Роздрукувати сторінку

Індивідуальні ігрові види спорту серед студентів

« Назад

Ігрові види спорту футбол, міні-футбол й регбі, внаслідок суттєвого прямого фізичного контакту, призначені для студентів-юнаків, причому, навчально-тренувальні заняття з міні-футболу й регбі проводяться для студентів груп спортивного вдосконалення.

Індивідуальні ігрові види спорту серед студентів

Навчання основам ігрових видів спорту входить в програму ВНЗ, де студенти повинні опанувати елементами техніки й тактики гри, ознайомитись з правилами гри.

Навчально-тренувальні заняття повинні бути спрямовані на загальний фізичний розвиток студентів, ознайомленню їх з дисципліною, гігієною й способами самоконтролю. Велике значення поряд з фізичною підготовленістю має психологічна підготовка, оскільки командна гра вимагає вирішення загальних завдань.

Розмаїтість рухових дій, що виконуються в ігрових видах спорту, є різними за координаційною структурою й інтенсивності в залежності від виду спорту, але сприяють розвитку всіх фізичних якостей. В процесі ігрової діяльності студенти одержують достатньо значне й у той же час посильне фізичне навантаження у поєднанні з нервово-емоційною розрядкою.

В студентів, які систематично займаються ігровим видом спорту, мають досить високу активність, виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується впевненість у поведінці, спостерігається розвиток "престижних установок" й високий життєвий тонус. Вони у більшій мірі комунікабельні, виражають готовність до співробітництва і менше бояться критики, тому, що спостерігається більш високий рівень нервово-емоційної стійкості й витримка, серед них більше наполегливих та рішучих людей, що вміють повести за собою колектив.

індивідуальні види спорту

Оптимізація навчального процесу з "Фізичного виховання" у ВНЗ повинно проходити з метою підвищення фізичного розвитку студентів до рівня, що дозволяє їм опанувати нормативними вимогами навчальної програми.

Фізичному вихованню студентів приділяється велика увага, але залишається цілий ряд питань, які вимагають подальшої розробки, до цих питань відносяться необхідність вдосконалення навчальних спортивних спеціалізацій для студентів не фізкультурного ВНЗ й підбору видів спорту, що сприяють не тільки фізичному розвитку, але й розвитку соціалізації особистості, такими видами спорту можна вважати ігрові види.

Проблема вдосконалення навчально-тренувального процесу є важливою проблемою всіх навчальних відділень з видів спорту, але особливо в навчальних відділеннях з ігрових видів спорту.

Наявність комунікабельності спілкуванні – головне завдання підготовки фізично розвиненого й соціально активного покоління випускників вищої школи. Вирішення цього завдання лежить в активізації навчального процесу шляхом проведення занять з ігрових видів спорту, як найбільш прогресивної форми вдосконалення виховання студента.

Аналіз мотиваційно-особистісних інтересів студентів при виборі конкретного виду спорту як пріоритетного змісту занять з фізичної культури показав, що найбільш кращим є волейбол - 34,2% вибору респондентів, далі йдуть настільний теніс - 22,4% вибору і баскетбол - 14,5% вибору.

баскетбол види спортивних ігр

Методика організації фізичної культури зі студентами 1-3 курсів побудована за принципом навчально-тренувальних занять в річному циклі тренування і включає ряд мезоциклів: 1 період (1 семестр) - втягують - 3 тижні, базові - 14 тижнів; 2 період (2 семестр) - втягують - 2 тижні, базові - 15 тижнів, підтримуючого - 4 тижні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!