельність та обсяг законодавчих і вибіркових учбових предметів, послідовність їх опанування, конкретні форми здійснення освітніх занять та їх обсяг, графік учбового процесу, форми та засоби здійснення поточного і підсумкового контролю.

Учбовий процес у закладі відбувається у таких видах: освітні заняття, здійснення персональних завдань, індивідуальна діяльність студентів, практичне становлення, контрольні заходи.

Головні види освітніх занять у вищих учбових закладах:

- лекція;

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

- консультація.

Виховна діяльність в Технолого-економічному коледжі

Ідею естетичного виховання розповсюджує культурно-мистецький осередок «Експромт», до складу якого включені 11 секцій та відділень художньої творчості.

Під час занять учасники секцій естрадного вокалу мають змогу формувати техніку вокалу, збільшувати рівень виконавської творчості та опановувати методичні настанови для професійного звучання голосу. Керівник секції формує гарні умови для становлення креативного потенціалу студентів закладу. Вихованці студії приймають активну участь у святкових загальноколеджівських, міських, обласних та українських заходах, а також турнірах та фестивалях.

Не менш вагомим та визначним напрямом діяльності культурно-мистецького осередку «Експромт» є підтримка КВНівського руху. У студії КВН студенти мають змогу виявляти свої креативні нахили.

Ансамбль народного танцю «Золотий колос» формує умови для становлення креативного потенціалу кожного студента. На практичних уроках студенти опановують національну своєрідність та локальну особливість української хореографічної лексики та її зв'язок з музичним народним мистецтвом, а також деяких композиційних прийомів танців різноманітних народів, які проживають на Україні.

Учасники ансамблю активно приймають участь у заходах міського, обласного, регіонального та загальноукраїнського значення.

Коледж чекає креативних, ініціативних студентів, які хочуть мати ґрунтовні знання, бути конкурентоздатними спеціалістами, володіти престижною роботою та мати успішне майбутнє, бути частинами великої дружньої родини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!