Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області та їх рейтинг \ 26. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ММІРЛ ВМУРЛ "Україна"

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ММІРЛ ВМУРЛ "Україна"

« Назад

Історія становлення ММІРЛ ВМУРЛ «Україна»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ММІРЛ ВМУРЛ "Україна"

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини “Україна” - вищий учбовий заклад недержавної форми власності, сформований загальними зборами засновників (розпорядження № 3від 12.02.99р.) згідно з наказом основного учбового закладу № 18/1від 20.07.99р. «Про формування Миколаївської філії вищого учбового закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"», ВМУРЛ " Україна".

Місцезнаходження підрозділу узгоджено з місцевими органами самоврядування (лист міського голови м. Миколаїв від 09.07.01р.№974/20/01).

У 2004 році підрозділ перейменовано в Міжрегіональний інститут без рангу юридичної особи (розпорядження директора основного учбового закладу №149 від 26.05.04р.). Згідно з довідкою №578 від 01.07.04р., виданою Головним управлінням статистики у Миколаївській області, заклад приєднано до єдиного державного реєстру організацій України (ЄДРПОУ).

Ціллю створення інституту, згідно з п. 2.1 Положення, є право на спроможність для жителів України змоги одержати вищу освіту за різноманітними навчальними та освітньо-спеціалізованими рівнями (згідно з діючим законодавством, директивних рішень та держстандартів освіти) на базі традиційних та інноваційних форм формування навчання, що надає змогу громадянам одержувати освіту безпосередньо за місцем їхнього проживання.

Відділення функціонує згідно з розпорядженням про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого учбового закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", яке зареєстроване 26.05.2004р. та Рішення загальних зборів університету «Україна» від 20.04.04р. (Протокол №1). Зміни та доповнення до розпорядження про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, утверджені Президентом університету 31.12.04р. Зміни та доповнення до Розпорядження про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, зареєстровані Президентом університету 17.03.06р.

Концепції навчальної роботи підрозділу та інституту погоджені з керівником Управління освіти і науки та утверджені головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Концепції навчальної роботи за напрямами, кваліфікаціями та рівнями формування погоджені у певному порядку.

ММІРЛ ВМУРЛ "Україна"

Факультети ММІРЛ ВМУРЛ «Україна»

Заклад має у своїй структурі має два факультети:

- Права та соціально-інформаційних технологій;

- Економіка та підприємництво.

Спілкування - головний фактор становлення особистості, один з важливих видів роботи людини, направлений на пізнання й оцінку себе самого через взаємодію з іншими людьми.

Тому педагоги кафедри корекційної освіти вважають своєю важливою ціллю формування спеціалістів, спроможних дарувати вільне спілкування дітям та дорослим з обмеженнями мовлення й розвитку. Модерні підходи до навчання і виховання дітей потребують максимальної персоналізації, врахування вимог кожної дитини в навчальному процесі.

Це неможливо без знань характеристик психічного становлення. Тому в рамках кваліфікації “Корекційна освіта” важливе місце посідає цикл психологічних предметів.

Кафедра проводить формування студентів за освітньо-спеціалізованим рівнем бакалавр напряму становлення «Корекційна освіта. Логопедія», магістр кваліфікації «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Усі студенти мають гарантоване місце роботи у медичних, учбових, реабілітаційних установах загального та спеціального видів.

Кафедра економіки підприємства Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини є учбово-науковим функціональним відділенням факультету економіки та підприємництва, що забезпечує здійснення учбової, методичної та наукової роботи за кваліфікацією «Економіка підприємства». Специфіка діяльності кафедри економіки підприємства пов’язана з становленням у студентів розвинутого світогляду на економічні питання, а головна ціль − формування економічних кадрів нової генерації, спроможних до креативної професійної роботи та інтерактивних методів господарювання.

Кафедра економіки підприємства сформована у 2014 році з ціллю становлення спеціалістів за навчально-кваліфікаційним рангом: «бакалавр» за спеціальністю «Економіка підприємства» очної форми навчання. Учбовий процес створюють високоосвічені педагоги. Поміж них є визначні спеціалісти, галу наукових і практичних інтересів яких в першу чергу пов’язана з різноманітними сторонами економічної роботи організацій, та молоді креативні науковці. Педколективом кафедри економіки підприємства здійснюється не лише учбова, а й наукова діяльність. Наукові інтереси педагогів кафедри економіки підприємства поєднуються через здійснення комплексних наукових досліджень. На даний час педколективом кафедри економіки підприємства здійснюється діяльність з поновлення робочих програм предметів, розробки і запровадження комп’ютерних технологій до учіння профільних предметів, забезпечення учбового процесу інноваційними учбово-методичними підручниками, покращення створення практичного формування і індивідуальної діяльності студентів.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ММІРЛ ВМУРЛ "Україна"

Загальна інформація про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Форма навчання: очна, заочна.

Термін навчання – 4 роки.

Первинними посадами для спеціалістів даного напрямку є: економіст планово-фінансового підрозділу, відділення аналізу господарської праці, виробничого відділення, економіст фінансового відділення організацій та підрозділу підприємства. Освітньо-спеціалізований рівень (ОСР) Бакалавр надає змогу до майбутнього навчання для одержання ОСР фахівця або магістра.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна» має вагомий потенціал щодо підтримання контактів з вищими учбовими установами Польщі (Познанський, Вроцлавський університети, Краківська академія), Італії, Франції, Німеччини, США, Австрії.

В рамках світового співтоваришування кожного року здійснюються тестування DAAD, семінари. Педагоги та студенти закладу приймають участь у світових програмах та проектах.

Університет творчо встановлює світове співробітництво в сфері туристичного та готельного бізнесу з Європейською асоціацією шкіл туризму та готельного бізнесу (Австрія) в межах ACEAH, що передбачає партнерський обмін педагогів, студентів, збільшення спеціалізації.

В межах науково-учбового комплексу «Дитсадок – Школа – ВНЗ», який сформовано на основі університету відбувається співпраця з Единбурзькою школою (Великобританія), яка полягає у стажуванні студентів та педагогів з ціллю опанування англійської мови та знайомства з державою.

Отже, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРЛ «Україна» - це сучасний заклад, який завжди радо вітає вступників у лавах установи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!