Роздрукувати сторінку

Вища освіта в Україні

« Назад

Вища освіта є складовою системи освіти України і забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку студентів.

вища освіта в Україні, система освіти України

З іншого боку, в соціально-фактичному вимірі цього структурування приховується багато елементів доволі архаїчного адміністративно-командного минулого, що робить європейські орієнтири системи вищої освіти в Україні поки що переважно декларативними.

Систему вищої освіти можна визначити як централізовану і авторитарно-директивну за способом управління, консервативну за критерієм забезпечення незмінності (принаймні – через слабку ротацію та обмеженість ринкової конкуренції) адміністративно-управлінського та професорсько-викладацького складу, традиційну за дидактичними технологіями, формалістичну за критерієм здобуття інтелектуального капіталу споживачами освітніх послуг (прирівнювання інтелектуального капіталу до диплому про вищу освіту), самоспрямовану за критерієм зв’язку з іншими соціальними підсистемами та сферами соціальної життєдіяльності. У вищій освіті деяких країн Європи і англо-американської цивілізаційної периферії впроваджено проектно-програмний принцип зайнятості викладацького складу.

вища освіта в Україні

Викладач має боротися за курси та навчальні дисципліни, які він викладає студентам. Студенти визначають рейтинг викладачів, на основі якого відповідні адміністративно-управлінські підрозділи констатують той чи інший рівень професійної придатності викладача до роботи з аудиторією, так само як і міру потреби в його курсі (навчальній дисципліні) для студентства.

Багато європейських країн погодилися з цілями, викладеними в декларації, підписали її або загалом схвалили. Спрямованість реформ декількох систем вищої освіти, розпочатих у цей час в Європі, довела, що багато урядів має наміри діяти саме в цьому напрямі.

Отже, концептуальні адаптації норм-домовленостей ЄС, в тому числі і з ІНДЗ, відбуваються задля збереження тієї самої системи організації праці викладацького складу, яка існувала в радянській системі вищої освіти.

В Україні існує структура системи контролю якості освіти у вигляді трирівневої організації із залученням недержавних експертів. Вона містить такі складові: державна система оцінки якості, контроль на рівні навчального закладу та участь недержавних структур.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!