Роздрукувати сторінку

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ

« Назад

У 1960 році у Вінниці був створений загальнотехнічний факультет Київського інституту харчової промисловості, якому через рік судилося стати складовою частиною Київського політехнічного інституту і на базі якого, ще через рік був створений Вінницький національний технічний університет.

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ

 

Починаючи з 1991 року, в ньому вперше в країні введена триместрова система навчання, згідно якої 2 семестр є навчальним і 1 – робочим. Особливість такої схеми в тому, що кожен студент, починаючи з першого курсу, повністю оволодіває як теоретичною, так і практичною стороною професії. Керівництво робочими триместрами забезпечує кафедра інтеграції навчання з виробництвом. Її представництва є в багатьох містах України.

Контакти Вінницького національного технічного університету

Адреса: 21021, Україна, р. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.

Телефон: +38(0432) 32-57-18, 44-02-06, 44-02-55.

У 1995 році ВНТУ разом з Датським технічним університетом (Копенгаген-Линдбю) і Лундським технологічним інститутом Лундського університету (Швеція) виграли конкурс проектів за програмою Tempus-Tacis та отримали грант, який успішно реалізовано в 1996 році. Тема проекту: "Розробка організаційних і навчальних структур у ВНТУ для підготовки магістрів технічних наук, які відповідають європейським вимогам".

Ректор Університету, доктор технічних наук, професор Б. В. Мокін є дійсним членом державної Академії педагогічних наук, низки громадських Академій, Заслуженим діячем науки і техніки України. З 1990 по 1994 року ректор Б. В. Мокін був одночасно членом Верховної Ради України, головою підкомісії з вищої освіти. У 1995 році ректор Б. В. Мокін визнаний "Людиною досягнень" від України і занесений до біографічного довідника "Men of Achievement" (ХVII видання), який видається Інтернаціональним біографічним центром (Кембридж, Англія).

На сьогоднішній день ВНТУ знаходиться на найвищому щаблі згідно системи акредитації. Інформаційна база для навчання студентів є успішним поєднанням найкращих освітніх практик класичної системи СРСР і сучасної освітньої системи Канади. В установі надається можливість отримання другої освіти паралельно з першою на заочній формі навчання. На більшості спеціальностей доступна студентам можливість навчатися англійської мови до рівня технічного перекладача, що дозволяє ще до моменту закінчення закладу починати роботу на закордонних підприємствах і організаціях. В університеті регулярно проводяться зустрічі студентства з відомими сучасними діячами культури: письменниками, художниками, музикантами, артистами, політиками, іншими цікавими особистостями.

ВНТУ активно співпрацює з провідними профільними світовими організаціями, про що говорить його членство в багатьох з них, в їх числі Міжнародна асоціація винахідницьких організацій, Міжнародна академія наук вищої школи, Міжнародна асоціація комп'ютерної техніки, Міжнародна асоціація університетів та інші. Сьогодні на студентських лавах університету числяться близько 7700 осіб. Їх професійною підготовкою займаються 500 викладачів, з них 290 кандидатів наук та 50 докторів наук і професорів.

ВНТУ

Напрями навчання в ВНТУ

- Автоматика і електроніка;

- Біологія та екологія інформатика і комп'ютерні технології;

- Радіоелектроніка і зв'язок;

- Транспорт;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Енергетика;

- Інші.

Університет сьогодні є єдиним постійним членом від України до світової асоціації винахідників "IFIA" зі штаб-квартирою в Женеві. Кожен рік на виставках винаходах, які організовує "IFIA" в Яссах (Румунія), Будапешті (Угорщина), Софії (Болгарія), Брюсселі (Бельгія), Женеві (Швейцарія) і Пітсбурзі (США) вчені Вінницького національного університету обов’язково  отримують по кілька медалей за свої винаходи. Керує навчальним закладом ректор - Мокін Борис Іванович, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Вуз має IV рівень акредитації.

