Роздрукувати сторінку

Програма Темпус

« Назад

Програма Темпус - (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співробітництва між вищими навчальними закладами ЄС та країн-партнерів.

tempus, програма Темпус

Програма Темпус надає фінансування з метою заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими навчальним закладами у країнах-партнерах та в Європейському Союзі. Програма щорічна раундова, тобто надання грантів здійснюється на основі багаторівневої оцінки поданих у встановленому форматі заявок.

Програма Tempus є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році:

  • Tempus I - 1990-1994;

  • Tempus II - 1994-1998;

  • Tempus II іbis - 1998-2000;

  • Tempus III - 2000- 2006;

  • У 2008 року розпочато новий етап програми - Tempus IV.

Основна мета проекту – посилення здатності університетів рухатися назустріч викликам знаннєвомісткого суспільства та ринкової економіки. Досягнення цієї цілі передбачає реалізацію низки завдань, серед яких: обґрунтування удосконалення вищої освіти відповідно до потреб мінливої ринкової економіки; реформування університетської освіти з метою створення міцного партнерства з різноманітними підприємствами; посилення поінформованості суспільства в цілому про університетсько-підприємницьке партнерство; формування робочих програм і відповідних заходів для досягнення основних очікуваних результатів.

програма темпус

У рамках реалізації проекту передбачена низка заходів: семінари, майстер-класи, конференції та ін. У числі таких був навчальний тренінг-семінар, що відбувався в березні 2012 р. на базі університетів країн ЄС. Так, делегації вірменських, грузинських і українських університетів - учасників проекту у складі двох груп відвідали окремі вищі навчальні заклади Франції, Великої Британії, Бельгії та Німеччини. Метою візитів було ознайомлення з кращою практикою співпраці університетів з підприємствами у країнах Європейського Союзу. Вихідна посилка – саме підприємства, бізнес встановлюють правила та вимоги, у т.ч. для університетів, а не навпаки.

Серед багатьох прикладною спрямованістю відзначається проект ТЕМПУС "Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентнісного підходу в Вірменії, Грузії та Україні". Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів Європейського Союзу. Головним координатором проекту виступає Католицький університет прикладних наук Сент-Лівен (м. Гент, Бельгія); вітчизняний координатор – Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ, Україна).

У списку українських університетів також представлені Одеський національний політехнічний університет і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Крім того, участь приймають партнери з Великобританії, Німеччини, Франції, Вірменії, Грузії. Показова участь у проекті разом із університетами Торговельно-промислових палат країн - учасниць, які виступають як представники підприємств (сфери бізнесу).

темпус

Отже, як Болонський процес, так і програма Темпус зосереджені на збільшенні відкритості та прозорості університетської освіти, поширенні доступу до неї, зростанні автономності університетів у країнах-членах ЄС та їх партнерах у третіх країнах. За рахунок міжуніверситетської співпраці в рамках проектів Темпус відбувається модернізація вищої освіти, підвищується її інтернаціоналізація та європеїзація; університети і сфера вищої освіти в цілому стають більш привабливими для молоді: для навчання, науково-дослідної роботи, працевлаштування. Подібні завдання реалізуються в процесі створення Європейського простору вищої освіти в рамках Болонського процесу: стратегія зовнішнього виміру (ехternal dimension strategy), вироблена міністрами, відповідальними за питання освіти, передбачає інформування, пропагування, співпраця, визнання і діалог з освітньої політики з партнерами і колегами з інших країн і континентів. Багато в чому стратегія зовнішнього виміру реалізується за рахунок освітніх програм Європейського Союзу, в першу чергу програм Темпус та Еразмус Мундус.

Інтеграція системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти сприятиме: забезпеченню якості вищої освіти; визнанню періодів і термінів підготовки; мобільності студентів, викладачів, науковців; забезпеченню справедливого доступу до вищої освіти; зміцненню позицій українських університетів на національному, європейському і світовому ринках праці та ринках освітніх послуг.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!