Роздрукувати сторінку

Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

« Назад

Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» проводиться з метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях народу України.

експедиція студентської молоді

Туристсько-краєзнавча, екологічна робота з учнями як діяльність, яка розвивається в нових соціально-економічних умовах, вимагає від керівників глибокого наукового підходу, дієвих управлінських рішень, в основі яких повинні лежати екологічна освіченість і готовність до дій по збереженню, примноженню природних багатств конкретного регіону.

Від ефективності організації дозвілля молодих людей залежать і моральне здоров'я суспільства, і рішення ряду соціальних проблем, зокрема, таких, як боротьба з наркоманією та злочинністю.

студентська експедиція

Значну роль формування дозвіллєвої культури студентської молоді відіграє у вирішенні проблем соціалізації, що дозволяє говорити про ефективне і успішному розвитку особистості в суспільстві.

Сучасний стан суспільства, процеси, що відбуваються в нашому житті, змушують по-новому поглянути на проблему формування та розвитку дозвіллєвої культури сучасної студентської молоді, формування її інтелектуального, духовно-морального, творчого і культурного потенціалу.

експедиція студентів

В умовах інформаційної трансформації суспільства сфера дозвілля молодого покоління потребує особливої уваги з боку держави. Вона повинна бути не просто сферою вільного часу молоді, а сферою культурного проведення часу, що містить культурне - будуєш потенціал, що активізує духовні, моральні, творчі, естетичні та художні ресурси особистості, впливаючи на моделі соціально значущої поведінки молодих людей.

Значну роль у виконанні цього завдання безсумнівно відіграє участь у дослідницьких туристсько-екологічних експедиціях, воно формує міцний фундамент екологічної культури.

Взаємовідношення і поведінку старшокласників у процесі екологічної дослідної роботи в ТКД визначається законами, правилами і традиціями, об'єднаними в Кодекс юного туриста-краєзнавця-еколога. Постійна діяльність в рамках законів, правил і традицій формує у старшокласника потреба правильної поведінки в природі.

Всеукраїнська експедиція студентської молоді

Вирішальне значення в екологічному вихованні в процесі ТКД має підготовка вчителів для даної роботи.

Враховуючи недостатнє використання ТКД в екологічному вихованні, необхідно у всіх пед. інститутах ввести підготовку до даної роботи студентів усіх спеціальностей - майбутніх класних керівників.

Основу діяльнісного підходу в екологічному вихованні становить суспільно корисна екологічна діяльність і відповідає таким вимогам:

- Підпорядковується основоположним виховним завданням;

- Базується на повному самоврядуванні і самодіяльності;

- Має очевидний практичний фундамент;

- Є посильною;

- Враховує вікові та індивідуальні особливості;

- Вміє комплексний характер, тобто включає в себе різноманітні форми екологічної діяльності;

- Проводиться безперервно і систематично.

Всеукраїнська експедиція студентів

Основною умовою проведення навчально-виховного процесу зі студентами пед. ВНЗ по ТКД є навчально-виховний процес, змодельований в її екологізацію ТКД, центральною ланкою якого повинна бути багатоденна екологічна експедиція. Вся навчально-виховна робота будується на повному самоврядуванні, організовується на основі розвинутих адміністративних та науково-екологічних інструментах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!