Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Ранжування у вищій освіті - національний досвід та перспективи розвитку

Ранжування у вищій освіті – національний досвід та перспективи розвитку

« Назад

Болонський процес, започаткований у 1999 році, постійно розвивається, свідченням цього є низка декларацій та комюніке, підписаних міністрами, які відповідають за вищу освіту в країнах Європи з 2001 до 2010 року.

вища освіта в країнах Європи

У комюніке, яке було прийнято в Будапешті/Відні (2010 р.), відмічають, що Європейський освітній простір до 2010 року сформований не повністю (його створення продовжено до 2020 року) та визначено ряд пріоритетів і завдань, основним серед яких є запровадження в освіті країн-учасниць Болонського процесу  міжнародних стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти.

Як зазначено у програмі економічних реформ України на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 02.11.2010, ситуація у сфері освіти характеризується багатьма проблемами, головна з яких невідповідність якості освіти сучасним вимогам. Було відмічено, що Україна не представлена в жодному з основних міжнародних рейтингів найкращих університетів світу.

рейтинг найкращих університетів

Вищезазначене свідчить про актуальність вивчення результатів міжнародних, вітчизняних, інституціональних рейтингів та їх впливу на якість освіти з метою подальшого її удосконалення.

Важко переоцінити важливість рейтингового оцінювання ВНЗ для абітурієнтів та їх батьків під час вибору місця навчання, для взаємного визнання навчальних програм університетів у ЄПВО, для орієнтації роботодавців при найманні на роботу випускників університетів. Саме тому виникає проблема моніторингу якості вищої освіти як системи постійного спостереження та контролю за процесами, що відбуваються у вищій освіті  на різних рівнях.

ранжування у вищій освіті

Незважаючи на дискусійність застосовуваних критеріїв у найавторитетніших міжнародних рейтингах, саме вони є ключовим інструментом оцінки якості освіти, двигуном реформ і спрямовані на поліпшення стандартів та рівня освіти на інтеграцію до ЄПВО.

Як шлях підвищення професіоналізму у вищій освіті, розглядають участь ВНЗ України в рейтингу ЮНЕСКО "ТОП-200 Україна", який відмічає в цьому році 5-річний ювілей. Саме цей рейтинг трансформує до умов України ідеї таких міжнародних рейтингів, як "Всесвітній рейтинг Шанхайського університету Цзяо Тун", "Всесвітнього рейтингу університетів", який публікують у газеті "Таймс", США та інших. В рейтингу "ТОП-200 Україна" діяльність ВНЗ оцінюють за допомогою інтегрованого Із – індексу, який включає три комплексні складові:

Із=Інп+Ін+Імв,

де Інп – індекс якості науково-педагогічного потенціалу, Ін – індекс якості навчання, Імв – індекс міжнародного визнання.

Методику проведення рейтингу "ТОП-200 Україна" створено відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів (2006 р.). Як відмічають організатори рейтингу "ТОП-200 Україна", його слабкою ланкою, як й інших рейтингових систем України, є низька достовірність даних, які надають ВНЗ. Це пов’язано з недосконалим інформаційним простором у царині освіти нашої держави (відсутність точної об’єктивної інформації на сайтах університетів та інших освітніх організацій).

принципи ранжування університетів

Серед 200 університетів України учасниками рейтингу "ТОП-200 Україна" у 2011 році є 13 ВМ(Ф)НЗ, які зайняли відповідні місця в першій сотні. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця отримав почесне 4 місце серед 200 ВНЗ, але поступається за індексом оцінки якості навчання  Донецькому національному медичному університету імені М. Горького та Національному фармацевтичному університету, а також Українській медичній стоматологічній академії за індексом міжнародного визнання.

Важливим інструментом підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти в Україні є Національна система рейтингового оцінювання діяльності ВНЗ, яку створено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з врахуванням досвіду міжнародних рейтингових агентств на реалізацію розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р., №208-р "Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання". Зазначений рейтинг вже восьмий рік поспіль проводить ранжування вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р., № 1475, визначає суб’єктами ранжування вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації за типами: університети, академії, консерваторії, інститути та зобов’язує керівників вищих навчальних закладів забезпечити подання даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти для проведення рейтингового оцінювання діяльності ВНЗ щорічно.

Участь університетів у рейтингах різних рівнів, моніторинг їх діяльності, що передує рейтингу, дає змогу виявити слабкі сторони, проблемні питання, проаналізувати їх причини і на основі цього сформувати стратегічні напрямки для поліпшення освітньо-виховного процесу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!