Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Гендерні стереотипи у відносинах викладача та студента

Гендерні стереотипи у відносинах викладача та студента

« Назад

Нові реалії сучасного життя змушують по-іншому поглянути на всю існуючу систему функціонування суспільства, виносять на порядок денний необхідність впровадження сучасного світогляду, нових технологій в сферу науки і в систему освіти, які відповідають концепціям демократичного суспільства, де немає місця будь-якій дискримінації, у тому числі і гендерній.

рівні можливості жінок та чоловіків, напрямок гендерних досліджень

За останній час посилився інтерес світового співтовариства до гендерних досліджень, в основу яких покладено вивчення взаємовідносин між жінками та чоловіками, що засновані на ідеї гендерної рівності. Важливим напрямком гендерних досліджень є науково-методичне забезпечення гендерної освіти, під якою розуміється процес надбання систематизованих наукових знань в областістратегії та тактики гендерної рівності, а також вмінь і навичок їх застосування на практиці. В освіті врахування гендерного фактору має першочерговий характер, бо саме через освіту транслюються ті культурні та соціальні надбання соціуму, які мають вплив на формування нового покоління, на його світогляд та соціальну позицію, на взаємостосунки як з представниками своєї, так і іншої статі.

Розвиток суспільства передбачає розширення можливостей всіх людей незалежно від їх статі, віку, раси, національності, і лише освіта, заснована на паритетних засадах, навчає конструктивній співпраці з іншими в сумісному пошуку відповіді на різні питання, не втрачаючи своєї гендерної ідентичності, та не порушуючи гендерної ідентичності інших; забезпечує формування егалітарної свідомості, здатної прийняти можливість існування рівних, партнерських стосунків; сприяє набуттю досвіду егалітарних відносин і виробленню стратегій реалізації нових можливостей для розуміння способів власних дій, пізнавальних і практичних, на позиціях гендерної рівності.

Кооперативне навчання, спрямоване на виховання особистості, здатної навчатися та змінюватися, співпрацювати на рівних одна з одною, зумовлено потребою в набутті досвіду егалітарних взаємовідносин між статями. Егалітарні взаємовідносини, всупереч патріархатним, мають базуватися на ідеї гендерної рівності, що відповідає партнерській моделі між статевих відносин.

Особливу роль у процесі інтелектуального розвитку особистості відіграють фактори соціальної взаємодії та міжособистісного – між статевого, спілкування. Міжособистісний контекст відроджує в групі особливу ауру, яку А.С. Макаренко називав атмосферою “відповідальної залежності”, без якої неможлива активізація особистісних якостей студентів.

студенти, тактика гендерної рівності

Кооперативна форма навчання передбачає створення малих груп, в яких присутній дух єдиної команди, де кожний член групи несе відповідальність за себе, за інших і за групу в цілому. Ми розглядаємо таку групу як творчий колектив, що займається сумісною діяльністю, в якій виявляється єдність ціннісних орієнтацій. Спілкування в процесі навчання в подібних командах являє собою “специфічну систему взаємопорозуміння та взаємодоповнюваності один одним для всіх учасників спільної діяльності”. Така взаємодія визначає спільну діяльність як особистісне та соціально значиму, що, не виключаючи статевих відмінностей, допускає розподіл функцій за індивідуальними здібностями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!