Роздрукувати сторінку

Навчання в ВНЗ в Україні та за кордоном

Програма імені Жана Моне

Програма Жана Моне спрямована на  розширення знань про процеси європейської  інтеграції  допомогою викладання, досліджень і дебатів на теми, пов'язані з історією,  політикою, економікою та законодавством Європейського Союзу, а також відносинами ЄС з  іншими регіонами світу. З 2007 року Програма Жана Моне інтегрується в обширнішу Програму безперервного навчання (що включає також такі освітні програми, як  «Еразмус» і «Леонардо»).

жан монне

Програма Жана Моне призначена....


Еразмус Мундус

Erasmus Mundus - програма, спрямована на підвищення якості європейської освіти і зміцнення і розвиток європейського співробітництва та міжнародних зв'язків у сфері вищої освіти за рахунок підтримки високоякісних європейських програм. В рамках цієї програми студенти та молоді вчені з усього світу мають можливість отримати післядипломну освіту в Європейських університетах.

ерасмус2

Основні умови....


Програма Темпус

Програма Темпус - (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співробітництва між вищими навчальними закладами ЄС та країн-партнерів.

tempus

Програма Темпус надає....


Літній університет Центральноєвропейського університету ЦЄУ

Програма Центральноєвропейського Університету для викладання суспільствознавчих наук в Центральній та Східній Європі. Викладачі університетів розробляють та викладають ті дисципліни, які є в ЦЄУ. Візити зосереджені на розвитку нових навчальних планів. Кожен семінар пропонує однотижневий курс з перегляду навчальних планів, роботи в бібліотеці та зустрічей з професорами та студентами ЦЄУ.

цеу

Ресурсний Центр також надає....


Програми університетів Кембрідж та Оксфорт

Короткочасний (один з літніх місяців) академічний візит до одного з коледжів Кембриджського університету. Мета програми — дати можливість науковцям продовжити у Кембриджі дослідження, розпочате на батьківщині, встановити академічні та наукові зв’язки та ініціювати співпрацю з відповідним факультетом, яка може стати початком подальшого наукового співробітництва. Кембриджський університет запрошує досвідчених науковців та вчених, які мають широкий спектр наукових контактів, здатних використати отримані в Кембриджі знання для впровадження нових навчальних планів у систему вищої освіти в Україні.

ОКСФОРД

Короткочасний академічний візит....


Програми мережевих стипендій МФВ

Однорічна програма для студентів другого курсу, що навчаються в університетах Центральної та Східної Європи й колишнього Радянського Союзу. Метою програми є сприяння міжнародному діалогу між студентами навчальних закладів різних країн.

МВФ ДЛЯ УКРАЇНИ

Стипендії на навчання можливо одержати серед....


Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE)

Переважна більшість наших співвітчизників твердо впевнена в тому, що навчання за кордоном, якщо кому й доступне, так тільки товстосумам зі зв'язками. На жаль - на сей раз більшість відчайдушно помиляється. Тому що, по-перше, деякі країни світу навчають що своїх, що іноземних студентів абсолютно безкоштовно (витрат на проживання, їжу, транспорт і підручники, звичайно, не уникнути, але вони не такі й великі). А, по-друге, в багатьох країнах працюють обмінні програми стипендій та стажувань - теж безкоштовні, ну або майже безкоштовні.

освіта

Одна з таких програм - програма стипендій.....


Стипендії DAAD

У Німеччині внз самі не надають стипендії та гранти. Німецькі учні можуть взяти позику на навчання, надану державою по федеральному закону про сприяння утворенню (BAFoeG) - максимум 600 € на місяць, яку вони частково виплачують по закінченні ВНЗ. Інша можливість - громадські та приватні фонди (Stiftungen) і інститути, що надають часто фінансову підтримку і для іноземних учнів та науковців.

logo_daad

Стипендії та гранти виділяються на....


Програми Фулбрайта в Україні

Найбільша з фінансованих урядом США міжнародних обмінних програм в галузі освіти, широко відома як Програма Фулбрайта, створювалася з метою поліпшити взаєморозуміння між народом Сполучених Штатів і народами інших країн. Прагнучи до досягнення цієї мети, Програма Фулбрайта надала більш ніж 230 тисячам своїх учасників в різних країнах, обраних завдяки їх лідерським якостям, можливість познайомитися з роботою політичних, економічних і культурних організацій, обмінятися думками та започаткувати спільним проектам на загальне благо народів світу.

fulbright_logo1_0

Програма Фулбрайта була....


Гранти на підтримку університетів

Гранти стали основним джерелом фінансування освітніх, наукових та культурних проектів і програм співробітництва навчальних закладів України й зарубіжних країн, а сам термін грант увійшов до лексикону українських викладачів та дослідників.

гранти2


Зацікавленість фахівців у.....


