Роздрукувати сторінку

Вінницька академія неперервної освіти, ВАНО

« Назад

Історія Вінницької академії неперервної освіти

Вінницька академія неперервної освіти, ВАНО

Інститут сформовано у 1940 р. відповідно до постанови №512 Народного комісара освіти УРСР „Про створення обласних інститутів підвищення кваліфікації педагогів” від 09.02.1940 р.

У період Великої Вітчизняної війни Вінницький інститут покращення вчителів припинив свою роботи.

У травні 1944 року заклад відновив свою діяльність (протокол №4 від 03.05.1944р.).

В 1992 році перейменовано в обласний інститут післядипломної освіти педспівробітників на основі обласного інституту покращення педагогів розпорядженням по управлінню освіти Вінницької обласної держадміністрації (сертифікат № 191 від 02.12.1992).

Постановою 36 сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання від 30 квітня 2015 року № 872 реорганізований Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних співробітників на приватний вищий учбовий заклад "Вінницька академія неперервної освіти".

Академію приєднано  до єдиного  держреєстру  установ  та  закладів України.

Академія належить Вінницькій обласній раді.

ВАНО

Науково-методична діяльність ВАНО

Головною складовою післядипломної педагогічної освіти є науково-методична діяльність як цілісна структура дій і заходів, направлених на становлення професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педпрацівників, збільшення і поглиблення їх знань, формування креативного потенціалу, створення позицій щодо головних педагогічних питань сучасності, виявлення й підсумування найкращого педагогічного досвіду, висунення інноваційних  педагогічних ідей і технологій у модерних умовах. Вона має базуватися на сьогоднішніх здобутках психолого-педагогічної науки з врахуванням досвіду роботи учителів і конкретного аналізу підсумків учбово-виховного процесу.

Науково-методична діяльність з педагогічними співробітниками у Вінницькій академії неперервної освіти, ВАНО запроваджується в основному через традиційні групові та персональні форми її здійснення:

- Науково-методичний семінар – форма освіти, яка надає методистам методологічну підготовку для становлення у них вміння індивідуально надавати оцінку явищам і фактам, сприяє опануванню модерних педагогічних теорій, єдності теоретичної і практичної їх підготовки. Це забезпечується через опанування конкретних конструктивних пропозицій щодо покращення практики діяльності методичної служби.

- Семінар-практикум – форма освіти, структурним компонентом якої є спостереження й аналіз форм учбової діяльності та здійсненої колективної творчої праці, вирішення педагогічних ситуацій і завдань. Перевага форми у варіативності та створенні ситуацій, змоги колективного обговорення, висловлюванні різноманітних точок зору, що дає можливість покращити підхід до вирішення важких педагогічних питань.

- Науково-практичний семінар – форма освіти, яка забезпечує вчителям методологічну підготовку для становлення у них вміння індивідуально оцінювати явища і факти, надає можливість опануванню модерних педагогічних теорій, синкретичності теоретичної і практичної їх підготовки. Це стає доступним через окреслення певних конструктивних побажань щодо покращення практики навчання і виховання, здійсненні самоосвіти педагогічних співробітників.

- Чат-семінари (Skype-семінар, онлайн-семінар, аудіо або відео конференція) – дистанційна форма освіти (здійснення онлайн-зустрічей, презентацій) - інтерактивної взаємодії двох і більше віддалених абонентів (кожен перебуває біля свого комп'ютера), при якій між учасниками можливий обмін аудіо-та відео інформацією через Інтернет в режимі реального часу. Відрізняється від трансляції змогою активної участі усіх членів групи бути у контакті, писати в чат і під управлінням спікера (керівника, ведучого) одержати слово в обговоренні для запитання, репліки, виступу.

Вінницька академія неперервної освіти, ВАНО

Оперативна адресна методична допомога (існування персональних блогів функціональних відділень закладу). Відповідно до п. 1.3. Розпорядження про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти Інститут проводить керівництво районними міськими) методичними кабінетами (центрами) управляє та опановує їхню роботу, надає їм науково-методичну і практичну допомогу. На сайті закладу діє посилання для зворотнього зв’язку. Будь-який користувач сайту зможе надіслати повідомлення та матиме змогу одержати відповідь у вигляді розташованих на сайті інституту матеріалів (глава Новини висвітлює нові матеріали, вміщені на сайті, або у певному блозі). При необхідності, кожен співробітник інституту створює персональний блог, який докладається до загальної чисельності.

Нові кроки товаришування Вінницької академії неперервної освіти в міжнародному освітньому просторі

3 червня 2015 р. приватний вищий учбовий заклад "Вінницька академія неперервної освіти" уклала договори про підтримання дружніх стосунків з Каунаським центром післядипломної освіти педагогів. Згідно з укладеною угодою, передбачається обмін інформацією та практичним досвідом формальної та неформальної освіти, збільшення спеціалізації педагогів, формування загальних проектів і заходів Центру та КВНЗ "ВАНО".

Важливими напрямами становлення міжнародної співпраці Вінницької академії неперервної освіти у галузі освіти є:

- укладання з закордонними закладами та організаціями угод про товаришування в сфері освіти і науки;

- здійснення спільних науково-практичних конференцій, конкурсів, семінарів, проектів тощо;

- опанування досвіду закордонних партнерів з осучаснення структури освіти;

- збільшення участі учбових закладів, педагогів та учнів у різноманітних проектах та програмах світових організацій та співтовариств.

Ціллю світової співпраці є підвищення доступу до європейської освіти, подальше збільшення якості навчальних послуг.

Серед завдань міжнародного співтоваришування – збільшення спеціалізованого рівня науково-педагогічних співробітників; спільне із закордонними партнерами формування спеціалістів; міжнародні наукові семінари; участь у світових програмах, симпозіумах та фондах.

Підсумком співпраці з закордонними закладами та установами в 2012р. є запровадження ряду світових угод, здійснення міжнародної конференції, зустрічей, конкурсів, семінарів.

Отже, як бачимо Вінницька академія неперервної освіти – це сучасний заклад, який надає ґрунтовну підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!