Роздрукувати сторінку

Однодневні походи для студентів

« Назад

В 21 столітті основною вимогою до освіти є не лише теоретичні знання а й розширення знань студентів про світ в цілому, допомога розвитку творчих здібностей обдарованих дітей, та формування навичок здорового способу життя у кожного студента. Також одною з таких вимог є розвиток здібностей студентів до виживання в умовах живої природи.

похід, походи для студентів

Туризм є однією з форм активного відпочинку. Особливо важливий він для учнівської молоді, так як виводить їх за рамки навчальної програми, привчає до педагогічно доцільному використанню вільного часу.

Педагогічна сутність туризму розкривається нам так:

- по-перше, створює сприятливі умови для адаптації молодої людини в соціально-здоровому середовищі за допомогою позитивних форм активності;

- по-друге, надає студентові можливість реалізувати себе в ненормативній і в той же час позитивній трудовій, фізкультурно-оздоровчій, пізнавальній, ігровій діяльності;

- по-третє, дозволяє ненав'язливо заповнювати дефіцит спілкування, визнання, успішності за рахунок романтики, своєрідності правил міжособистісної взаємодії і способів їх пред'явлення особистості;

- по-четверте, сприяє соціальному загартовуванню особистості; дивитися на себе з різних позицій і завдяки цьому краще розуміти іншого, розраховувати свої сили.

Дослідження суті організації туристичної діяльності дозволяє нам розглядати її як засіб соціального виховання учнівської молоді, яка будується з урахуванням низки обставин:

а) на сьогоднішній день є багатющий досвід організацій туристської діяльності, який дозволяє виділити набір форм і методів найбільш відповідних рішенням певних вікових, соціокультурних і соціально-педагогічних завдань;

б) туристські співтовариства є безсумнівно однієї з своєрідних організаційних форм, що дозволяють сформувати готовність особистості до самовдосконалення, прояву соціальної активності, ініціативи, творчості, відповідальності;

в) туристична діяльність має ряд окремих рис, котрі необхідно враховувати при моделюванні маршруту.

До таких особливостей можна віднести:

- що вона передбачає ціннісно-смислову взаємодію учасників, суб'єктну позицію кожного;

- передбачає зростання суб'єктності людини; вона розгортається дискретно в часі, супроводжується зміною різних станів;

- націлена на самостійне прогнозування як доповнення до ефективної організації;

- характеризується контекстним середовищем, сукупністю зовнішніх обставин, ситуацій, які істотно впливають на характер протікання процесу;

- відрізняється різники за віком учасниками.

Однодневні походи студентів є:

- проявом власного характеру, риси характеру деяких студентів розкриваються саме під час коротких походів та короткого але спілкування з однолітками;

- налагодження дружніх стосунків в студентському колективі, студенти починають виокремлювати для себе друзі та людей на яких вони можуть розраховувати, також в коротких однодневних походах відкриваються якості лідерів та виконавців;

- розуміння себе як частини природи;

- вдосконалення власного характеру та навичок виживання.

студентський похід

Отже, туристична діяльність виступає ефективним засобом соціального виховання учнівської молоді, оскільки дозволяє вирішувати вікові завдання їх соціалізації за рахунок надання молодим людям можливості виробити усвідомлену орієнтацію на загальнолюдські цінності, стратегію гідної самореалізації та самоствердження в суспільстві, знайти цей досвід.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!