Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське дозвілля \ Студентське дозвілля \ Підвищення рівня здоров’я студентів за допомогою ігрових видів спорту

Підвищення рівня здоров’я студентів за допомогою ігрових видів спорту

« Назад

Важливим моментом у керівництві спортивно-рухливими іграми є дозування рухів.

ігрові види спорту

Особливо це стосується бігу, ловлення, стрибків. Тривалість безперервного швидкого бігу. для студентів, особливо І-ІІ курсів навчання, складає 40-45 сек. за одне повторення гри, а їх загальна тривалість- 15-20 хвилин.

У спортивно-рухливих іграх для викладача дуже важливо визначити фізичне навантаження. Фізичне навантаження викладач повинен регулювати розміром дистанції, яку пробігають студенти, зменшенням або збільшенням кількості та складності правил і перешкод, введенням коротких пауз для відпочинку або аналізу помилок.

Навчання вправам і виховання фізичних здібностей за допомогою спортивно-ігрового методу - цілісний педагогічний процес, який передбачає використання таких дидактичних принципів як науковість, свідомість, систематичність, активність, доступність, послідовність.

Проте для виховання фізичних здібностей потрібні ще й деякі додаткові методичні прийоми. Ці прийоми у поєднанні з дидактичними принципами утворюють єдину систему методики виховання фізичних здібностей, які формуються комплексно з додержанням такої послідовності виконання вправ: гнучкість, спритність або навчання техніці вправ, швидкість, швидкісна сила, витривалість.

Такий підхід забезпечує успішне виконання вправ, передбачених програмою. Факт взаємозалежної фізичної та технічної підготовки студентів загальновідомий і не потребує коментарів. До того ж, комплексне виховання фізичних здібностей у молодому віці - фундамент для високих досягнень у спорті й майбутній виробничій діяльності.

Питання послідовності введення вправ у систему навчання з використанням спортивно-ігрового методу, спрямованих на виховання фізичних здібностей, досить повно висвітлене в науковій та методичній літературі. Досвід також показує, що, наприклад, після вправ на витривалість, такі якості, як швидкість і спритність не підлягають впливу, бо організм стомлений.

Безперервне зростання досягнень у спорті взагалі, і в спортивних іграх, зокрема, пред'являє все більше вимог до системи підготовки спортсменів, в якій істотне місце займає пошук обдарованих людей. Тому серед бажаючих займатися спортом необхідно підвищити якість відбору, і здійснити пошук найбільш талановитих і перспективних дітей, які можуть показати видатні спортивні результати.

У спорті період прояву максимальних результатів невеликий, коливається близько 2-10 років, і тому в більшості випадків виявляється недостатнім для досягнення високого рівня підготовленості. Тому треба віддавати перевагу дітям, які мають потрібний рівень розвитку спортивно-важливих якостей. Крім того, спорт є екстремальний вид діяльності, де не можна обійтися без відбору емоційно-стійких людей.

В рамках діяльнісного підходу реалізована концепція системи психологічного забезпечення спортивно-ігрової діяльності, де відбір трактується як структурна складова етапу професійного самовизначення. Особливістю етапу "Входу в професію" є пролонгованість відбору по всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

Психологічний відбір як найважливіша підсистема психологічного забезпечення (поряд з медичним, освітнім та соціальним) має свої принципи (всього їх десять), методи і свою структуру.

Визначення здібностей для занять спортивними іграми тісно пов'язане з пошуком дітей, не тільки володіють потреба показниками фізичних якостей, фізичного розвитку, але також особливо обдарованих в інтелектуальному відношенні, які можуть швидко і правильно орієнтуватися в ігровому просторі та часі, оцінювати ігрову ситуацію і на цій основі приймати рішення.

спорт, спортивні ігри студента

Структура психологічного відбору складається з трьох взаємопов'язаних етапів:

1) етап виявлення спортивної обдарованості до спортивних ігор;

2) етап характеристики придатності до конкретної ігрової спеціалізації;

3) етап визначення ігрового амплуа і формування індивідуального стилю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!