Роздрукувати сторінку

Гранти на підтримку університетів в Україні та світі

« Назад

Гранти стали основним джерелом фінансування освітніх, наукових та культурних проектів і програм співробітництва навчальних закладів України й зарубіжних країн, а сам термін грант увійшов до лексикону українських викладачів та дослідників.

гранти
Зацікавленість фахівців у грантах засвідчується значною кількістю веб-сайтів, інтернет-публікацій та веб-сторінок, присвячених пошуку грантів та підготовці заявок на гранти. Такі публікації носять переважно прикладний характер і полягають у переліку правил та порад щодо успішного написання заявок на гранти. Водночас в Україні бракує аналітичних публікацій, які б розкривали особливості рецепції такої реалії як грант українськими фахівцями у сфері вищої освіти.

Актуальність дослідження окресленого вище питання визначається тим, що попри значну кількість фондів, готових надати гранти, та велику кількість доступних ресурсів з рекомендаціями щодо оформлення аплікаційних форм, робота з пошуку грантів для здійснення міжнародної діяльності ще не набула значного розмаху в цілому ряді вищих навчальних закладів України.

Функціонування вищої освіти США суттєво спирається на систему грантів. Шукачами грантів можуть бути: окремі викладачі (зокрема для здійснення певного дослідницького проекту), група викладачів чи університет (точніше, керівництво) (коли на меті є реалізація великого проекту, наприклад, купівля занедбаного міського театру та перетворення його на діючий університетський театр).

Гранти надаються федеральними чи приватними фондами США. Університети приділяють велику увагу залученню грантових коштів до університетського бюджету. Наприклад, у щорічному аналітичному виданні "Тенденції" Клівлендського університету окремо проаналізовано надходження фінансувань за одержаними грантами. Деякі університети висувають жорсткі вимоги до викладачів щодо залучення грантових коштів. Специфікою університетів США є наявність спеціальної посади фахівця з підготовки аплікацій на гранти (grant writer), у професійні обов’язки якого входить допомагати окремим викладачам, групам викладачів та керівництву в пошуках фондів та написанні заявок.

Сама підготовка заявки на отримання гранту сприймається як специфічний вид діяльності – на його позначення в англійській мові навіть виникло окреме слово grantsmanship, яке можна перекласти як майстерність/ вправність у написанні заявок на гранти. Grantsmanship описується як особливе уміння, майстерність, вправність. Така діяльність концептуалізується одночасно як мистецтво і як комерційна діяльність.

гранти

Отже, на становлення поняття "грант" у середовищі українських фахівців вплинули такі фактори: болючий перехід до комерціалізації освіти, незвичність змагальності, страх перед невизначеністю майбутнього, невпевненість у майбутньому. Усі ці фактори спричинилися до того, що багато українських фахівців без ентузіазму ставляться до написання заявок на гранти. Убачається, що переосмислення вищеокреслених аспектів поняття "грант" уможливить пожвавлення діяльності за грантами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!