Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Особливості партнерських відносин студента та викладача

Особливості партнерських відносин студента та викладача

« Назад

Реформування вищої школи, зумовлене істотними змінами у соціально-економічному житті, входженням України в Європейський освітній простір, інтернаціоналізація і глобалізація життя та швидке накопичення й оновлення інформації, спричинило низку тенденцій, що вимагають суттєвого зміщення центру ваги у постановці та досягненні цілей навчання. Серед таких тенденцій, зокрема, ідеї неперервної освіти, що потребують уміння самостійно набувати знання, які у процесі навчання здобуваються шляхом самостійної пізнавальної діяльності, є учіння через збільшення кількості завдань і, відповідно, часу на самостійну роботу студентів (СРС).

студенти, здійснення професійної ролі

Учіння – не є самоосвітою людини за власним баченням, це – самостійна пізнавальна діяльність студента, яка спрямовується викладачем через застосування відповідних  форм управління СРС. Тому компетентність педагогів, як готовність до здійснення професійної ролі у процесі управління СРС, вимагає від них володіння відповідними компетенціями.

Самостійна робота студентів має своє місце в основі навчання та виховання, є необхідною складовою частиною навчально-виховного процесу, істотно впливає на його результативність та ефективність. Як форма управління та самоуправління самостійною пізнавальною діяльністю студентів, СРС забезпечує досягнення таких цілей:

1) виховання самостійності як якості особистості та потреби до поповнення і оновлення своїх знань;

2) набуття вмінь і практичних навичок техніки самостійної роботи, уміння приймати рішення, формувати конкретні завдання залежно від загального напрямку діяльності, уміння визначати методи і засоби розв’язання проблем, що виникають у процесі виробництва та повсякденному житті;

3) надбання студентами загальноосвітніх і професійних умінь, знань та навичок.

самостійна робота студентів

Морально-психологічні (мотиваційні) компетенції щодо управління СРС включають ясне розуміння цінностей і установок щодо мети СРС, власної ролі та персональної відповідальності щодо управління нею, розуміння викладачем необхідності здійснення управління СРС і навчання студентів самостійної пізнавальної діяльності та виховання самостійності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!