Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Характерні особливості студентського віку

Характерні особливості студентського віку

« Назад

Вузівська освіта є важливим і остаточним моментом процесу загальноосвітньої підготовки молодого покоління і головною стадією професійної спеціалізації.

фізичне виховання студентів, підлітки і юнаки

Протягом багатьох років проблема студентства є областю вивчення педагогів і психологів. Інтерес до даної проблеми не випадковий і обумовлений насамперед наявністю великої кількості типів студентів з урахуванням різноманітних критеріїв. Однак існує й безліч спільних характеристик, обумовлених періодом юності і безпосереднім впливом процесу навчання у вузі на психіку студента і на розвиток особистості.

Процес розвитку особистості в рамках будь-якого вікового періоду визначається, в першу чергу, особливостями соціальної ситуації розвитку. Сьогодні, в умовах нестабільності суспільства, саме підлітки і юнаки більшою мірою сприйнятливі по відношенню до подій у різних сферах життя змінам, найбільш гостро і безпосередньо реагують на нові для нашого суспільства соціальні проблеми. У цих умовах традиційний конфлікт поколінь, проблема батьків і дітей проявляється, мабуть, особливо яскраво. У зв'язку з цим суттєвим є те, що дорослі, безпосередньо зацікавлені в повноцінному особистісному розвитку підлітків та покликані забезпечити відповідні умови для цього розвитку (вчителі, батьки), мають найчастіше спотворені, неадекватні уявлення про проблеми підростаючого покоління. Деякі з цих проблем явно перебільшуються, інші, не менш гострі, навпаки, затушовуються, залишаються без уваги дорослих. На наш погляд, знання ключових характеристик даного періоду є необхідним, перш за все для педагогів, з метою різнобічного розуміння особистості студента, запобігання або виправлення конфліктних ситуацій і, в кінцевому рахунку, для оптимізації процесу навчання.

Проблемами юності займалися такі психологи і педагоги, як І.С. Кон (Психологія ранньої юності, 1989), Д.І. Фельдман (Психологія сучасного підлітка, 1987), А.В. Толстих (Віки життя, 1988), І.В. Дубровіна (Формування особистості старшокласника, 1989), А.А. Реан (Психологія юності, 2003) та інші.

самоефективність студентів, проблема студентства

Вікові межі, в межах яких знаходяться більшість студентів, є досить умовними, і найбільш часто складають проміжок від 15-16 років до 21-25 років, що збігається з періодом юності.

Отже, юність являє собою період життя після отроцтва до дорослості - надзвичайно значимий період в житті людини, в процесі якого відбувається формування і осмислення багатьох життєво важливих питань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!