Роздрукувати сторінку

Заняття з фізичної підготовки в ВНЗ

« Назад

Поряд із загальними засобами та методами фізичної культури важлива роль належить ігровому методові та методові змагань. Значення гри для студентів переоцінити дуже важко. Вона має велике виховне значення, дозволяє формувати багато рухливих якостей, всебічно розвивати молодий організм.

фізкультура в ВНЗ

У процесі гри студенти навчаються володіти різними рухами, у них з'являється активність, виховується ритміка, вміння поводитись в колективі, розвивається здібність до самостійного прийняття рішень, оцінювання ситуації.

Одна з головних функцій гри - педагогічна: гра з давніх-давен є одним з основних засобів та методів виховання в широкому розумінні слова. Заняття з фізичної культури зі студентами повинні проводитись на основі широкого використання елементів спортивних та народних ігор, акробатики, гімнастики, бігу, лазіння, подолання перешкод, стрибків тощо.

Естафети дозволяють знайомити студентів із новими, раніше невідомими спортивними іграми та вдосконалювати відомі; формувати навички володіння м'ячем, бігу, стрибків, тощо. Проводячи заняття спортивно-ігровим методом, можна не тільки виховати фізичні здібності в цікавій формі, а й закріплювати рухові навички, здобуті в процесі навчання.

фізична підготовка, ігри-естафети

При початковому ознайомленні зі спеціальними вправами доцільно використовувати ігри-естафети, ігрові вправи, командні ігри-стрибки, ігри-кидання, комбіновані ігри та весь багатий арсенал вправ, що входить до спортивно-ігрового методу.

Щоб гра виховувала та давала насолоду, потрібно одне і те ж саме завдання виконувати в різних варіантах (репродуктивний метод), але при цьому необхідні певні підготовчі заходи до проведення занять, в яких використано спортивно-ігровий метод. Для проведення занять спортивно-ігровим методом не потрібно складного інвентарю, довгої та детальної підготовки.

Складання програми занять - велике поле для творчого мислення викладача, який поводить заняття спортивно-ігровим методом. Під час вибору ігрових вправ, естафет слід орієнтуватися на програмний матеріал.

фізична культура

Ігровий метод в основному використовується при формуванні навичок та комплексного вдосконалення рухливої дії в ускладнених ситуаціях спостереження панорами, що найбільшою мірою дозволяє вдосконалювати такі якості та здібності як спритність, швидкість орієнтації, кмітливість, самостійність, ініціативність.

При використанні методу досвідченим викладачем він є дієвим засобом виховання студента, його волі, дисципліни, організованості тощо.

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, вплинули на світогляд, ідеологію, культуру й освіту студентської молоді.

фізична культура студентів

Процес навчання у вузі можна охарактеризувати великим інтелектуальним і психологічним напруженням, наявністю стресових ситуацій і прогресуючою гіпонезією. Відсутність рухової активності негативно відбивається на стані здоров'я студентів, спостерігається низький рівень розвитку фізичної підготовленості та функціонального стану.

Існуюча структура фізичного виховання студентів у вузі, заснована на діючих організаційно-методичних програмах, перестала задовольняти вирішенню головного завдання - ефективного оздоровлення і виховання студентів з позиції усвідомленої обов'язкової рухової діяльності, а також особистої зацікавленості у всебічному розвитку особистості молодого фахівця.

Доцільно планувати розподілу навчального часу відповідно до можливостей оволодіння і вдосконалення техніко-тактичних прийомів обраного виду спорту як основи занять з фізичної культури.

спорт, фізкультура у студентів

Використовувати нетрадиційну форму побудови кожного окремого заняття, що включає поділ групи на підгрупи, чергування роботи підгруп в системі «тренажер-майданчик» і т.д.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!