Роздрукувати сторінку

Студентське дозвілля

Моделі дозвілля та вплив туризму на дозвілля

дозвілля

Як складник цілісного виховного середовища ВНЗ, дозвілля забезпечує:


Краєзнавчі тенденції в ВНЗ

Краєзнавство традиційно розглядається як вивчення природи, населення, господарства, історії та культури якої-небудь частини країни, адміністративного або природного району, населених пунктів, головним чином, силами місцевого населення.

спартак_ада

В даний час воно утверджується як самостійна комплексна наукова дисципліна, необхідний засіб....


Туристична діяльність в ВНЗ

Розвиток студентського туризму є однією з основних тенденцій туристської сфери. У той же час суттєві суперечності відтворення соціальної структури, способу життя, особливостей матеріальної та духовної культури молодого покоління багато в чому обумовлюють селективні і елітарні функції туризму в Україні.

туризм

Для посилення ролі туризму у формуванні ціннісних орієнтацій студентської молоді необхідно.....


Всеукраїнська експедиція студентської молоді

Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» проводиться з метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях народу України.

експедиція студентської молоді

Туристсько-краєзнавча, екологічна робота з учнями як діяльність, яка розвивається в.....


Навчально-методичні студентські табори

Важливою складовою зміни суспільства є модернізація системи освіти. Стан сучасної системи освіти визначається розвитком її парадигми, основою якої є положення особистісно-орієнтованої педагогіки, принципи варіативності, демократичні норми організації діяльності освітніх установ.

Навчально-методичні студентські табори

У зв'язку з переоцінкою основних науково-теоретичних положень, закладених в.......


Рекреаційна активність студентів ВНЗ

Спортивно-ігровий метод дає так звані "рівні" навантаження, коли під час гри навантаження чергуються з різкими спадами фізичної активності (правила гри, вийшов з гри, вступив у гру, різні зупинки тощо), тому характер відпочинку повинен установлюватись викладачем і носити дозований характер. Мають місце великі психологічні навантаження, особливо при рольових іграх, естафетах, іграх з елементами волейболу, баскетболу, футболу. Тому ми рекомендуємо пасивний відпочинок після закінчення або зміни гри. Викладач повинен володіти вмінням спрямовувати емоції гравців у потрібному йому напрямку.

Рекреаційна активність

Робота над розвитком фізичних здібностей на заняттях....


Баскетбол та емоційне здоров’я студентів

Радикальні зміни в житті нашого суспільства зумовили і великі зміни у світогляді та ідеології, в культурі та освіті. В умовах реформування особливе значення набувають питання зміцнення фізичного і духовного здоров'я людини, формування здорового способу життя, реалізації людської індивідуальності, які розглядаються як критерії соціального прогресу.

гра баскетбол

Сьогодні не можна не враховувати того, що.......


Визначення особливостей прояви психофізіологічного стану студентів для обґрунтування їх відбору до занять волейболом

Волейбол - чудовий засіб рекреації, оздоровлення та активного відпочинку людини незалежно від її віку, статі й навколишнього середовища. При цьому слід зауважити, що заняття волейболом, як і іншими видами спортивних ігор, мають істотний вплив на формування та розвиток діяльності й функцій центральної нервової системи.

волейбол

При здійсненні фізичного виховання студентіву вузі найбільш складним і......


Підвищення рівня здоров’я студентів за допомогою ігрових видів спорту

Важливим моментом у керівництві спортивно-рухливими іграми є дозування рухів.

ігрові види спорту

Особливо це стосується бігу, ловлення......


Студентські екскурсії

Туристичний ринок сьогодення вимагає радикально нового погляду на організацію та на формування маршрутів туристичних екскурсій для студентів та викладачів. Туроператори розробляють кожен день все нові та нові види студентських екскурсій, але це не означає що вони є такими що підходять студентам.

екскурсії

Народження нових маршрутів веде до появи нових.....


Студентські експедиції

В даний час у туристській освіті відзначається недостатня відповідність між професійно-орієнтованої середовищем, в якому здійснюється підготовка майбутнього фахівця та вимогами професійної практичної діяльності.

фольклорна експедиція

Недостатній рівень практичної підготовки фахівців особливо яскраво проявляється в.....


Однодневні походи для студентів

В 21 столітті основною вимогою до освіти є не лише теоретичні знання а й розширення знань студентів про світ в цілому, допомога розвитку творчих здібностей обдарованих дітей, та формування навичок здорового способу життя у кожного студента. Також одною з таких вимог є розвиток здібностей студентів до виживання в умовах живої природи.

