Роздрукувати сторінку

Калинівський технологічний технікум, КТТ

« Назад

Калинівський технологічний технікум є вищим учбовим закладом другого рівня кваліфікації загальнодержавної форми власності.

Калинівський технологічний технікум, КТТ

Історія становлення КТТ

Відповідно до розпорядження № 148 від 9 липня 1970 Міністерства побутового обслуговування РСФРР в м. Калинівка Вінницької області  створений технологічний технікум, який проводив формування спеціалістів  за кваліфікаціями:

- "Технологія швейного виробництва";

- "Устаткування швейного виробництва";

- "Бухгалтерський облік і аудит".

У 1983 році в закладі було створено кваліфікацію "Моделювання та побудова верхнього жіночого одягу". У 2001 році видана ліцензія на дві кваліфікації: "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки" і "Перукарська творчість і декоративна косметика".

У 2002 р. було створено заочний підрозділ, яке проводить підготовку за всіма кваліфікаціями.

Технікум, як функціональна частина ступеневої вищої освіти, забезпечує нероздільну єдність двох напрямків у формуванні особистості професійної та спрямованої на загальний духовний розвиток.

Учбовий заклад при цьому керується тезою, що отримання загальної середньої освіти один і в той же час із професійною надає змогу у більш ранній період становлення особистості формувати основи його креативного мислення, професійно орієнтувати молоду людину, зацікавити у здобутті загальної освіти, встановлювати високу виконавську культуру праці.

Учбовий заклад функціонує на основі Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", державних національних програм "Освіта ("Україна XXI століття")", Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законодавчих документів Міністерства освіти і науки України.

КТТ

Матеріально-технічна структура Калинівського технологічного технікуму

Успіх підготовки фахівців значною мірою залежить від стану учбово-матеріальної структури.

Учбовий процес відбувається в одному освітньому приміщенні. Загальна територія учбової будівлі нараховує 9676,2 кв. м. На одного студента припадає 9,6 кв. м учбової площі, що відповідає санітарним вимогам.

У Калинівському технологічному технікумі сформовані умови для отримання студентами знань і здібностей праці з комп'ютером. Діють три модерні комп'ютерні аудиторії, облаштовані 53 комп'ютерами, 20 з них мають доступ до мережі Інтернет, що надає змогу педагогам і студентам користуватися інформацією.

В учбовому приміщенні є актовий зал на 250 чоловік, читальний зал на 70 осіб, бібліотека з книжковим фондом 31476 екземплярів, спортивний зал територією 540 кв. м, будівля зі спортивними тренажерами, майданчики для допризовної підготовки юнаків, їдальня на 140 посадкових місць, гуртожиток на 450 осіб, загальною територією 4111 кв. м. На території технікуму створені волейбольний і баскетбольний майданчики, футбольне поле.

Діяльність бібліотеки Калинівського технікуму

Робота бібліотеки Калинівського технікуму направлена на покращення учбово-виховного процесу, забезпечення студентської молоді учбовою літературою, здійснення індивідуальної роботи студентів і поширення науково-технічної інформації.

Бібліотека підтримує контакти з видавництвами "Вища школа", "Либідь", "Академія", "Абрис", "Вентурі", "Наукова думка", поруч книжкових фірм - "Тесей", "Юрінком-Інтер", "Матус".

Велику допомогу в купівлі нової літератури надає організація "Знання".

Бібліотека технікуму має сучасну літературу приблизно з усіх предметів учбового плану. Своєчасне збагачення книжкового фонду здійснюється за рахунок спільної роботи викладачів і співробітників бібліотеки, які спостерігають за видавництвом нових посібників і навчальних видань.

В читальному залі на протязі дня обслуговується 120-150 осіб. Сформовані всі потрібні умови для індивідуальної роботи студентів денного і заочного відділень.

Оформлення книжкової виставки: "Коштовний скарб народу", "Криниця слова Тараса", "Моральний світ особистості", "Самоосвіта - головний аспект життя", "Від добрих починань до міцних традицій".

Співробітники бібліотеки здійснюють велику інформаційно-довідкову діяльність серед читачів, проводячи "День інформації", "День спеціаліста", фестивалі, огляд нової літератури, надаючи допомогу кураторам учбових груп, студентського профспілкового комітету в здійсненні тематичних виховних годин, розробки сценаріїв загально-технікумівських заходів.

На основі бібліотеки закладу сформовано інформаційно-методичний центр. З цією ціллю куплена потрібна відеоапаратура.

В учбовому процесі задіяні електромонтажна майстерня на 15 робочих місць, 2 майстерні для ремонту складнопобутової техніки, є три швейні, дві конструкторські майстерні, в яких налічується 195 одиниць швейного устаткування, одна досвідчена майстерня (21 верстат), слюсарна майстерня (35 верстаків), ремонтно-монтажна майстерня (55 одиниць устаткування), 2 учбові перукарські, манікюрні та макіяжні зали.

На основі Калинівського технологічного технікуму функціонує локальний центр дистанційного навчання Хмельницького національного університету, який був створений в 2003 р. Облаштовано модерний комп'ютерний клас, де студенти і педагоги можуть займатися і користуватися можливостями всесвітньої сітки Internet.

Вся комп'ютерна оргтехніка забезпечена програмами для застосування в учбовому процесі.

Калинівський технологічний технікум, КТТ

Кадрове забезпечення формування молодших фахівців КТТ

У підготовці молодших фахівців за кваліфікаціями приймають участь 59 педагогів. Всі вони володіють базовою вищою освітою, що відповідає предметам, що вони викладають. 26 педагогів мають вищу спеціалізовану категорію, з них:

- 7 педагогів-методистів;

- 3 старших педагога;

- 18 педагогів мають спеціалізовану категорію "фахівець I категорії";

- 14 - "фахівець II категорії";

- 1 фахівець.

З 6 майстрів виробничого навчання 4 мають педагогічне звання "майстер виробничого навчання II кваліфікації", 8 педагогів нагороджені відзнакою "Відмінник освіти України", 15 - відзнакою "Відмінник служби побуту України".

Напрями підготовки у Калинівському технологічному технікумі

Калинівський технологічний технікум здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Мистецтво;

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Галузь обслуговування;

- Текстильна та легка промисловість;

- Економіка та підприємництво.

Отже, Калинівський технікум – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!