Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл

Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл

« Назад

гендер у навчанні, міжстатева взаємодія

Для ефективної реалізації переваг навчальної роботи в умовах кооперації, тобто в малих групах у гетерогенному за гендерними ознаками складі, ми сформулювали й схарактеризували психолого-педагогічні вимоги їхнього функціонування:

1. Створення партнерської егалітарної моделі відносин між статями у групі, що визначається гнучким варіантом розподілу обов’язків у групі, які не поділяються на суто “жіночі” або суто “чоловічі”; у міжстатевій взаємодії студенти і студентки орієнтуються на схожі моделі поведінки; вирішення приймаються узгоджено, ніхто у групі не займає домінуючу позицію, не пригнічує іншого та не нав’язує власну точку зору. Кожному члену групи, будь-то студент чи студентка, надається право бути повноправним учасником у навчальному діалозі. Кожний член групи повинен визнавати унікальність як себе, так і інших та унікальний внесок, який він/вона вносить у спільні зусилля всієї групи завдяки її/його можливостям для досягнення спільного успіху.

2. Оволодіння комунікативними вміннями, здатністю працювати в команді. Розвиток учасників спільної діяльності відбувається в процесі діалогу, що сприяє переводу індивідуальних видів діяльності у діяльність спільну, об’єднану єдиною метою. Роль діалогічного спілкування у соціальному розвитку особистості полягає в тому, що розвивається не особистість, а єдність особистості з найближчим мікросоціумом, тобто оточенням. Спільна діяльність сприяє розвитку соціально-психологічної компетенції у студентів, які на власному досвіді знайомляться з ефективними засобами комунікації і набувають необхідні комунікаційні та організаторські вміння, навички керівництва, прийняття рішень і розв’язання конфліктів, бо від координованості взаємодії в групі та розуміння кожним своєї ролі та ролі іншого залежить ефективність спільної діяльності. Конфлікти повинні вирішуватися конструктивно, за допомогою таких тактик, як співпраця та компроміс.

особисті відносини викладача з студентами

3. Спрямованість групи на взаємодопомогу та спільні зусилля по досягненню загальної мети з урахуванням індивідуального внеску в спільну діяльність кожної особи в групі. Кожен у подібній спільній діяльності працює на досягнення спільного успіху, допомагаючи один одному, підтримуючи та сприяючи навчанню інших. Особистісна взаємна підтримка в процесі навчальної діяльності сприяє виникненню зобов’язань стосовно один одного,  взаємної відповідальності у вирішенні загальних проблем, що, в свою чергу, не виключає внеску індивідуальних зусиль і активності кожного/кожної в процесі роботи, і, в кінцевому результаті, реалізації кожного члена групи як повноправної особистості. За словами О. Пометун, студенти “навчаються спільно для того, щоб згодом змогли придбати велику індивідуальну компетентність”.

Отже, все вищезазначене дає підстави стверджувати, що організація навчання студентів за умов кооперації, спрямована на виховання особистості, здатної навчатися та змінюватися, співпрацювати на рівних одна з одною, має ефективні переваги для подальшого набуття досвіду вирішення проблем гендерних відносин і конструювання між статевої взаємодії на засадах егалітаризму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!