Роздрукувати сторінку

Вінницький технічний коледж, ВТК

« Назад

Вінницький технічний коледж, ВТК

Вінницький технічний коледж — це авторитетний у Вінницькій області навчальний заклад першого-другого рівня акредитації, де готують кваліфікованих фахівців рівня молодшого спеціаліста з наступних напрямків:

- Транспорт і транспортна інфраструктура;

- Економіка і підприємництво;

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;

- Електротехніка та електромеханіка.

Форми навчання у ВТК денна та заочна.

Директор коледжу кандидат педагогічних наук Домінський Олег Станіславович, заслужений працівник освіти, член колегії Управління освіти та науки. Керує навчальним закладом протягом двадцяти років.

ВТК

Контакти ВТК

Місцезнаходження Вінницького технічного коледжу у м. Вінниця за адресою: Хмельницьке шосе, 91/2.

Історія заснування Вінницького технічного коледжу

Історія заснування коледжу бере початок з 1964 р. Саме тоді, на виконання постанови, виданої Радою народного господарства в Подільському районі, було організовано Технікум електровакуумного будування.

Інтенсивне зростання та розвиток електронної промисловості сприяли спеціалізації технікуму того часу. Навчальний заклад випускав спеціалістів для електронної промисловості всього Радянського Союзу.

В 1967 р. навчальний заклад змінює назву на Технікум електронних приладів.

В 1970 р. було виділено будівлю в п’ять поверхів під гуртожиток для студентів місткістю на чотириста п’ятдесят осіб.

В 1995 р. на підставі наказу, виданого Міністерством освіти та науки України, за результатами атестації технікум набуває статусу ВНЗ першого-другого рівня акредитації та отримує назву Вінницький технічний коледж.

Матеріально-технічна структура Вінницького технічного коледжу

Сучасний ВТК має досить розширену матеріальну базу: навчальний і лабораторний корпус; для проведення практичних занять лабораторії, оснащені комп’ютерами та вимірювальними приладами; виробничі майстерні з слюсарними, радіомонтажними і механічними дільницями; комп’ютерні класи; бібліотека, їдальня, студентський гуртожиток. Спортивний комплекс, до складу якого входять спортивний та тренажерний зал, і спортивний майданчик сприяють розвитку фізичного виховання студентів коледжу.

Педагогічний колектив ВТК

Педагогічний колектив складається з вісімдесяти викладачів, серед них відмінники освіти України, кандидати технічних і педагогічних наук, аспіранти, викладачі вищої і першої категорії.

Науково-технічний прогрес та перебудова суспільства сприяли змінам до напрямків підготовки спеціалістів. Відповідно до потреб на ринку праці, в коледжі були започатковані спеціальності нового економічного та технічного спрямування.

Вінницький технічний коледж, ВТК

Напрями навчання у ВТК

Сьогодні у ВТК готують спеціалістів таких кваліфікацій:

1. Бухгалтер–фінансист – для роботи у фінансових установах; за період навчання набуваються знання по бухгалтерському, податковому та бюджетному обліку, фінансах підприємства, основах аудиту, казначейській справі; освоюються практичні навики в роботі з бухгалтерськими програмами «1С: Підприємство» і «1С:Бухгалтерія»;

2. Технік з обчислювальної техніки – для роботи в галузі ІТ–технологій; отримуються знання з архітектури комп’ютерів, з мов програмування, будови периферійних пристроїв, програмного забезпечення, операційних систем, вивчається робота мережі Інтернет та локальних мереж;

3. Економіст - для роботи у фінансових установах, різних підприємствах і організаціях; набуваються знання по економічному плануванню, по діяльності підприємства та його економіко-математичному моделюванню, вивчається економіка і фінанси підприємства, організація діяльності підприємства,  бухгалтерський облік, маркетинг та менеджмент; засвоюються практичні знання по роботі з програмами «1С: Підприємство» і «1С:Бухгалтерія»;

4. Електромеханік – отримуються знання по проектуванню в автомобілі електронних і мікропроцесорних систем автоматики, по обслуговуванню, діагностиці та ремонту електронного і електричного устаткування, бортових комп’ютерних систем;

5. Радіотехнік – для роботи по ремонту та обслуговуванню комп’ютерів, відео – та аудіоапаратури, засобів зв’язку та інше;

6. Технік-організатор перевезень – отримуються знання з транспортної логістики, транспортно-експедиційної діяльності, міжнародних автомобільних перевезень; засвоюється теорія роботи транспортних вузлів і транспортних систем та процесів, пасажирських та вантажних перевезень;

7. Оцінювач рухомого та нерухомого майна, оцінювач експерт – для роботи на біржі, в оціночних компаніях, в банківських установах, на підприємствах; набуваються знання з оцінки всіх видів майна, земельних ділянок, цінних паперів.

Виховний процес у ВТК

Невід’ємною складовою студентського життя є дозвілля. Саме в цей час студенти стають активнішими, розкривають свої таланти. У Вінницькому технічному коледжі представлені безліч секцій з різних видів спорту: баскетбол, легка атлетика, футбол, волейбол, теніс, шахи і шахмати, боротьба. Проводяться спортивні спартакіади. Творчі здібності студенти зможуть проявити в музичних, танцювальних, поетичних гуртках; пошукові, психологічні, туристичні, народознавчі гуртки сприяють вихованню у молоді відповідальності, соціальної активності, духовності.

Наявність у ВТК студентського самоврядування формує у студентів почуття самосвідомості та громадськості, удосконалює навчально-виховний процес.

В коледжі проходять постійно олімпіади, конференції, брейн-ринги, КВК, ток–шоу.

Кожного року Вінницький технічний коледж займає призові місця з предметів хімія, математика, українська мова, інформатика і біологія на олімпіадах обласного рівня. На території Вінницької області серед ВНЗ першого-другого рівня акредитації ВТК неодноразово ставав переможцем виставок технічної творчості студентів і викладачів.

Коледж здобув протягом 2013-2014 р. десять перемог обласного рівня та десять перемог масштабу всеукраїнського та міжнародного.

Випускники Вінницького технічного коледжу нині займають ключові посади на підприємствах і організаціях, в банківських установах, розвивають власний бізнес, очолюють державні структурні підрозділи, а деякі випускники залишились працювати у стінах рідного навчального закладу.

Отже, Вінницький технічний коледж – це сучасний заклад освіти, який формує спеціалістів, які згодом є затребуваними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!