Роздрукувати сторінку

Студент

Сучасні студентські громадські організації

Всі сучасні студентські громадські організації можна розділити на дві умовні групи. Це союзи, що функціонують в рамках навчального закладу та створені з ініціативи студентів або адміністрації вузу. Друга група - молодіжні об'єднання регіонального рівня, які співпрацюють з міськими або обласними рухами, займаються займаються політикою або охороною навколишнього середовища.

студенческие отряды

Також студентські громадські організації можуть мати декілька напрямів діяльності:


AIESEC Київ

Історія організації AIESEC почалася в далекому 1946 році, після Другої світової війни. Тоді в світі виникла гостра нестача нових лідерів, які б відродили суспільство і об'єднали країни. Так завдяки ініціативі групи студентів і був покладений фундамент AIESEC.є

аисек

Ставка на молодь - давній інструмент, як підтримання національного духу, так і зовнішньої експансії, як діалогу культур, так і.......


Студентські організації Львівщини

За роки незалежності в Україні постійно зростає кількість молодіжних, зокрема і студентських, громадських організацій. Сьогодні діють такі організації загальноукраїнського масштабу: Українська студентська спілка, Спілка українських студентів, Український фонд студентів, Центральний союз українського студентства, Всеукраїнська рада студентів, Об’єднання студіюючої молоді “Зарево”, Асоціація правозахисних організаторів студентів України.

студенти льв_в

Аналіз статутних документів цих організацій виявив, що їхня діяльність.......


Українські студентські профспілки

Існуючим студентським профспілкам варто внести істотні зміни в свою діяльність щоб відповідати призначенню профспілки. На даний момент студентські профспілки по суті своїй діяльності більше відповідають «Студентським клубам».

волонтерська студентська організація

Для реформування профспілкової діяльності керівництву профспілок слід зрозуміти, які права мають студенти........


Християнська асоціація молодих людей

Сьогодні багато говорять про католицької молоді. Величезна кількість молодих людей приїхало до Риму на поховання Папи Римського Іоанна Павла Другого. А тепер в Кельн з'їхалися кілька сот тисяч молодих людей на Всесвітню зустріч католицької молоді. Багато учасників зустрічі є членами релігійних молодіжних організацій. Мабуть, найвідомішою з таких організацій є Християнська асоціація молодих людей, яка цього року відзначає свій 150-річний ювілей. В рамках ювілейних урочистостей намічено провести цілий ряд заходів. Кульмінацією була конференція в індійському місті Мумбаї, який до 1995 року називався Бомбеєм. Маркус Баум скористався можливістю поговорити з головою Всесвітньої християнської асоціації молодих людей Сесаром Молебатсі.

хамл

У Християнської асоціації молодих людей є.........


Діяльність Міжнародної молодіжної палати

Унікальна роль молоді у вирішенні міжнародних проблем обумовлюється рядом факторів.

молодіжна палата

По-перше, молоді люди, що........


Молодіжний рух у Німеччині

Радикальні політичні рухи Німеччини в основному складаються з молоді, в той час як середній вік членів традиційних партій постійно збільшується, а профспілки вже багато років скаржаться на відсутність молодої зміни.

молодь німеччини

До лівого політичного крила в сучасній німецькій політиці належить.......


Формування професійної комунікативної компетенції як ефективний чинник піднесення національної самосвідомості студентів-нефілологів під час навчання у ВНЗ

Як відомо, самосвідомість – це усвідомлення людиною своїх дій,  почуттів, думок, мотивів, поведінки, інтересів, стану у суспільстві тощо.  Самосвідомість передбачає виділення і визначення індивідом самого себе, свого Я від всього, що його оточує. Виникнення самосвідомості пов’язано с певним рівнем розвитку свідомості і є необхідною умовою становлення особистості.

компетенція  студентів

Випускник вузу в умовах жорсткої конкуренції на ринку інтелектуальної праці може бути.......


Поради для студентів як побудувати відносини з викладачем

Педагогічна діяльність являє собою особливий вид спілкування, спрямованого на передачу молодшим поколінням від старшихнакопичених людством знань, культури та досвіду, створення умов для особистого розвитку та підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

круглий стіл викладачі та студенти

Формування комунікативної культури педагога є........


Специфічна соціальна допомога щодо студентів окремих навчальних закладів

соціальний захист

Окремі аспекти соціального захисту студентської молоді залишаються відкритим для пошуку законодавчого вирішення актуальних та проблемних питань, серед яких необхідно виділити:


Мотиви вступу для українських ВНЗ іммігрантів

Освітні установи все активніше включаються в конкурентну боротьбу за залучення до себе на навчання іноземних громадян. Навчання іноземців стає дієвим чинником стимулювання економічного зростання. Сьогодні, за даними Міжнародного бюро ЮНЕСКО за освітою, свої освітні послуги для іноземців пропонують багато тисяч вищих навчальних закладів з 130 країн.

студенти іноземці

Вибираючи місце отримання вищої освіти, будь-яка молода людина повинна......


Характерні особливості студентського віку

Вузівська освіта є важливим і остаточним моментом процесу загальноосвітньої підготовки молодого покоління і головною стадією професійної спеціалізації.