Вишеградська стипендіальна программа

У Польщі з 1990 р. неурядові організації активно зайнялися науково-просвітницькою діяльністю, створюючи недержавні школи або фонди, що підтримували державні навчальні заклади, стипендіальні програми, гранти, результатом яких стала популяризація й розвиток, в першу чергу, власне польської науки. Серед найбільших неурядових організацій, що займалися питання науки і просвіти з 1990 р., треба назвати, в першу чергу, Фонд Польсько-ЧехоСловацької Солідарності та Фонд польської науки.

освіта польща

Фонд Польсько-Чехо-Словацької Солідарності (Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej) створено в.....


Історія становлення багаторівневої педагогічної освіти

Становлення національної багаторівневої педагогічної освіти вимагає активних пошуків шляхів і засобів удосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителів. Використання зарубіжної історико-педагогічної спадщини відіграє в цьому процесі важливу роль. Педагогічна освіта України функціонує і розвивається не ізольовано від педагогічних систем інших країн та регіонів. Тому для конкретизації напрямів і характеру становлення багаторівневої педагогічної освіти в нашій країні необхідно також знати стан і тенденції підготовки вчителів за її межами.

етапи освіти

Саме західноєвропейська цивілізація дала світу перший....


Організація екологічної освіти в зарубіжних країнах

З розвитком продуктивних сил і вдосконаленням виробництва ідеї охорони навколишнього середовища набувають ширшого практичного значення і розповсюдження. У деяких країнах, зокрема, Київській Русі, Польщі, Литві, Данії, Швейцарії видаються спеціальні укази про охорону рідкісних звірів, зникаючих видів птахів.

еко3

У процесі розвитку виробничих відносин і технічного прогресу значно розширилися можливості використання....


Ліберальні освітні реформи Великобританії кінця ХХ століття

Кембриджський університет. Виник на початку ХIII ст. за зразком Паризького університету. Він був заснований викладачами з Оксфорду, які були вимушені тікати через конфлікт з місцевим населенням.

освіта великобританія

Університет складається з....


Освітні послуги в Швеції: досвід для України

В контексті підвищення якості вітчизняної освіти, особливої актуальності набуває скандинавський досвід реформування різнорівневої системи навчальних закладів. Зокрема у Швеції, зусиллями держави упродовж 2011–2012 рр. проведено ряд радикальних перетворень, що спрямовані на підвищення рівня успішності у навчанні споживачів освітніх послуг, так і підвищення соціального статусу професійного вчителя/викладача.

швеція

Уряд і риксдаг (парламент) несуть головну відповідальність за....


Упровадження технологій хмарних обчислень як складових ІТ-інфраструктури ВНЗ

Формулюючи поняття ІТ-інфраструктури освітнього закладу, слід врахувати:

хмара


Контроль знань студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій

Навчання майбутніх фахівців здійснюється в процесі фундаментальної та спеціальної підготовки. Однак зменшення годин, виділених програмою на вивчення математичних дисциплін, призводить до того, що відповідного часу не вистачає на досягнення цілей навчання. Тому підвищенню якості зазначеного процесу сприятиме, на наш погляд, використання інформаційних технологій як засобу навчання та контролю знань студентів. Тим більше, що питання використання інформаційних технологій у виробництві формують велику потребу у фахівцях, які достатньою мірою володіють знаннями й навичками як у галузі професійної діяльності, так і в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

контроль знань

Відзначимо переваги контролю із застосуванням засобів інформаційних технологій навчання:


Види і форми контролю знань студентів

Одним із засобів визначення кількісних і якісних параметрів технології навчання виступає контроль, як один із невід’ємних компонентів процесу діагностування навчальних досягнень студентів.

база знань студента

До недоліків організації сучасного контролю у вищій школі фахівці відносять:


Дидактичні принципи контролю знань студентів

Впроваджувані в теперішній час інтенсивні методи навчання ведуть до нових пошуків у галузі підвищення якості та ефективності педагогічного контролю та появи йогонових форм.

контроль знань

Найважливішим завданням вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі є....


Принципи та функції організації контролю знань студентів

Однією з умов підвищення якості навчання студентів є ефективний контроль їх навчальних досягнень.

Принципи та функції організації контролю знань студентів

Діагностика рівня підготовки студентів повинна дозволяти....


Тенденції розвитку ринку освітніх послуг для іноземних громадян

Відповідність вимогам сучасного світу потребує від України знаходження пріоритетів розвитку, які б дозволили бути представленою нашій країні на світовому ринку товарів і послуг. В структурі експорту провідних країн світу все більшу роль відіграє надання послуг на міжнародному ринку, зокрема високоінтелектуальних, з високим рівнем інноваційної складової. Однією з таких послуг є надання освітніх послуг іноземним громадянам. Україна має певний досвід роботи в цій галузі світового господарства та неабиякий потенціал для реалізації на світовому ринку.

