Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Вінницької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Вінницької області \ ЗВО (ВНЗ) Вінницької області та їх рейтинг \ 18. Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету, МПТЕК ВНАУ

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету, МПТЕК ВНАУ

« Назад

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ - вищий учбовий заклад ІІ рівня спеціалізації.

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету, МПТЕК ВНАУ

Загальна інформація про МПТЕК ВНАУ

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж на теперішній час проводить формування спеціалістів за напрямками:

- 5.05170103 "Зберігання і переробка зерна".

- 5.03050901 "Бухгалтерський облік".

- 5.03050702 "Комерційна робота".

- 5.05170101 "Технологія харчування".

- 5.05170104 "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів".

Згідно з розпорядженням Міністерства сільськогосподарської політики України від 26 травня 2003 року за № 148 "Про функціонування регіональних функціональних відділень Вінницького державного аграрного університету" коледж є функціональним відділенням Вінницького національного аграрного університету.

Впроваджуючи вимоги щодо ступеневої освіти, технікум включений до структури учбового науково-виробничого складу Національного університету харчових технологій за кваліфікацією "Зберігання і переробка зерна" і володіє Договором про творче товаришування та формування спеціалістів за кваліфікацією "Бухгалтерський облік" у ВДАУ. Завдяки цьому студенти мають змогу поступати на III курс і продовжити навчання за зменшеною програмою, але на комерційній основі. За кваліфікаціями "Комерційна робота", "Технологія харчування" студенти володіють змогою продовжувати навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України.

Учбовий, науковий та виховний процеси в закладі ґрунтуються на модерних навчальних технологіях і забезпечуються висококваліфікованими фахівцями; загалом в технікумі діє 50 педагогів.

У Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі здійснюється цілеспрямована постійна діяльність, спрямована на комп'ютеризацію навчального процесу.

МПТЕК ВНАУ

Матеріально-технічна структура Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету

Учбові кабінети і аудиторії оснащені 53 комп'ютерами, розташованими в 4 комп'ютерних класах. Куплено периферійне устаткування: лазерні, струменеві, матричні принтери. На 100 студентів припадає 8,8 комп'ютерних місць. Локальна мережа технікуму під’єднана до світової мережі Internet, що забезпечує доступ і змогу вибору джерел інформації. Сформовано 28 учбових  і 12 комп'ютерних програм.

В учбовій установі функціонує 23 навчальних та 8 технічних секцій, якими об’єднано 417 студентів і 6 гуртків за зацікавленнями - 202 студента.

Виховна діяльність у МПТЕК ВНАУ

Колектив художньої самодіяльності закладу приймає активну участь у святкових фестивалях міста, району, став активним діячем Загальноукраїнського конкурсу "Софіївські зорі".

В закладі діє спортивний комплекс, що включає спортивний зал, майданчик, гімнастичний кабінет.

На території закладу є 9-ти поверховий гуртожиток на 535 чоловік, а також до можливостей студентів є їдальня.

Навчальна робота коледжу МПТЕК ВНАУ

За всі періоди в технолого-економічному коледжі створився чудовий педколектив. Кожен педагог - це особистість. Щорічно колектив збільшується молодими педагогами, які швидко пристосовуються, навчаються у високоосвічених майстрів педагогічної діяльності.

Учбовий процес формують 54 штатних педагоги з вищою базовою освітою. З них 3 - педагоги-методисти, 2 - старші педагоги, 1 - кандидат технічних наук, 1 - аспірант; 55% педагогів вищої та першої спеціалізації, 26 педагогів володіють педагогічним званням, 70% педагогів нагороджені відзнаками МОН.

Педколектив технікуму діє над навчальною проблемою - "Від минулого до подальшого, від теорії до практики, від традиції до інновації".

Для кожного предмету учбового плану за всіма кваліфікаціями в повному обсязі і за стандартами створені:

- учбово-методичне забезпечення кожного предмету і практичного навчання;

- науково-методичні структури індивідуальної діяльності студентів;

- пакети комплексних контрольних робіт (ККР) для дослідження рівня знань студентів з предметів гуманітарної, природничо-наукової та професійної підготовки;

- критерії оцінювання учбових успіхів студентів з усіх видів навчальної роботи.

Методичні матеріали повинні мати науковий і прикладний характер, методичну та педагогічну цінність, засновані на досвіді та персональних педагогічних надбаннях педагогів і використовуватися як учбово-методичні посібники для студентів і педагогів.

Педагоги коледжу звернули увагу на запровадженні інтерактивних педагогічних технологій навчання, застосування інноваційних форм і методів, формування практичних умінь і здібностей майбутнього спеціаліста.

Кожного року педагогами здійснюється більше 40 відкритих занять, де вони показують прогресивні методи навчання, серед яких:

- дослідні роботи;

- мозковий штурм;

- рішення практичних завдань в реальних виробничих умовах;

- здійснення професійних інтегрованих завдань.

В коледжі здійснюється значна методична діяльність, головними видами якої є учбові відеофільми, предметні компетенції, науково-дослідні та пошукові роботи. Протягом року в середньому 150-160 різних видів методичної діяльності.

Щорічно педагоги та студенти МПТЕК ВНАУ приймають участь в огляді-конкурсі на найкращий методичний матеріал та учбовий відеофільм в лабораторії педагогічного досвіду та креативності молоді науково-методичного центру Міністерства аграрної політики України.

Педагоги МПТЕК ВНАУ приймають участь у наукових семінарах різного рангу. Статті педагогів видаються на сторінках періодичної преси та педагогічних видань, окреслюючи як персональні досягнення, так і розробки методик для запровадження інтерактивних технологій навчання і виховання.

Напрями діяльності Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету проводить становлення молодших спеціалістів за такими напрямками освіти:

- Харчова промисловість та переробка аграрної продукції;

- Економіка та підприємництво.

Отже, Могилів-Подільський технолого-економічний коледж на даний час – модерний, демократичний заклад, який проводить формування висококваліфікованих, креативних, конкурентоздатних спеціалістів для сільськогосподарського комплексу держави.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!