Роздрукувати сторінку

Тенденції розвитку ринку освітніх послуг для іноземних громадян

« Назад

Відповідність вимогам сучасного світу потребує від України знаходження пріоритетів розвитку, які б дозволили бути представленою нашій країні на світовому ринку товарів і послуг. В структурі експорту провідних країн світу все більшу роль відіграє надання послуг на міжнародному ринку, зокрема високоінтелектуальних, з високим рівнем інноваційної складової. Однією з таких послуг є надання освітніх послуг іноземним громадянам. Україна має певний досвід роботи в цій галузі світового господарства та неабиякий потенціал для реалізації на світовому ринку.

система освіти, рівень розвитку вищої освіти в Україні

Надання освітніх послуг іноземним громадянам має складний характер і потребує комплексного підходу при визначенні як пріоритетів розвитку, так і можливих країн постачальників майбутніх абітурієнтів з числа іноземних громадян. Потрібно зауважити, що першочергове суперництво відбувається на міжнародному ринку, тому перш за все слід звернутися до глобальних показників, за якими можливо визначити, потенційні країни постачальники студентів.

Слід відмітити, що країни лідери за індексом глобальної конкурентоспроможності є незмінними вже декілька років, і система освіти цих країн є показовою та найбільш привабливою для студентів з різних країн.

розвиток ринку освітніх послуг, світові потоки студентів

Наступний важливий показник – це індекс людського розвитку, що представляється Програмою розвитку ООН (ПРООН). Показники цього індексу цікаві  тому, що іноземні студенти поїдуть навчатися в країни, де рівень розвитку є вищим ніж у них на батьківщині. При цьому рівень розвитку країни реципієнта повинен бути не занадто високим, тому що різниця в певних показниках таких, як показник ВВП на душу населення, або охоплення середньою та вищою освітою населення можуть негативно відобразитись на «успішності» такого роду мобільності для студента. Період адаптації для іноземного громадянина є досить важким, а якщо при цьому відчувається занадто велика різниця між розвитком суспільства це може стати перешкодою при адаптації.

Щодо країн з високим рівнем людського розвитку поїздка в іншу країну для здобуття вищої освіти, яка є менш розвинутою, і має менший показник індексу людського розвитку можлива тільки при прикордонних міграціях, в разі наявності великої діаспори чи общини на території іншої країни, та такі переміщення є менш привабливими для більшості студентів. Світові потоки студентів будуть і надалі спрямовуватися від країн з більш низьким рівнем розвитку до більш розвинених країн.

На сьогоднішній день Україна знаходиться на 85 місці серед 182 країн за рівнем людського розвитку.

розвиток ринку освітніх послуг для іноземних громадян, досвід надання освітніх послуг

Отже, рівень розвитку вищої освіти в Україні є доволі високим та конкурентоспроможним в світі. Вихід та утвердження на світовому ринку освітніх послуг є доволі реальним, враховуючи досвід надання освітніх послуг та привабливе географічне становище України. Але можливі негативні наслідки в цьому процесі пов’язані з нестабільною внутрішньої ситуацією, падінням макроекономічних показників, і як наслідок падіння рівня ВВП на душу населення. Все це не сприяє рівню людського розвитку в країні, веде до втрати конкурентоспроможності, і як наслідок погіршує перспективи розвитку освітньої діяльності для українських ВНЗ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!