Роздрукувати сторінку

Освітні послуги в Швеції: досвід для України

« Назад

В контексті підвищення якості вітчизняної освіти, особливої актуальності набуває скандинавський досвід реформування різнорівневої системи навчальних закладів. Зокрема у Швеції, зусиллями держави упродовж 2011–2012 рр. проведено ряд радикальних перетворень, що спрямовані на підвищення рівня успішності у навчанні споживачів освітніх послуг, так і підвищення соціального статусу професійного вчителя/викладача.

швеція, скандинавська освіта

Уряд і риксдаг (парламент) несуть головну відповідальність за формування державної політики у сфері освітніх послуг в країні, натомість її реалізацію впроваджують такі державні установи:

- Інспекторат шведських шкіл (контролює й оцінює якість шкіл по всій країні, влаштовуючи регулярні інспекції, стежачи за дотриманням Закону про освіту);

- Національне агентство з питань освіти (надає інформацію про освіту, заохочує інновації, займається державним фінансуванням і грантами);

- Національне агентство з освіти та шкіл для осіб з особливими потребами (контролює відповідне надання освітніх послуг інвалідам);

- Національне агентство з питань професійної освіти: (оцінює, фінансує, інспектує професійну освіту, а також аналізує попит на ринку праці та приймає рішення щодо створення навчальних програм);

- Рада саамських шкіл (є адміністративною установою для державних саамських шкіл та їх діяльності).

Безпосередньою організацією обов’язкової шкільної та гімназичної освіти займається Державне управління шкіл і шкільної освіти (далі – Управління), яке і було створено у 1991 р. В результаті здійснення відповідної політики, спрямованої на децентралізацію системи освіти і передачу повноважень щодо прийняття рішень на регіональні та місцеві рівні.

Управління працює у відповідності з інструкціями уряду, які визначають, зокрема, питання його ведення та завдання. У його завдання входить, насамперед, аналіз, оцінка та нагляд на державному рівні за роботою дошкільних установ та центрів дозвілля школярів (з 1998 р.), обов'язкових шкіл і гімназій, а також вдосконалення цих секторів освіти.

Державне управління шкіл розробляє навчальні програми з різних шкільних дисциплін та критерії оцінки знань учнів. У віданні Управління знаходяться і всі шведські школи, що функціонують за кордоном. Воно дає приватним школам ліцензії на освітню діяльність та контролює їх роботу.

Крім цього, Управління несе відповідальність за проведення необхідних наукових досліджень, за підготовку вчителів і директорів шкіл, підвищення кваліфікації вчителів та навчально-допоміжного персоналу та розподілення фондів, призначених для цих цілей. В обов’язковому порядку кожні три роки експерти Управління інспектують діяльність всіх довузівських навчальних закладів країни. Результати їх перевірки у вигляді звіту представляються в органи місцевого самоврядування, в риксдаг і уряд, де на основі висновків і рекомендацій Управління, викладених у звіті, розробляється загальнонаціональний план розвитку довузівської системи освіти.

До важливих завдань Управління відноситься і контроль над тим, щоб діяльність навчальних закладів на місцях повністю відповідала вимогам Закону про освіту і не обмежувались права окремих учнів. Центральний офіс Державного управління шкіл і шкільної освіти знаходиться в Стокгольмі, якому підпорядковано одинадцять регіональних відділень (в Гетеборзі, Упсалі, Люнді, Стокгольмі, Карлстаді та ін. містах). Регіональні відділення виконують на місцевому рівні ті ж функції, що і Управління в масштабах країни. Державне управління шкіл та шкільної освіти і його регіональні органи проводять періодично по всій країні опитування громадської думки про систему дошкільної, шкільної та гімназичної освіти.

Освіта в Швеції безкоштовна, окрім дошкільної та вищої, які лише частково фінансуються урядом. Муніципальні освітні послуги є найбільшою статтею витрат у бюджетах міст (42% загального обсягу бюджетування). Швеція інвестує 6,3% ВВП в освіту, в той час як середній показник по ЄС – 5,7%.

Вища освіта в Швеції має три ступені. Після двох років навчання видається диплом про закінчення ВНЗ, після трьох – присвоюється ступінь бакалавра, після чотирьох – ступінь магістра. Дистанційне навчання в системі вищої освіти досліджувала А.О. Агейчева. В Швеції не існує чітко визначеної онлайн-моделі навчання та викладання, немає єдиних академічних програм для установ та академічних дисциплін. Дистанційне навчання потребує модернізації.

Вищу освіту в Швеції можна отримати в 2 типах установ: університетах та університетських коледжах. Народні школи і школи KomVux, орієнтовані на випускників професійних профілів і людей у віці від 25 років, які закінчили школу і мають досвід роботи не менше 4 років, розглядаються як установи післяшкільної освіти. Установи спеціалізованої професійної освіти («Kvalificerad Yrkesutbildning») так само не належать до сфери вищої освіти.

Право на вступ до університету визначається наявністю атестата про повну середню освіту та відповідністю спеціальним вимогам, що пред’являються до студента при вступі на певні спеціальності. Наявність оцінки як мінімум «залік» по 90% предметів шкільної програми є стандартною вимогою до абітурієнтів. Крім цього від студента може знадобитися пройти інтерв’ю. У разі, коли кількість претендентів перевищує кількість місць у навчальному закладі, то вони розподіляються наступним чином: мінімум одна третина місць розподіляється за результатами конкурсу шкільних атестатів і мінімум одна третина – на підставі Університетського тесту здібностей.

вища освіта в Швеції

Серед позитивних здобутків сфери надання освітніх послуг в Швеції, зазначимо що не тільки викладачі ВНЗ, але й вчителі середніх шкіл будуть проходити обов’язкову сертифікацію. Це рішення стало поворотним моментом в освітній політиці Швеції, націлене на підвищення статусу професії вчителя, підтримку професійного розвитку і таким чином поліпшення якості освіти. Окрім цього зазначені реформи та зміни призвели до того, що рівень професійної підготовки шведської молоді значно покращився, що безумовно корінним чином відрізняється від стану професійно-технічної освіченості в Україні.

Сподіваємось, що проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної джерельної бази наукових праць з питань сучасного реформування освітніх послуг в Швеції стане важливим доробком сучасним вченим-компаративістам у подальших дослідженнях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!