похід

Туризм є однією з форм......


Спортивне свято «День студента»

Свято спорту в честь Дня студента розпочалося як завжди з проголошення плану свята та проведення спартакіади.

спорт в день студента

Спочатку студенти-спортсмени розповідали просто свої власні досягнення в спорті, а ще про...


Спортивні свята для першокурсників

Ми хотіли б розповісти вам про Спортивному святі першокурсників. Коли ми дізналися про проведення такого свята, шалено зраділи, бо в ВНЗ скасовують пари, і всі активно ідуть займатися спортом.

Спортивні свята для студентів

Свято полягає у тому, що кожен студент повинен взяти участь хоча б в.....


Заняття з фізичної підготовки в ВНЗ

Поряд із загальними засобами та методами фізичної культури важлива роль належить ігровому методові та методові змагань. Значення гри для студентів переоцінити дуже важко. Вона має велике виховне значення, дозволяє формувати багато рухливих якостей, всебічно розвивати молодий організм.

фізкультура в ВНЗ

У процесі гри студенти навчаються володіти різними рухами, у них....


Основні рухливі ігри по розвитку швидкості

Ігрові види спорту футбол, міні-футбол й регбі, внаслідок суттєвого прямого фізичного контакту, призначені для студентів-юнаків, причому, навчально-тренувальні заняття з міні-футболу й регбі проводяться для студентів груп спортивного вдосконалення.

волейбол

У науковій літературі існують роботи, в яких......


Значення рухливих спортивних ігор для розвитку студентів

Навчально-тренувальні заняття з ігрових видів спорту є прийнятними для відвідування студентами вузів неспортивної спрямованості, які мають різний фізичний стан й підготовку, тому, що структурною одиницею у грі є матч або зустріч, де прямий фізичний контакт достатньо обмежений (за винятком футболу, баскетболу й регбі). Завданням студентів (кожної із двох протиборчих сторін) є домогтись переваги за кількістю певних ігрових дій (гол, розіграш очка, влучення) за встановлений час.

змагання

Ігрові види спорту, що мають популярність серед студентів, можна розділити наіндивідуальні й командні:


Командні ігрові види спорту серед студентів

Проблема розвитку рухової активності студентів є актуальною, обґрунтовано розкрито її значення, зміст, організація й методи застосування. Велика роль в області фізичного виховання студентів ВНЗ належить ігровим видам спорту, які впливають на всебічний розвиток студента, формуються й розвиваються його фізичні й моральні якості, поведінка тощо. На розвиток теорії й практики використання спортивних ігор у фізичному вихованні значний вплив зробили різні автори, серед них А. Э. Беланов, Е. В. Щеглова (2006), А. Г. Мовсесов, С. П. Миронович (2005) й інші.

баскетбол

Фізичне виховання студента представляє собою педагогічний процес, що.....


Індивідуальні ігрові види спорту серед студентів

Ігрові види спорту футбол, міні-футбол й регбі, внаслідок суттєвого прямого фізичного контакту, призначені для студентів-юнаків, причому, навчально-тренувальні заняття з міні-футболу й регбі проводяться для студентів груп спортивного вдосконалення.

Індивідуальні ігрові види спорту серед студентів

Навчання основам ігрових видів спорту входить в програму ВНЗ, де......


Комп'ютерні ігри як студентська «хвороба»

Підлітки з комп'ютерною залежністю у порівнянні з підлітками без комп'ютерної залежності мають вищі показники схильності до девіантної поведінки (до порушення норм і правил, до адиктивної і делінквентної поведінки) і більш низькі показники вольового контролю емоційних реакцій.

компютерна залежність

Підлітки з комп'ютерною залежністю відрізняються від підлітків без......


Добірка комп’ютених ігор студентів

У педагогіці слабо розкриті труднощі організації культурно - дозвіллєвої діяльності учнів, їх причини з соціально - педагогічних позицій, складність, суперечливість, опосередкованість зовнішнім і внутрішнім чинникам соціальних відносин.

гра в компютерні ігри

Протиріччя між розумінням педагогами та вихователями необхідності педагогічного впливу на.....


