Роздрукувати сторінку

ВНЗ Вінницької області. Рейтинг ВНЗ Вінницької області

5. Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Медичний ВУЗ – це одне з визначних вищих учбових закладів, який здійснює формування спеціалістів високого рівня кваліфікації медичної освіти, а саме клінічного профілю, в стоматологічній та фармацевтичній сфері.

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Вінницький національний медичний університет є одним з найдревніших і добре знаних університетів, який розташовується в......


12. Вінницький медичний коледж імені академіка Д. К. Заболотного, ВМК ім. акад. Д. К. Заболотного

Вінницький медичний коледж ім. академіка Д. К. Заболотного – це досить знаний в Україні вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації. Він готує висококваліфікованих спеціалістів в галузі охорони здоров’я.

Вінницький медичний коледж імені академіка Д. К. Заболотного ВМК ім. акад. Д. К. Заболотного

Контакти ВМК ім. Д. К. Заболотного........


15. Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж, МПМЕК

Державний вищий учбовий заклад "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" - вищий учбовий заклад I-II рангів кваліфікації.

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж МПМЕК

Заснування МПМЕК.......


21. Вінницьке училище культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича, ВУКМ ім. М. Д. Леонтовича

Вінницьке училище мистецтв і культури ім. Т. М. Леонтовича - вищий учбовий заклад ІІ рівня кваліфікації.

Вінницьке училище культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича ВУКМ ім. М. Д. Леонтовича

Керівник:....


32. Вінницький фінансово-економічний університет, ВФЕУ

Вінницький фінансово-економічний університет – вищий приватний навчальний заклад, який є провідним ВНЗ в області економіки, фінансів та менеджменту.

Вінницький фінансово-економічний університет ВФЕУ

В університеті 4 факультети......


35. Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ВСЕІ ВМУРЛ "Україна"

Вінницький соціально-економічний інститут є функціональним відділенням вищого учбового закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Головну роль у процесі формування університету відіграв його президент - перший міністр освіти вільної України, визначний вчений, доктор технічних наук, професор Петро Михайлович Таланчук. Свою діяльність заклад здійснив у 1999 році на орендованих площах, а в нинішньому році введено у використання нову учбове приміщення, обладнаний гуртожиток.

Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" ВСЕІ ВМУРЛ "Україна"

Контакти ВСЕІ ВМУРЛ «Україна».......


36. Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, ВІКОП

Шановний абітурієнте! Якщо ти хочеш одержати кваліфікацію, необхідну на ринку праці, одержати не тільки теоретичні, а й практичні навички з кваліфікації, тоді Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва запрошує тебе на навчання. Студенти технічних спеціалізацій мають у своєму арсеналі модерні аудиторії, де відбувають цілий цикл освіти. Економісти мають можливість здійснювати практику в обласній податковій інспекції. Випускники ВІКОП діють на визначних організаціях України та за границею.

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва ВІКОП

Напрями навчання у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва........


37. Вінницький коледж менеджменту, ВКМ

Поняття «коледж» і визначення такого виду навчальної установи в Україні має дещо інше значення, ніж в державах Європи та в Америці. Якщо на заході коледж – це в основному навчальна установа, яка дорівнюється до вищої школи (без визначеної кваліфікації), то коледжі Вінниці – це навчальні установи ІІ рівня кваліфікації, які надають не тільки основну шкільну підготовку, а й чітку спеціалізацію.

Вінницький коледж менеджменту ВКМ

На даний час велика кількість технікумів і вищі училища тестуються і......


38. Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ВК ВМУРЛ "Україна"

Вінницький коледж Університету «Україна» – вищий учбовий заклад І рівня кваліфікації (Сертифікат МОН України АЕ № 636064 від 10.03.2015 року, Сертифікат АЕ № 288916 від 05.06.2014 року (надання навчальних послуг загальноосвітніми учбовими закладами за рангом повної загальної середньої освіти).

Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" ВК ВМУРЛ "Україна"

Загальна інформація про Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".........


39. Економіко-правовий коледж Вінницького фінансово-економічного університету, ЕПК ВФЕУ

Економіко-правовий коледж Комерційного вищого учбового закладу «Вінницький фінансово-економічний університет» - вищий учбовий заклад I-II рівня кваліфікації.

Економіко-правовий коледж Вінницького фінансово-економічного університету ЕПК ВФЕУ

Створення коледжу ЕПК ВФЕУ........


40. Тульчинське училище культури, ТУК

Історично сформувалося так, що стародавній Тульчин віддавна був певним центром культурного життя на минулій Брацлавщині, а тепер – на Вінниччині і Поділлі. Ще в стародавній період  тут функціонували самодіяльні хори та вертепно-драматичні гурти.

Тульчинське училище культури ТУК

У 1919 році визначний український композитор і просвітитель Микола Леонтович сформував у.......


41. Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв, ВФ КНУКМ

Контакти Вінницького факультету КНУКМ

Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв ВФ КНУКМ

Адрес навчального закладу:........


42. Вінницька філія Київського університету ринкових відносин, ВФ КУРВ

Контакти ВФ КУРВ

Вінницька філія Київського університету ринкових відносин ВФ КУРВ

Адреса Вінницької філії:......


43. Вінницька філія Національного університету державної податкової служби України, ВФ НУДПСУ

Національний університет державної податкової служби України – вищий учбовий заклад IV рівня кваліфікації, який проводить формування бакалаврів, фахівців, магістрів. Національний університет є основним учбовим закладом Державної податкової служби України.

Вінницька філія Національного університету державної податкової служби України ВФ НУДПСУ

Загальна інформація про Вінницьку філію Національного університету державної податкової служби України........


44. Вінницька філія Європейського університету, ВФ ЄУ

Контакти ВФ ЄУ

Вінницька філія Європейського університету ВФ ЄУ

Адреса навчального закладу:.......


46. Жмеринська філія Університету сучасних знань, ЖФ УСЗ

Жмеринська філія як функціональний підрозділ був заснований 28.05.2012 р. відповідно до постанови зборів засновників (сертифікат№3 від 28.05.2012 р.), робота якої спрямована на забезпечення необхідностей у спеціалістах місцевого ринку праці та приближення місця освіти студентів до їх місця життя. На здійснення вищезазначеного розпорядження видано розпорядження про Жмеринську філію Університету сучасних знань.

Жмеринська філія Університету сучасних знань ЖФ УСЗ

Контакти ЖФ ЄУ.......