Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Залучення недержавних організацій до соціального захисту студентів

Залучення недержавних організацій до соціального захисту студентів

« Назад

Останнім часом в Україні активно поширюється волонтерський робота, тому значна кількість учених,  практиків звернули свою професійну увагу на волонтерство як важливий ресурс соціальної роботи.

профспілковий комітет студентів, волонтерська робота

Серед чинників, які зумовлюють активізацію добровільної, волонтерської діяльності, є передусім загострення соціальних проблем та відсутність досконалої системи надання соціальних послуг вразливим верствам населення. Роль волонтерів, яких ще називають добровольцями, є надзвичайно важливою в багатьох організаціях. Сьогодні значна кількість волонтерів займається соціальною роботою у недержавних і в державних організаціях. Однак у нашій країні дотепер не сформовано моделі волонтерської роботи, особливо у вищому навчальному закладі, яка включала б ефективні механізми залучення та відбору, навчання та моніторингу, підтримки та заохочення, що є основними елементами й етапами діяльності волонтерів.

На сучасному етапі дуже велика роль надається теоретичному обґрунтуванню процесу благодійницької діяльності та волонтерства, але не завжди ті, хто займається цією милосердною діяльністю, мають можливість у повному обсязі та з певною мотивацією використати набуті теоретичні знання на практиці. Тому нам дуже важливим видається етап практико-орієнтованого дослідження щодо організації (менеджменту) волонтерської діяльності в студентській громаді, та його найважливіших аспектів підготовки студентів до здійснення волонтерської роботи. Особливим є той аспект, коли функції волонтерської роботи тісно пов’язані з майбутньою спеціальністю, і в нашому випадку волонтерство виступає як засіб фахової підготовки. Організація волонтерської роботи вимагає вивчення історії питання, міжнародних та вітчизняних традицій, спеціальної літератури.

Найважливіше в роботі волонтера, звичайно ж, це усвідомлення необхідності власної діяльності та наявність бажання працювати. Головна перевага волонтерів полягає в тому, що вони виконують роботу, яка їм подобається, й отримують задоволення від результатів.

Проблеми сучасного суспільства як соціальне сирітство, безпритульність, прояви дитячої проституції, алкоголізму, наркоманії тощо, зумовили необхідність підготовки та виховання особливих особистісних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери засобами волонтерської діяльності. Із цією метою було розроблено Положення про створення громадського об’єднання в умовах вищого навчального закладуЦентру соціальних ініціатив та волонтерства університету. Саме в умовах Центру соціальних ініціатив та волонтерства повинен відбуватись процес особистісної самореалізації майбутніх професіоналів і не лише процес набуття знань, умінь і навичок, а й формування системи моральних цінностей, соціально-психологічних якостей людини сучасності.

соціалізація студентів, соціально-трудові відносини

Нова модель підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності засобами волонтерства потребувала певних ресурсів. У цьому напрямкові працювала група спеціалістів з числа викладачів та студентського активу, які вивчали спеціальну літературу, аналізували практичні напрацювання соціальних служб міста, працювали над розробкою форм та методів діяльності новоствореного громадського об’єднання. Успішна робота Центру могла бути здійснена за певних соціально-педагогічних умов.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!