Роздрукувати сторінку

Програма імені Жана Моне

« Назад

Програма Жана Моне спрямована на  розширення знань про процеси європейської  інтеграції  допомогою викладання, досліджень і дебатів на теми, пов'язані з історією,  політикою, економікою та законодавством Європейського Союзу, а також відносинами ЄС з  іншими регіонами світу. З 2007 року Програма Жана Моне інтегрується в обширнішу Програму безперервного навчання (що включає також такі освітні програми, як  «Еразмус» і «Леонардо»).

жан монне

Програма Жана Моне призначена виключно для вищих навчальних закладів (рівень університетів). Дані вищі навчальні заклади мають бути офіційно визнані в своїй  країні і мати відповідний правовий статус на початок участі в програмі.

З 2001 року діяльність Програми Жана Моне поширилася на весь світ. Освітня мережа охоплює в даний час 68 країн п'яти континентів. Університети всіх країн світу можуть брати участь в програмі, їх заявки на проекти в рамках  програми Жана Моне вітаються.

Відбір проектів в рамках програми Жана Моне здійснюється шляхом проведення щорічних конкурсів проектних пропозицій. Управління конкурсом здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, аудіо-візуальним засобам і культурі від імені Європейської Комісії.

В рамках конкурсу проектних пропозицій вищі навчальні заклади можуть подавати заявки на надання підтримки наступних видів заходів (зацікавлені в подачі заявок особи повинні ознайомитися з текстом конкурсу для того, щоб врахувати повний перелік вимог по кожному виду заходів): Європейські модулі Жана Моне (Jean Monnet European Modules) - короткострокові курси на тему європейської інтеграції (включаючи взаємини ЄС з іншими регіонамі світу), складаються не менше ніж з 40 годин протягом навчального року. Модулі можуть бути міждисциплінарними (максимальна сума гранту на 3 роки становить 21 тис. євро).

міжн.пр.обміну

Отже, чітко позиціонуються міждисциплінарні структури, що об'єднують  наукові, кадрові та документальні ресурси з питань європейської інтеграції та дослідженням при одному або декількох універсітетах. Центр повинен працювати під керівництвом Професора Жана Моне (максимальнасума гранту на 3 роки становить 75 тис. євро).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!