Роздрукувати сторінку

Студентські екскурсії

« Назад

Туристичний ринок сьогодення вимагає радикально нового погляду на організацію та на формування маршрутів туристичних екскурсій для студентів та викладачів. Туроператори розробляють кожен день все нові та нові види студентських екскурсій, але це не означає що вони є такими що підходять студентам.

інфраструктура туризму в України

Народження нових маршрутів веде до появи нових екскурсійних об'єктів, різноманітності продукту.

Якщо раніше економічна стабільність досягалася шляхом ефективної роботи великої промисловості, сільського господарства, будіндустрії, що надають широкі можливості для розвитку розгалуженої соціальної інфраструктури, то тепер через різкого спаду виробництва органи місцевого самоврядування не мають реальної можливості на соціальний захист населення.

У той же час є природні та історико-культурні рекреаційні ресурси, потенціал яких використовується дуже обмежено. Ця проблема безпосередньо пов'язана з відсутністю фахівців в туризмі взагалі і в сфері екскурсійного туризму зокрема.

Для розробки туристських і екскурсійних програм і маршрутів важливе значення має аналіз ресурсів регіону, які вважаються пріоритетними в економіці регіону і по своїй унікальності, історичної значимості можуть забезпечити приплив туристів. Природне середовище має широкі можливості для розвитку різних видів туризму.

Представляє інтерес для розвитку туризму історія краю, крім того, національна культура народів світу.

Інфраструктура туризму в України розвинута досить слабко в порівнянні з країнами Європи чи США. Низький рівень матеріального забезпечення туристичних маршрутів, таке забезпечення збереглося ще з часів радянського союзу.

Основна частина матеріальної бази туризму потребує капітального ремонту.

Сьогодні регіональний туризм перетворюється на помітний сектор економіки і розглядається в комплексі з соціально-педагогічними умовами.

Грунтуючись на теоретичних розробках передумов моделювання, нами була розроблена модель розвитку регіонального туризму в основі якої покладена була покладена комплексність обліку всіх факторів, що впливають на розвиток туризму.

Найбільш перспективними для розвитку туризму є: екологічний, спортивний, рекреаційний і меншою мірою культурно-пізнавальний та етнографічний.

Найбільш розвиненим на сьогоднішній день є дитячо-юнацький туризм. З урахуванням виявлених особливостей розроблена модель розвитку регіонального туризму.

У зв'язку з переорієнтацією на внутрішній і в'їзний туризм, процес регіоналізації спрямований на задоволення потреб регіону туристськими кадрами високої кваліфікації, визначення умов, методів підготовки фахівців яким властиві не тільки високий професіоналізм, а також творче начало, духовне багатство, знання природно - географічних, культурно-національних, соціально-економічних та інших особливостей регіону, здатних надати послуги в сфері туристського бізнесу на високому професійному рівні, важливість розвитку туризму, як галузі народного господарства.

Особливості регіону, проявляються в наступному: наявність потенційних туристських ресурсів, що включають в себе природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, здатні задовольнити духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх духовних і фізичних сил.

студентська екскурсія

Найбільш перспективним для розвитку є такі види туризму як екологічний, спортивний, рекреаційний і меншою мірою культурно-пізнавальний та етнографічний.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!