фізичне виховання студентів

Протягом багатьох років проблема студентства є........


Молодіжний рух у США

Організований молодіжний рух США вирізняється чи не найдовшим історичним шляхом та чи не найбільшою масовістю у світі. За найбільш скромними підрахунками, 55% усіх дорослих американців беруть участь у тих чи інших формах громадської роботи, щорічно віддаючи громадським справам 84 мільярди годин. Значну частку цих людей складає молодь.

рух студентів сша

У 50-х роках американська молодь та........


Панорама студентського руху Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Постання Київського політехнічного інституту, як і цілої низки інших технічних навчальних закладів, було зумовлене швидким розвитком економіки Росії на зламі ХІХ-ХХ століть. У ті часи на теренах Російської імперії відчувалася гостра нестача спеціалістів технічного профілю через бурхливе зростання виробництва. Біля витоків інженерної освіти Східної України стояли визначні промисловці, підприємці, діячі освіти та науки, державні діячі. Київський політехнічний інститут було засновано 1898 року. Тоді до його складу входило 4 відділення (факультети): механічний, хімічний, інженерний та сільськогосподарський.

студенти кпі

Студентський рух на.......


Сучасний етап розвитку студентського руху в Україні

Щодо періодизації сучасного молодіжного руху, то сьогодні сучасні вчені О.Корнієвський та К.Плоский пропонують власні періодизації. О. Корнієвський виділяє чотири головних етапи сучасного розвитку молодіжного руху в Україні:

молодіжний рух українка

• “неформальний”........


Етапи формування молодіжного руху в світі та в Україні

У зв’язку з розбудовою незалежної української держави вже 20 років відбуваються значні зміни, трансформації та реформи у політичному, соціальному житті суспільства. Формується нова структура політичної системи, якісно змінюються її складові частини, до яких можна віднести й молодіжні об’єднання. Становлення та розвиток молодіжного руху в Україні на сучасному етапі спіткали складні багатопланові процеси. Не дивлячись на те, що історія молодіжного руху України має глибокі корені, вивчення проблеми знаходиться на недостатньому рівні, оскільки відсутня концепція молодіжного руху, немає єдиного чіткого визначення поняття «молодіжний рух», мало досліджені регіональні особливості становлення, розвитку та функціонування молодіжних об’єднань.

молодіжний рух

Сьогодні молодіжні рухи намагаються виконувати організуючу роль в........


Компетентний і авторитетний педагог

Учитель головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад - могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню із учнями вчитель виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. Діти, говорив Л.Толстой, переймаються прикладом у сто разів сильніше, ніж найкрасномовнішими і найрозумнішими повчаннями. Вони (особливо це стосується дітей молодшого віку) копіюють учителя, наслідують його на кожному кроці. Вплив авторитетного педагога на учнів залишає свій відбиток на все їхнє життя. "Золотим правилом" науки виховання вважав К.Ушинський тезу: "вчителеві треба бути таким, якими він хоче бачити своїх вихованців".

конференція взаємодія викладачів та студентів

Авторитетний педагог -...........


Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл

гендер у навчанні

Для ефективної реалізації переваг навчальної роботи в умовах кооперації, тобто в малих групах у гетерогенному за гендерними ознаками складі, ми сформулювали й схарактеризували психолого-педагогічні вимоги їхнього функціонування:


Гендерні стереотипи у відносинах викладача та студента

Нові реалії сучасного життя змушують по-іншому поглянути на всю існуючу систему функціонування суспільства, виносять на порядок денний необхідність впровадження сучасного світогляду, нових технологій в сферу науки і в систему освіти, які відповідають концепціям демократичного суспільства, де немає місця будь-якій дискримінації, у тому числі і гендерній.

рівні можливості жінок та чоловіків

За останній час посилився інтерес світового співтовариства до гендерних досліджень, в основу....


Психологічна підготовка викладачів для відносин з студентами

Психолого-педагогічні компетенції дають можливість формувати і розвивати у студентів самостійність, їхню спрямованість на постійне поповнення знань, самовдосконалення та здатність здійснювати самоуправління навчальною діяльністю.

студент та викладач-партнери

Формування та розвиток здатності до самоуправління студента викладач здійснює.......


Особливості партнерських відносин студента та викладача

Реформування вищої школи, зумовлене істотними змінами у соціально-економічному житті, входженням України в Європейський освітній простір, інтернаціоналізація і глобалізація життя та швидке накопичення й оновлення інформації, спричинило низку тенденцій, що вимагають суттєвого зміщення центру ваги у постановці та досягненні цілей навчання. Серед таких тенденцій, зокрема, ідеї неперервної освіти, що потребують уміння самостійно набувати знання, які у процесі навчання здобуваються шляхом самостійної пізнавальної діяльності, є учіння через збільшення кількості завдань і, відповідно, часу на самостійну роботу студентів (СРС).

студенти

Учіння – не є самоосвітою людини за власним баченням, це......


