Роздрукувати сторінку

Освіта в Україні

Оздоровчо-спортивна рекреація і  студенська молодь

На теперішній час фахівці фізичного виховання нашої країни і різних країн значну увагу приділяють розробці різних форм оздоровчо-рекреативної фізичної культури як на обов’язкових заняттях у вузі, так і для самостійних занять. З використанням технічних засобів, перехід на нові форми і методи навчання, відмінні від шкільного навчання, у тому числі з тривалості навчального дня і тижня, організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі, навчальний стрес, зниження рухової активності і ще більш виражена гіпокінезія у студентів після школи – це чинники, що призводять до зростання захворюваності, зниження рівня здоров’я.

Оздоровчо-спортивна рекреація і  студенська молодь

Оздоровчо-рекреативна фізична культура – це.....


14.10.2014 17:18/читати далі...
Магістерський рівень освіти. Погляд зблизька та здалеку

У 2002 р. Асоціація європейських університетів провела дослідження ступенів магістерського рівня, результати якого показали суттєве структурне розмаїття другого циклу вищої освіти у країнах Європи. Спільною рисою було те, що кваліфікація магістра присуджувалась у результаті п’ятирічного навчання за денною формою з опануванням 300 кредитів. Власне магістерські програми мали навантаження 90 – 120 ECTS. Звісно, що таких спільних рис виявилося замало для того, щоб говорити про загальноєвропейську концепцію освіти магістерського рівня.

Магістерський рівень освіти

Головні риси євромагістра були.....


14.10.2014 16:53/читати далі...
Кредитування студентів як джерела фінансового забезпечення вищого навчального закладу

Кредитно–модульна організація процесу навчання забезпечує психологічний розвиток викладача і студента, покращення стосунків між ними, сприяє виробленню загально навчальних умінь і навичок, вдосконалення навичок самостійної роботи студентів, дозволяє об’єктивно, з урахуванням рівня творчого підходу студента до планування і виконання різного роду професійних завдань, оцінити оволодіння ними модульною програмою, яка включає участь у педагогічних інформаціях, дискусіях під час лекцій, опрацювання обов’язкової літератури, виконання кожного творчого індивідуального завдання (розробка методики вивчення сформованості морально – етичних якостей і рис, моделювання виховного заходу або виховної ситуації, різних форм навчання тощо); ведення конспекту першоджерел; активність роботи на кожному практичному занятті; участь у науковій роботі (самостійне опрацювання дослідницької психолого–педагогічної проблеми, участь у розробці та проведенні експерименту, узагальнення отриманих результатів, підготовка рефератів з елементами пошуково–дослідницької роботи); виступ на студентській науковій конференції, підготовка матеріалів до друку тощо.

Кредитування студентів як джерела фінансового забезпечення

Завданням вищої школи є....


14.10.2014 16:45/читати далі...
Дослідження закордонного і вітчизняного досвіду стандартів якості освіти

Україна активно підтримує політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, тому в 1993р. стала членом Міжнародної організації ІSО. З метою удосконалення національної системи стандартизації, наказом Держспоживстандарту України у 2008 році створено Технічний комітет стандартизації.

Дослідження закордонного  досвіду стандартів якості освіти

Європейська асоціація забезпечення.....


14.10.2014 16:35/читати далі...
Визначення методики  та стратегії розвитку академічної мобільності студентів

У відповідності до європейського досвіду академічної мобільності студентів, існує цілий спектр завдань, які повинні бути вирішені на державному рівні і стати основою при виробленні стратегії і обгрунтованого підходу до інтеграції вищої освіти і безпосередньо студентської мобільності, як однієї з її форм:

• документальне забезпечення академічної мобільності;

• інфраструктурне забезпечення академічної мобільності;

• кадрове забезпечення академічної мобільності;

• інформаційне забезпечення мобільності;

• фінансове забезпечення;

• адаптаційні програми для іноземних учасників мобільності.

стратегії розвитку академічної мобільності студентів

Визначаючи цілі та завдання процесу академічної мобільності, слід....


14.10.2014 16:27/читати далі...