Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Навчання в ВНЗ України та за кордоном \ Навчання в ВНЗ України та за кордоном \ Реалізації завдань Концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців

Реалізації завдань Концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців

« Назад

Сучасні програмні документи, які визначають аспекти подальшого становлення Збройних сил в сучасних умовах, позбавлені прорахунків попередніх і містять цілісну картину подальшого розвитку Армії України, зокрема її кадрової політики.

студентська військова політика, система військової освіти

На виконання основних заходів Державної програми розвитку Збройних сил України на 2006–2011 рр., затвердженої Указом Президента України від 27 грудня 2005 року, з метою визначення стратегічних напрямів і перспектив розвитку кадрової політики у Збройних силах України була розроблена та затверджена наказом Міністра оборони України від 27 листопада 2007 р. Концепція кадрової політики у Збройних силах України.

Відповідно до завдань, визначених у Концепції, одним із головних напрямів її реалізації є удосконалення системи підготовки військових фахівців за рахунок: здійснення заходів з подальшої оптимізації системи військової освіти для підвищення якості підготовки військових фахівців та їх раціонального використання; приведення у відповідність до реальних потреб Збройних сил чисельності та організаційних структур ад’юнктур і докторантур ВВНЗ; визначення обґрунтованого державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями; уточнення освітньо-кваліфікаційних характеристик на випускників ВВНЗ та освітньо- професійних програм підготовки військових фахівців з урахуванням сучасних завдань розвитку Збройних сил, вимог до бойової підготовки військ (сил), їх застосування у міжнародних миротворчих операціях і збройних конфліктах, переходу системи вищої освіти України на підготовку фахівців за схемою “бакалавр-магістр”; вдосконалення системи підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників Збройних сил, а також командирської (професійної) підготовки офіцерського складу; оновлення матеріально-технічної бази вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів шляхом реалізації плану їх забезпечення перспективними зразками озброєння та військової техніки.

збройні сили, вищі військові навчальні заклади

Виконання цих заходів спрямоване на досягнення головної мети Концепції кадрової політики – створення умов для гарантованого та якісного комплектування Збройних сил персоналом, здатним виконувати завдання за призначенням.

Короткий аналіз рівня відповідності випускників кваліфікаційним вимогам замовників на підготовку військових фахівців для Збройних сил дасть змогу з’ясувати причини недостатньої практичної підготовленості молодих офіцерів та запропонувати заходи щодо покращання практичної складової навчання.

Якщо проаналізувати практичну підготовленість офіцерів за результатами відгуків із військ, то побачимо, що ефективне управління навчально-виховним процесом у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах ВНЗ, вдосконалення його змісту та навчальних технологій не може здійснюватися без зворотного зв’язку із військами, без детального вивчення процесів становлення офіцера у військах.

Статистичні дані свідчать, що у 2006 р. вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами ВНЗ для потреб Збройних сил України було підготовлено 2286 офіцерів, а звільнено 2758 молодших офіцерів (у зв’язку із невиконанням умов контракту – 34, за станом здоров’я – 334, за вироком суду – 13 та з інших причин).

У 2007 р. було підготовлено 1422 офіцери, а звільнено 1428 молодших офіцерів (в тому числі за службовою невідповідністю – 4, невиконанням умов контракту – 264, за станом здоров’ям – 251, у зв’язку із вироком суду – 5 та з інших причин).

У 2008 р. підготовлено відповідно 1117 осіб, а звільнено за 10 місяців 886 молодших офіцерів.

Згадаємо, що підготовка одного офіцера в середньому коштує державі 330 тис. грн. за весь період навчання, а підготовка фахівця такої дефіцитної спеціальності, як військовий льотчик, – 17 млн. грн.

Такий стан справ спонукає до детального, поглибленого аналізу відгуків із військ для з’ясування недоліків у підготовці військових фахівців, причин звільнення молодших офіцерів із лав Збройних сил та марно витрачених коштів на їх підготовку.

Головним управлінням особового складу Генерального Штабу Збройних сил України, командуваннями видів Збройних сил України було проведено аналіз відгуків на випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо практичного виконання офіцерами-випускниками службових обов’язків за призначенням.

Цей аналіз показав, що позитивні відгуки (без зауважень та пропозицій) отримано на 53 % випускників 2007 року. Кращі показники мають: Львівський інститут Сухопутних військ; факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”; Харківський університет Повітряних Сил; Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету; факультет військової підготовки Подільського аграрно-технічного університету.

особовий склад Генерального Штабу Збройних сил України

Отже, бачимо, що найменше зауважень до підготовки військових фахівців отримано на випускників Харківського університету Повітряних Сил, факультету військової підготовки Подільського аграрно-технічного університету, факультету військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” та Житомирського військового інституту Національного авіаційного університету, а найбільше зауважень та пропозицій містять відгуки на випускників Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” та Севастопольського військово-морського інституту імені П.С. Нахімова.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!