Комп'ютерна гра у житті студентів

Жодна сфера життєдіяльності людини не росте і не розвивається так масштабно, як комп'ютерна. Віртуальна життя захоплює людей з неймовірною швидкістю, відволікаючи від реальності. Одним з найбільш суперечливих засобів вирішення цієї ситуації є комп'ютерні ігри, але, в свою чергу, через них виникають невідповідності між найширшим розповсюдженням комп'ютерних ігор як засобу розваги, проведення вільного часу і не використовуваними педагогічними можливостями, які вони надають для розвитку різних потенціалів особистості за рахунок стимулювання пізнавального інтересу. Комп'ютерні ігри досі перебувають поза освітнього процесу.

ігри

Мотиви занурення в комп'ютерну реальність не можна........


Телефон довіри для молоді

Широке поширення інформаційно-комунікаційних засобів видозмінює комунікативні практики користувачів, що призводить до трансформації структурисоціальної взаємодії. Тепер величезна кількість людей мають можливість постійно бути досяжними для комунікації незалежно від місцезнаходження. На тлі такого широкого розповсюдження засобів телефонного зв'язку виникає тенденція збільшення опосередкованих комунікативнихконтактіву порівнянні з особистісним спілкуванням. У цьому зв'язку стає актуальним розгляд соціальної ролі «Телефону Довіри» як комунікативної практики та проведення більш глибокого аналізу його місця в соціальній сфері сучасного суспільства, його функцій і можливостей.

Телефон довіри

В даний час людська особистість в умовах панування стереотипів масової свідомості виявляється перед альтернативою втрати своєї.....


Діяльність закладів дозвілля студентів

Ідея дитячих, підліткових і юнацьких клубів, як віддзеркалення об'єктивної реальності і внутрішньої психологічної природи людини (прагнення до спілкування), постійно жила в свідомо і стихійно виникаючих дитячих об'єднаннях — групах, товариствах, гуртках.

заклади дозвілля студентів

Спонукальними чинниками до первинного формування дитячих клубів як.......


Інтернет-дозвілля студентів

Процес інформатизації суспільства не може не супроводжуватися затвердженням нової системи цінностей, нових принципів ділової культури. Ціннісні орієнтації молоді, зокрема студентства, як самої «динамічною» групи суспільства найбільше схильні до змін.

дозвілля студентів

Саме в молодіжному середовищі формується новий тип особистості, який буде......


Формування та функціонування мережі культурно-дозвіллєвих закладів

Стрімкі зміни, що відбуваються в нашій країні, призвели до зміни і переоцінці культурних цінностей суспільства. Для сучасної культури характерна зміна духовного спектра з акцентом на матеріальний фактор.

культурно-дозвіллєві заклади

Збільшений інтерес до матеріальних цінностей призводить до.......


Молодіжна студентська субкультура: сучасні вияви

Тотальне руйнування традиційних норм і цінностей призвело до невизначеності у виборі підстав ідентифікації і, як наслідок, лінії поведінки різних соціальних груп суспільства, і, насамперед, молоді.

функції субкультури

Культурна аномія в нашій країні........


Соціальне значення дозвілля в житті студентства

Самі студенти найбільш серйозними причинами своєї непідготовленості до повноцінного освоєння дозвілля вважають: невміння чітко планувати свій час, завантаженість уроками і різними домашніми обов'язками, відсутність відповідних умов для задоволення потреб та інтересів, або навіть відсутність таких.

Соціальне значення дозвілля в житті студентства

У зв'язку з цим, на практиці діяльність з формування культури дозвіллястудентів може мати кілька.....


Духовність студентської молоді: особливості розвитку і формування

Зараз можна говорити про духовно - моральної маргіналізації молоді, прогнозувати подальше зростання бездуховності, аморальності і аморальності в її середовищі до тієї пори, поки не відбудуться помітні зміни на краще в соціально - економічному і політичному житті, тобто поки цінності нового суспільства не наповняться позитивним сенсом , не будуть визнані новими поколіннями як істинно - сущі цінності: цілі та цінності - засоби життя і діяльності.

Духовність студентів

В цілому аналіз ціннісного світу студентів показує, що.......


Роль соціальних інститутів у процесі соціалізації індивіда

Велика роль у процесі формування особистості юнаків і дівчат, задоволення їх духовних потреб належить вільного часу та дозвілля. Особливо це важливо для студентів системи професійно-технічної освіти, що перебувають у своєрідному "середньому віковому та освітньому становищі - між школою та вищими навчальними закладами".

студенти

В юності молода людина, стаючи суб'єктом свого розвитку, вже може в достатній мірі.......