Роздрукувати сторінку

Вінницький кооперативний інститут, ВКІ

« Назад

Вінницький кооперативний інститут – учбовий заклад, історія якого розпочинається у сиву давнину минулого століття. Багато разів видозмінювалася його назва, ліквідовувалися одні кваліфікації та створювалися інші. Але він постійно здійснював свою місію – сприяв становленню споживчої кооперації та кооперативного навчання на Поділлі. За період свого становлення учбовий заклад сформував більше 40 тисяч спеціалістів.

Вінницький кооперативний інститут, ВКІ

А починалося все так…

Історія заснування ВКІ

Становлення Вінницького кооперативного інституту нараховує більше 80 років, на протязі яких установа перетворилася з кооперативної школи, створеної у 1925 році, у колиску кооперативної освіти Вінниччини.

Новозбудований учбовий заклад очолив професійний викладач Павло Якимович Поліщук.  Навчання 284 учнів відбувалося у 4-ох кабінетах та одній аудиторії у дві зміни. Учбовий процес створювали 35 педагогів технікуму (з них – 25 викладачів), діяла персональна бібліотека з фондом 3533 книги, функціонував студентський кооператив, що здійснював організацію харчування студентів.

У 1931 році ВКТ провів перший випуск спеціалістів громадського харчування і розпочав діяльність над формуванням персональної матеріально-технічної структури.

У 1933 році заклад було ліквідовано, а на його основі організовано фабрично-заводське училище для формування спеціалістів громадського харчування.

У 1957 році правлінням Укоопспілки було поновлено роботу Вінницького кооперативного технікуму. Першим керівником нового учбового закладу став Володимир Степанович Чередниченко. З часу поновлення технікум розміщувався за адресом: м. Вінниця, вул. Горького, 27.

З обранням головою правління Вінницької облспоживспілки Івана Каленовича Ладаняка було прийнято рішення про збільшення матеріальної структури технікуму.  У 1976 році за рахунок кооперативних коштів за дольовою участю райспоживспілок області було збудовано нову будівлю ВКТ по вулиці Фрунзе, 59, де 1 вересня 1976 року пролунав святковий перший дзвінок.

У 2002 році згідно з указом Правління Вінницької облспоживспілки від 27.11.2002р. за  №43-К Кооперативний технікум було перейменовано в Кооперативний коледж економіки і права.

У квітні 2008 року був сформований Вінницький кооперативний інститут методом зміни ВККЕП відповідно до розпорядження Правління Укоопспілки від 09.04.08р. за №137 та ЦК Профспілки співробітників споживчої спілки України від 09.04.08р. за №П-10/Р-12 «Про формування Вінницького кооперативного інституту», указів правління Вінницької ОСС від 29.12.07р. за №57-К «Про створення Вінницького кооперативного інституту» та від 07.04.08р. за №20-К «Про перейменування ВККЕП».

ВКІ

Вінницький кооперативний інститут на даний час

Діяльність учбового закладу ґрунтується на запровадженні певної моделі навчання, яка відповідає модерним процесам у сфері споживчої кооперації та інших галузях економіки України. Навчальні послуги інституту є запорукою для формування та обґрунтування рішень з управління виробництвом і господарською роботою у структурі споживчої спілки України, яка включена до Світового кооперативного альянсу.

Кооперативний інститут приділив своїми напрямками  включення до освітянського та наукового простору Європи і осучаснює навчальну роботу відповідно до європейських потреб. Потенціал інституту дає можливість встановлювати засади багатоступеневого формування спеціалістів, запроваджувати модерні технології та інноваційні методики освіти в учбовий процес.

Ціль роботи закладу полягає в якісному задоволенні вимог населення в навчальних послугах найвищого рівня, забезпеченні установ та закладів споживчої спілки висококваліфікованими кадрами, всесторонньому формуванню людини, як особистості, завдяки системному застосуванню в учбово-виховному процесі визначних освітніх технологій

Під впливом загальних змін кожного разу відбуваються інтенсивні пошуки методів збільшення ефективності наукових досліджень. Створення нових кваліфікацій в інституті вимагає формування нових структур, поліпшення керівництва наукової роботи, перегляду тематики досліджень, покращення розумового потенціалу, збільшення інформаційного та фінансового забезпечення, пристосування наукової роботи до нових умов.

У планах роботи учбового закладу – створення нових кваліфікацій, спорудження нового учбового корпусу,  конференц-залу, відновлення гуртожитку, формування нових лекційних класів та здійснення осучаснення комп'ютерних лабораторій.

Вінницький кооперативний інститут, ВКІ

Виховна діяльність ВКІ

На теперішній день у лавах Вінницького кооперативного інституту, що володіє високим рейтингом і постійною повагою у регіоні, створюється світоглядна позиція та ціннісні орієнтири тисяч майбутніх жителів України, молодим людям надаються величезні перспективи для оволодіння засадами наук, сформовано умови для гармонійного становленню та професійного вдосконалення, а освіта  направлена на становлення сучасного покоління українців і формування умов для цілковитого розкриття та затвердження національної самосвідомості через креативну й активну особисту ініціативу.

Важливою складовою становлення загальної і професійної культури особистості модерного спеціаліста-кооператора у вищому учбовому закладі є фізична культура. Як учбовий предмет, обов’язковий для всіх кваліфікацій, вона є також засобом оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійного формування. Фізична культура студентів у вищих учбових установах проводиться на протязі усього періоду навчання. Фізичне вихованні і спорт дають можливість збільшенню  і збереженню працездатності на довгий період, укріплюють організм, збільшують його опір захворюванням, позитивно впливають на функції всіх систем організму, що є надійною базою вдалої професійної роботи спеціаліста.

Студентський гуртожиток Вінницького кооперативного інституту

Студентський гуртожиток Вінницького кооперативного інституту розрахований на 400 чоловік. Знаходиться поруч з інститутом за адресом: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 63.

В учбовому закладі добре розуміють: формування в гуртожитку потрібних побутових умов для студентів забезпечує становлення їхньої самостійності у навчанні та побуті. Тому вся робота вихователів гуртожитку ґрунтується на тому, щоб сприяти формуванню особистості шукачів вищої освіти, покращенню взаємин між ними та педагогами.

Студенти гуртожитку  забезпечені необхідними житлово-побутовими умовами для проживання, освіти та дозвілля.

Отже, ВКІ – це сучасний заклад освіти, який сприяє не лише комфортному навчанню свої студентів, але і змістовному проведенню дозвілля.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!