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ

Факультети ВНТУ

В даний час у ВНТУ ведеться підготовка фахівців наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, фахівець, магістр на наступних факультетах:

- Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії;

- Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління;

- Факультет радіоелектроніки;

- Факультет електроенергетики та електромеханіки;

- Факультет фундаментальної та економічної підготовки;

- Факультет транспорту, триботехніки та машинобудування;

- Факультет будівництва та його інженерного та економічного забезпечення;

- Факультет інтеграції навчання з виробництвом.

Також при університеті є факультет післядипломної освіти і підготовчі курси. Іногороднім студентам надаються місця у комфортабельному гуртожитку.

Педагогічний склад Вінницького національного технічного університету, ВНТУ

На сьогоднішній день навчальний процес у вузі проводять 35 кафедр, на яких працює 450 викладачів, з яких 35 - докторів наук, професорів і 320 - кандидатів наук, доцентів, 1 академік державної Академії наук і 20 академіків громадських галузевих Академій наук.

Вінницький національний технічний університет

Матеріально-технічна база ВНТУ

Матеріальна база університету багата і відповідає вимогам, які виставлені для вищих навчальних закладів. Університет володіє декількома корпусами для проведення занять зі студентами, в яких розміщені їдальні та буфети. Крім того, неподалік Вінниці знаходиться спортивно-оздоровчий табір, який знаходиться у розпорядженні університету.

Вінницький національний технічний університет, щоб допомогти абітурієнтам, проводить День відкритих дверей. У цей день всі бажаючі можуть прийти в університет, подивитися корпус зсередини, познайомитися з професорсько-викладацьким складом, задати питання з приводу навчального процесу, на які отримаєте повноцінну відповідь.

Вищу освіту у Вінницькому національному технічному університеті можуть отримати всі бажаючі на очній та заочній формі навчання. На очній формі у студентів є можливість навчання на бюджетній або позабюджетній основі, що залежить від результатів ЗНО.

Для студентів очної форми навчання надається відстрочка від служби в армії, так як передбачає законодавство України.

Вінницький національний технічний університет співпрацює й з іншими вищими навчальними закладами світу: Лундський технологічним інститутом у Швеції, Датським технічним університетом, Любленскім технічним університетом, Санкт-Петербурзьким державним технічним університетом, Грузинським технічним університетом в Тбілісі, Міжнародною академією інформатизації при ООН м. Москва, Таганрозьким державним радіотехнічним університетом та іншими. Випускники ВНТУ по закінченню освіти в університеті отримують диплом державного зразка, який підтверджує їх кваліфікований рівень і спеціальність.

Вінницький національний технічний університет – навчальний заклад, відомий як в Україні, так і за кордоном. ВНТУ включає 8 навчальних інститутів, що здійснюють наукову діяльність, і 7 інтегральних інститутів, має 4-й рівень акредитації. На денному відділенні навчаються 6000 студентів, на заочному 1500, в аспірантурі і докторантурі 100, підготовчий факультет має набір 1000 осіб. ВНТУ включає 47 кафедр.

Спортсмени високого рівня можуть паралельно з основним навчанням отримати спеціальність з менеджменту спортивно-культурних організацій. Вінницький національний технічний університет – єдиний представник України в Міжнародній асоціації, яка об'єднує винахідницькі організації (Женева). ВНТУ випускає популярну в регіоні газету «Імпульс» та ряд наукових журналів.

Університет створив оригінальну об'єктивну систему прийому на перший курс і ефективною системою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, яка не має аналогів серед ВНЗ України.

Університет в своїй структурі має Центр гендерних досліджень, створений за ініціативи та з безпосереднім фінансуванням ООН.

Сучасна поліграфічна база університету здатна оперативно і якісно друкувати навчальні посібники та монографії.

2014 рік був значущим для ВНТУ, оскільки в цьому році виповнилося 54 роки з дня заснування Вузу, 40 років з дня отримання самостійності у вигляді Вінницького політехнічного інституту, 20 років з дня створення Вінницького державного технічного університету і 1 рік з дня отримання статусу національного.

Отже, колектив університету у всіх своїх ланках працює кваліфіковано, самовіддано і патріотично.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!