Роздрукувати сторінку

Туристична діяльність в ВНЗ. Студентський туризм

« Назад

Розвиток студентського туризму є однією з основних тенденцій туристської сфери. У той же час суттєві суперечності відтворення соціальної структури, способу життя, особливостей матеріальної та духовної культури молодого покоління багато в чому обумовлюють селективні і елітарні функції туризму в Україні.

студентський туризм, туризм в Україні

Для посилення ролі туризму у формуванні ціннісних орієнтацій студентської молоді необхідно цілеспрямовано розвивати такі напрямки, як програми «Work and travel» (подорожей і праці за кордоном), організацію всіляких семінарів, конференцій, стажувань, в результаті яких молоді люди не тільки отримують важливий професійний досвід, знання за фахом, але і переймають цінності постіндустріального глобального світу.

Туризм студентської молоді виступає інструментом передачі цінностей, моделей поведінки, тому як в процесі туристичної діяльності, відвідуючи інші регіони, країни, континенти, молоді люди вбирають інші норми поведінки, розширюють свій кругозір, намагаючись визначити позитивні і негативні моменти устрою інших народів, виявити ті цінності, які можливо адаптувати до української дійсності, і ті норми, які гальмують суспільний прогрес.

За даними дослідження, проведеного Всесвітньою туристичною організацією, в даний час молодіжний туризм становить 20% від загального числа подорожей у світі і є найбільш динамічним туристичним сектором, що розвивається. 70% студентів подорожує в першу чергу для вивчення іноземної мови або взагалі для навчання за кордоном, в рамках волонтерських програм і т.п.

Найбільш важливою особливістю студентського туризму став перерозподіл туристичних інтересів у бік освітнього туризму.

Але особливо важливим результатом даного дослідження є той факт, що 80% мандрівної молоді повертається додому більш толерантною до чужої культури й інших народів.

До основних функцій студентського туризму можна віднести:

- економічну, яка полягає в тому, що студентський туризм є однією з галузей економіки, що найбільш динамічно розвивається, адже туризм в даний час являє собою цілу індустрію, яка включає різні фірми і підприємства, що займаються організацією відпочинку, надають споживачеві різноманітні туристські послуги;

- рекреаційну, яка показує, що різні види туризму орієнтовані, насамперед, на відновлення фізичних і психічних сил людини;

- гедоністичну, що відображає те, що різні поїздки по унікальним територіям, подорожі по культурно-історичних місцях так чи інакше пов'язані з отриманням задоволень, насолодою від здійснюваної діяльності;

- пізнавальну, характерну для різних видів туризму, пов'язану з ознайомленням із культурною спадщиною різних цивілізацій, формуванням уявлення у молодих людей про різноманіття культур, особливості побуту різних народів.

Однією з основних категорій населення, задіяних у сфері туризму, є студентська молодь, так як в період навчання у вузі молоді люди мають більше можливостей реалізувати себе через подорожі, які в свою чергу, сприяють формуванню світоглядної основи, єдиної картини світу, залученню до нових цінностей, які в подальшому будуть впроваджуватися в практику суспільного життя і поступово ставати загальноприйнятими і від яких, в чому, залежатиме модель соціо-культурної реальності суспільної системи в майбутньому.

туристична діяльність, Work and travel

Крім цього, через туристичні поїздки молоді люди активно взаємодіють з представниками інших націй, культур, що сприяє формуванню єдиного соціокультурного простору, в рамках якого діють спільні цінності, формується взаємоповага.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!