Тенденції розвитку ринку освітніх послуг для іноземних громадян

Надання освітніх послуг іноземним громадянам має....


Економічні відносини на ринку освітніх послуг

Ринок освітянських послуг в інформаційному суспільстві стає частиною економіки та по суті єдиним способом виживання ВНЗ. Розвинуті країни фінансують з державного бюджету перш за все освіту на рівні середньої школи. Вища освіта все більше орієнтується на ринкові відносини. Чим вище національній рейтинг того чи іншого університету, тим дорожче коштує навчання в ньому. Сьогодні формується новий сектор економіки — економіка освітянських послуг.

ВНЗ

Всесвітня торгова організація (ВТО) включила освіту до списку....


Специфіка навчальних процесів у ВНЗ України в умовах європеїзації

Приєднання України до Болонського процесу в 2005 році, означало для вітчизняної вищої освіти принциповий вибір подальшого шляху розвитку в європейському напрямку. Важливим фактором, що зумовив цей вибір, стала перспектива рівноправного співробітництва і взаємної перебудови всіх європейських освітніх систем, прагнення до єдності при збереженні своєрідності кожної з них. Такий підхід надає нашій країні змогу не лише увійти в загальноєвропейську систему вищої освіти, а й, завдяки багатющим академічним і педагогічним традиціям, внести свій вклад у збагачення європейського культурного та освітнього простору, продемонструвати свої сильні позиції в освіті.

навчальні процеси у ВНЗ України в умовах європеїзації

Відносно України до Болонського процесу знаходить.....


Реалізації завдань Концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців

Сучасні програмні документи, які визначають аспекти подальшого становлення Збройних сил в сучасних умовах, позбавлені прорахунків попередніх і містять цілісну картину подальшого розвитку Армії України, зокрема її кадрової політики.

студентська військова політика

На виконання основних заходів Державної програми розвитку Збройних сил України на.....


Модульна система навчання та її різновиди

Модульна технологія навчання (модульне навчання) — це комбінована система навчання, яка обов'язково включає підсистему адаптивного програмного управління, поєднану з підсистемою управління, елементом якої є модуль, що дозволяє тому, хто навчається, активно і більш самостійно оволодівати певною сумою знань і умінь, зокрема тією, яка необхідна для реалізації суб'єкт-суб'єктних відносин з педагогом в процесі навчання.

КМС

Підсистема адаптивного програмного управління викладачами навчальною діяльністю студентів...


Стратегічні пріоритети реформування системи вищої освіти в Україні

Серед стратегічних завдань модернізації національної економіки у ХХІ ст. вагоме місце посідає спрямованість реформування системи вищої освіти. Саме вищі навчальні заклади (ВНЗ) формують інтелектуальний капітал нації, використання якого у всіх секторах та галузях економіки створює національне багатство та визначає місце країни у системі світового поділу праці.

реформування системи вищої освіти в Україні

Останнім часом все більше нарікань викликає стан та рівень....


Інтерактивне навчання як одна з форм діалогового навчання

На сьогоднішній день у світі все більше приділяється увага якості освіти. І Україна не є винятком. Та освіта має бути не лише якісною, але й сучасною, дотримуватись міжнародних освітніх стандартів. Сучасне суспільство ставить високі вимоги до студентів. До нових потреб суспільства відносяться вміння долати конфлікти, вміння використовувати нові освітні технології та бути готовими до міжкультурного та міжособистісного спілкування і співробітництва.

Інтерактивне навчання в Україні

Одним із головних завдань вищої школи....


Моніторинг розвитку дистанційного навчання в Україні

За останні роки розвиток інформаційних технологій призвів до зміни парадигми системи освіти. Сутність такої зміни найбільше відбилася в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки, «які містять положення про ефективне провадження інформаційно-комунікаційних технологій  у сфері освіти, в тому числі – дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює всі прошарки суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.

Моніторинг розвитку дистанційного навчання в Україні

Проведений аналіз показав, що існує три напрямки визначення дистанційного навчання:


Дистанційне навчання: переваги та проблеми

Сучасний рівень розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, додаючи небачений динамізм розвитку суспільства, створює передумови для формування глобальної системи дистанційної освіти, відкритого інформаційного середовища з можливістю вільного, без меж та національних контекстів, розповсюдження знань та інформації.

Дистанційне навчання переваги та проблеми

Інноваційні технології навчання, що....


Дистанційне навчання: сучасний погляд

Формування нової генерації студентської молоді з творчим мисленням є потребою суспільства на сучасному етапі його розвитку. Тому реформування системи вищої освіти України в напрямку визнання студента центральною фігурою навчального процесу з одночасним розвитком його пізнавальної активності є обґрунтованою необхідністю багатьох ВНЗ.

Дистанційне навчання 1

Формування системи дистанційного навчання та якість навчання, пропонована студентам у дистанційній формі, прямо залежать від....