Психологія відносин студент-викладач

Цікавими і різнобарвними є висловлювання студентів щодо перцептивних здібностей викладача тобто його уміння вникнути у внутрішній світ студента, його психологічна  спостережливість, пов’язана з розумінням особистості студента і його тимчасових психічних станів. Для більшості студентів є важливим, аби викладач був яскравою індивідуальністю, яка своїм прикладом мотивуватиме до формування неповторного особистісного світу молодої особистості. Водночас, значна частина студентів на перший план особистісних якостей ставить важливу, критеріальну якість для професії викладача – здатність педагога любити своїх студентів.

студенти та викладач

Проведені у Львівському національному університеті..........


Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього фахівця

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу у вищій школі у вирішальній мірі залежить від двох ключових осіб – викладача та студента. У масиві наукових розробок у цій галузі превалює проблематика, що стосується переважно тем, котрі досліджують вплив викладача на студента у контексті пошуків найефективнішої методики викладання, психолого-педагогічних підходів у роботі із студентами, врешті проблем пов’язаних із підготовкою викладача-фахівця вищої школи. Разом з тим не підлягає сумніву, що процеси навчання і виховання можуть бути повноцінними лише тоді, коли вони є взаємними, коли навчається і виховується не лише студент, а й викладач. Педагогічний процес розглядається як спільна діяльність, діалог рівноправних учасників і таким чином переводиться на рівень міжособистісних стосунків.

викладачі та студенти

Викладач є посередником між.......


Науково-дослідницька робота як умова формування компетентності

Ефективне формування дослідницьких умінь, на думку О. Рогозіної, можливе лише за умови психологічної готовності студента до цього виду діяльності. Під психологічною готовністю вона розуміє емоційний стан дослідника, структуру його особистості, особливості духовного розвитку, наявність здобутих навичок, інтересу до досліджень, психологічних рис (спостережливість, здатність "заглиблюватися" у проблему, цілеспрямованість, наполегливість у вирішенні поставленого завдання, ініціативність та активність, відчуття нового, постійність та терпимість, уміння працювати в колективі), мотивації. Таким чином, якщо психологічно студент не готовий до дослідницької діяльності, то і результат її не відповідатиме потрібному рівню, а здобуті під час дослідження знання та сформовані уміння не будуть міцними і відповідно не стануть фундаментом для подальшого професійного розвитку, що приведе до його сповільнення, послаблення орієнтації мислення в процесі вивчення фахових дисциплін. А отже, психологічна готовність до здійснення навчально- та науково-дослідницької діяльності виступає як одна з психологічних умов для ефективного засвоєння системи знань й формування умінь, так і подальшого їх пізнання та розвитку.

мала академія наук

Оскільки, як відомо з психолого-педагогічної літератури діяльність є........


Залучення недержавних організацій до соціального захисту студентів

Останнім часом в Україні активно поширюється волонтерський робота, тому значна кількість учених,  практиків звернули свою професійну увагу на волонтерство як важливий ресурс соціальної роботи.

профспілковий комітет студентів

Серед чинників, які зумовлюють активізацію добровільної, волонтерської діяльності, є......


Соціальне забезпечення студентів з проблемами здоров’я

Стипендіальне забезпечення студентів у сучасних економічних умовах, з врахуванням підвищення середньостатистичної «вартості» проживання, не відповідає конституційним засадам та принципам соціального захисту студентства, оскільки розмір мінімальної студентської стипендії не забезпечує достатнє матеріальне становище та є нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого державою. А тому для підняття на новий щабель рівня соціального захисту студентства в Україні та досягнення хоча б європейський стандартів мінімальна студентська стипендія має дорівнювати прожитковому мінімуму або бути вищою за нього.

презентація програми соціального забезпечення для студентів

Проблеми працевлаштування студентів вимагають проведення.....


Соціальне забезпечення студентів із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Законодавством України передбачено специфічні види соціальної допомоги окремим категоріям студентства. Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передбачено повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» встановлено, що розмір одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2013 р. становила 1 810 гривень на одну дитину. Якщо дитина не отримала з будь-яких причин одноразової допомоги в установлений строк, виплата може бути здійснена протягом трьох років.

студенти сироти

Однак проблемою соціального захисту студентів із числа дітей-сиріт та дітей......


Специфічна соціальна допомога щодо студентів

Стаття 5 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. передбачає, що молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Для працевлаштування студентів, випускників вищих навчальних закладів підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

круглий стіл соціальне забезпечення студентів

Кожного навчального року ВНЗ України випускають надто велику.........


Забезпечення студентам існуючих пільг

Значне місце в системі підтримки та заохочення найбільш обдарованих студентів займають академічні іменні стипендії, а також низка стипендій імені видатних українців, зокрема В. Чорновола, В. Івашка, М. Посмітного, М. Амосова, М. Грушевського, В. Гетьмана. Порядок призначення й виплати вищевказаних стипендій визначається рядом нормативно-правових актів.

мітинги щодо стипендій

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України........


Матеріальна допомога студентам

Постановою Кабінету Міністрів України від 5.03.2008 р. № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», які полягають у збільшенні розміру одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у разі їх працевлаштування після закінчення навчального закладу.

матеріальне забезпечення в внз

Зокрема дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які.......