Роздрукувати сторінку

Рівні освіти в Україні

« Назад

Основними наскрізними класифікаційними змінними НСКО є рівні та галузі освіти. У межах рівнів освіти здійснюється подальша класифікація програм та кваліфікацій за додатковими параметрами (вимірами). Ці параметри включають орієнтацію програм, завершення рівня, доступ до більш високих рівнів освіти, а також розташування у національній структурі ступенів і кваліфікацій.

молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр

Інші характеристики та ознаки програм і кваліфікацій, крім тих, що описані в НСКО, можуть включати надавача освіти (освітній заклад), освітні умови чи середовище, інституційний контекст, форму освіти, тип учасника або формат участі в освіті змісту освітньої програми – від базового до складного.

Класифікація освітніх програм за рівнями має на меті відобразити повний спектр освітніх траєкторій, які є доступними в системі освіти від рівня 0/1 до 9. Особи можуть вибудовувати власні траєкторії освіти в різний спосіб, оскільки освітня система передбачає розгалуження шляхів здобуття освіти, альтернативні послідовності програм і можливості «другого шансу».

Класифікація освітніх програм за рівнями має за мету відобразити їх зміст. Натомість проблематично безпосередньо оцінити та порівняти зміст програм. Відтак, через відсутність безпосередньої одиниці вимірювання змісту освіти, НСКО використовує опосередковані критерії, що дають змогу відносити наявні освітні програми до належних рівнів освіти.

Опосередковані критерії складаються з основних і додаткових. Основні критерії вказують необхідні характеристики освітніх програм на відповідному рівні освіти. Додаткові критерії визначають характеристики, які властиві багатьом, проте не всім освітнім програмам певного рівня освіти.

Отже, головним критерієм класифікації програм є складність і спеціалізація змісту освіти і те, як цей зміст відображено в опосередкованих критеріях. Інституційний контекст не повинен використовуватися в якості критерію класифікації. Наприклад, програми рівня 4 можуть здійснюватися в закладах, які зазвичай надають програми рівня 5 або 6. Орієнтація програм розрізняється на рівнях 2-5, з можливістю такої диференціації на рівнях 6-8. Орієнтація має дві категорії: загальна та професійна освіта. На рівнях вищої освіти 6-8 замість терміну «загальний» використовується термін «академічна».

рівні освіти в Україні UA

Загальна освіта (англ. general education) визначається як освітні програми, розроблені для розвитку загальних знань, умінь,  формування основи для навчання впродовж життя, часто спрямована на підготовку до поглибленого навчання на тому самому або більш високому рівні освіти, опанування професійних освітніх програм, однак не до безпосереднього отримання затребуваної на ринку праці кваліфікації та працевлаштування за конкретною професією.

Професійна освіта (англ. vocational education) визначається як освітні програми, розроблені для набуття знань, умінь, що безпосередньо стосуються конкретної професії або класу професій. Може здійснюватися на робочому місці, веде до отримання затребуваних на ринку праці професійних кваліфікацій, які визнаються національними органами управління освітою та/або ринком праці як професійно орієнтовані.

У системі формальної освіти успішне завершення зазвичай передбачає одержання кваліфікації, що визнається відповідним національним органом освіти.

Оскільки освітні програми на рівнях 0 і 1 та іноді на рівні 4 практично не завершуються присудженням кваліфікації, остільки в цих випадках для визначення успішного завершення замість кваліфікацій використовують інші критерії, наприклад, повне відвідування останнього року програми або переведення на більш високий рівень освіти.

Успішне завершення програми на рівнях 1-3 вважається «завершенням рівня», коли одержана кваліфікація призначена надавати безпосередній доступ до більш високих рівнів освіти. Якщо йдеться про рівень 3, «більш високий рівень освіти» означає рівні 5, 6 або 7.

Кваліфікації розглядаються як такі, що надають доступ до більш високих рівнів, навіть якщо цей доступ обмежений тільки деякими програмами на більш високих рівнях освіти.

Успішне завершення програм, які відносяться до рівнів 4-9, вважається завершенням рівня. Водночас, визнані кваліфікації, одержані перед завершенням програми (наприклад, успішне завершення етапу програми, результатом чого є одержання визнаної проміжної кваліфікації), відносяться до нижчого рівня освіти.

Програми для окремо визначених груп учасників (дорослих або осіб з особливими потребами) можуть мати коротшу чи довшу тривалість, ніж аналогічні програми в рамках звичайної освіти на даному рівні освіти. Натомість, успішне завершення програми вважається завершенням рівня тільки за умови, якщо одержана кваліфікація вказує на здобуття таких знань, умінь, інших компетенцій, які є еквівалентними знанням, умінням, здобутим на такому самому рівні в межах звичайної освіти.

Участь у програмі без її успішного завершення не може бути класифікована як завершення рівня чи часткове завершення рівня та, крім рівнів 0 і 1, не розглядається в цілях визначення рівнів освітніх досягнень.

Отже, рівень освітніх досягнень осіб, які не завершили успішно певну програму, буде тим рівнем, якого вони досягли перед вступом на цю програму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!