Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Забезпечення студентам існуючих пільг

Забезпечення студентам існуючих пільг

« Назад

Значне місце в системі підтримки та заохочення найбільш обдарованих студентів займають академічні іменні стипендії, а також низка стипендій імені видатних українців, зокрема В. Чорновола, В. Івашка, М. Посмітного, М. Амосова, М. Грушевського, В. Гетьмана. Порядок призначення й виплати вищевказаних стипендій визначається рядом нормативно-правових актів.

спипендія, академічна стипендія

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 5 березня 2008 р. № 165 мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія у розмірі для студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», становить 550 гривень на місяць; для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» – 730 гривень на місяць.

Враховуючи сьогоднішній стан стрімкої залежності студентів від економічного середовища в країні та середніх статистичних показників умов проживання, розмір мінімальної студентської стипендії не забезпечує достатнє матеріальне становище, що свідчило б про ведення самостійного життя, а тому доцільним було б підвищення мінімальної студентської стипендії до рівня, більшого за розмір прожиткового мінімуму.

зниження стипендій, підвищення мінімальної студентської стипендії

Відповідно, Законом України «Про державний бюджет на 2014 рік» від 16 січня 2014 р. № 719-VII прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі 1 176 гривень та для тих, кого відносять до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком від 6 до 18 років – 1 286 гривень та працездатних осіб – 1 218 гривень. Для покращення рівня соціального захисту студентів, демографічних показників у країні та створення відповідних умов для того, щоб молодь була заінтересована у створені сім’ї, мінімальна стипендія повинна хоча б дорівнювати прожитковому мінімуму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!