Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Психологічна підготовка викладачів для відносин з студентами

Психологічна підготовка викладачів для відносин з студентами

« Назад

Психолого-педагогічні компетенції дають можливість формувати і розвивати у студентів самостійність, їхню спрямованість на постійне поповнення знань, самовдосконалення та здатність здійснювати самоуправління навчальною діяльністю.

студент та викладач-партнери, стилі управління

Формування та розвиток здатності до самоуправління студента викладач здійснює через залучення студента до виконання управлінських функцій, навчання, формування мотиваторів, особистим прикладом тощо.

Реалізація зазначених компетенцій залежить від створення зовнішніх та внутрішніх педагогічних умов і взаємопов’язана з ними.

Управлінські компетенції забезпечують здійснення процесу управління СРС через врахування особистісних якостей студента, створення внутрішніх педагогічних умов, вибору власного стилю управління та власної рольової позиції для досягнення цілей СРС.

Стиль управління – спосіб, система методів дії викладача, який організовує СРС, на тих, хто навчається. Вибір стилю управління впливає на дотримання вимог до виконання завдань, розкриття потенційних можливостей студентів і залежить від їхньої самостійності та здатності до самоуправління.

Більшість дослідників виділяють такі стилі управління: директивний стиль (авторитарний), демократичний, ліберальний стиль. Директивний стиль управління СРС характеризується домінуванням викладача. Він вимагає чіткого дотримання його інструкцій та рекомендацій щодо виконання самостійних робіт, не дає можливості вибору завдань і засобів досягнення мети. Методами впливу, що переважають, є зауваження і покарання.

Контроль дуже строгий, детальний, такий, що позбавляє студентів виявляти ініціативу, творчість, самоконтроль. Викладач рідко рахується з індивідуальними особливостями студентів, його мало цікавить морально- психологічний стан людини, що значно знижує ініціативність, самоконтроль та відповідальність студентів і призводить до низького рівня самостійності у процесі виконання СРС.

Викладач з директивним стилем управління може як відповідально ставитися до навчання студента самостійно працювати, так і заперечувати таку необхідність. Демократичний стиль управління СРС характеризується наданням можливості студентам виявити ініціативу і відповідальність у виборі завдань та способів їх виконання.

партнерські відносини

Викладач демократичного стилю завжди з'ясовує думку студента, обговорює з ним результати виконання СРС. Регулярно і своєчасно проводить інформування про досягнення мети СРС. Втручається в роботу епізодично, за необхідності. Спілкування зі студентами проходить у формі побажань, рекомендацій, порад, заохочень за якісне, оперативне і творче виконання завдань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!