Роздрукувати сторінку

Вишеградська стипендіальна программа та Фонд Польсько-Чехо-Словацької Солідарності

« Назад

У Польщі з 1990 р. неурядові організації активно зайнялися науково-просвітницькою діяльністю, створюючи недержавні школи або фонди, що підтримували державні навчальні заклади, стипендіальні програми, гранти, результатом яких стала популяризація й розвиток, в першу чергу, власне польської науки. Серед найбільших неурядових організацій, що займалися питання науки і просвіти з 1990 р., треба назвати, в першу чергу, Фонд Польсько-ЧехоСловацької Солідарності та Фонд польської науки.

освіта польща

Фонд Польсько-Чехо-Словацької Солідарності (Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej) створено в жовтні 1981 р. в результаті підписання діячами опозиційних організацій – Уставу 77 в Чехословаччині, Комітету Захисту Робітників (пол. – KSS«KOR») і «Солідарності» в Польщі – конспіративного договору про взаємне співробітництво та обмін інформацією про демократичні ініціативи в цих країнах. Після падіння комуністичної системи в країнах, у новій політичній ситуації змінюється і форма діяльності Фонду. В 1991 р. було офіційно зареєстровано Фонд Польсько-ЧехоСловацької Солідарності, метою якого стала культурна, наукова та просвітницька діяльність.

Основними формами й методами здійснення науково-просвітницької діяльності Фонду є організація та проведення конференцій, симпозіумів, навчальних візитів, стажувань, фінансування археологічних розкопок, наукових досліджень, підтримка незалежних ЗМІ тощо.

З точки зору набуття навичок та вмінь, цікавою виявилася програма «Техніка вільного слова», спрямована на навчання технікам комп’ютерного набору для незалежних видавництв. Значну роль в Програмі, крім її основної мети, відігравала можливість встановлення і розвитку в майбутньому контактів польських НУО з організаціями сусідніх держав. Так, з 1992 р. до 2003 р. відбулося вісім випусків цієї програми, участь в яких взяли представники не тільки Польщі, а й Росії, України, Білорусі тощо.

Наприклад, з 1 лютого 2001 р. до 28 лютого 2002 р. проводився сьомий випуск програми «Техніка вільного слова». У програмі було задіяно 37 організацій та 55 представників з Росії, Білорусі й України. З 1 липня 2002 р. до 31 березня 2003 р. відбувся восьмий випуск програми (30 організацій і 34 представники). 16 організацій отримали комп'ютерне обладнання. Програма реалізовувалася за сприяння Національного Фонду підтримки демократії (м. Вашингтон, США) з метою розширення контактів з польськими установами та неурядовими організаціями.

програма, Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Фонд Польсько-Чехо-Словацької Солідарності організовував також стажування, тривалістю у три тижні, для журналістів преси, телебачення і редакторів видавництв. Великий інтерес учасників програми викликав польський досвід періоду трансформації. Учасники були зацікавлені лекцією на тему розвитку незалежних ЗМІ в Польщі з 1989 р. Жвавий інтерес викликали зустрічі з політичним, науковим, культурним світом, з представниками НУО. Інформація цих зустрічей використовувалася у більшості випадків як матеріали для материнських редакцій. У програмі були передбачені лекції з тематики етики ЗМІ, професійної відповідальності журналіста, слідчої журналістики.

Важливий елемент програми – це можливість встановлення безпосередніх контактів з польськими журналістами під час навчальних візитів до варшавських редакцій. Ці контакти були неодноразово відправною точкою для подальшого співробітництва, обміну інформацією, публікацій тощо. У польській пресі містяться матеріали журналістів, учасників програми, пов’язаних з актуальними подіями в рідних країнах, а також думки і коментарі про світові події. Так, з 1996 р. до 2004 р. відбулося 6 випусків програми «Незалежні ЗМІ».

Загалом більшість реалізованих програм Фонду Польсько-Чехо-Словацької Солідарності реалізована за підтримки партнерів: Фонду «The National Endowment for Democracy» (США), Фонду ім. Стефана Баторія, Польсько-Американського Фонду Свободи, Фонду культури.

Починаючи з 2005/2006 навчального року відповідно до рішення Міжнародного Вишеградського фонду, заснованого у червні 2000 року, державами-членами якого є Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, з метою підтримки проектів в галузі культури, освіти і науки, було ухвалено "Вишеградську стипендіальну програму для України". Магістерська стипендія Вишеградського фонду надається у відповідності з ст. 1 і 2 Уставу Міжнародного Вишеградського фонду та рішенням Конференції Міністрів країн коаліції. Стипендія надається з метою здійснення дослідницького/навчального проекту, зазначеного у заявці.

Термін навчання: 5-10 місяців.

гранти в Польщі, гранти на освіту в Польщі

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!