Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Державна політика у сфері вищої освіти в Україні

Державна політика у сфері вищої освіти в Україні

« Назад

Здатність університету адаптуватись до викликів та змін, що проходять на глобалізованих ринках освітніх послуг та реагувати на зміну попиту прямо залежать від ступеня наданої університету автономії і його ролі в національній інноваційній системі, адже найконкурентніші університети світу є навчальними закладами з високим рівнем автономії.

найконкурентніші університети світу є навчальними закладами з високим рівнем автономії

Як відомо, Кабінет Міністрів України затвердив Положення про дослідницький університет, в якому передбачено низку прав і преференцій у сфері університетської автономії. Зокрема, університету надається право: проводити фундаментальні та прикладні дослідження за власні кошти, але тільки за новими науковими напрямками; вводити в межах бюджетного фінансування подвійні оклади і ставки науково-педагогічним працівникам, направляти їх за кордон на стажування, навчання та інше.

Разом з тим цей документ не позбавлений цілого ряду суперечностей. З одного боку, університетським закладам дослідницького типу надається ряд прав, а з другого – вся діяльність автономного університету повинна відбуватися за погодженням з відповідними органами державної влади. Тоді як в зарубіжних автономних вищих навчальних закладах все, що стосується науково-освітньої та фінансово-економічної діяльності ВНЗ, регулюється Статутом і внутрішніми правилами університету. Останніми роками у світі у сфері освіти склалася стійка тенденція до інтернаціоналізації та інтеграції міжнародного ринку, обсяги якого оцінюються у 30-60 млрд. дол. США. Наразі за різними оцінками у світі налічується 2,5-3,1 млн. іноземних студентів, з яких 21-28% навчаються у США, 12-14% у Великобританії, 6-12% – Німеччині, далі йдуть Франція, Австралія, Росія, Японія. На Україну припадає близько 3% (20-те місце в світі), а на країни ЄС – 40% міжнародного ринку освітніх послуг.

Разом з тим, сьогодні близько 20-35 тис. українських студентів (4-е місце в Європі) навчаються за кордоном, а їх чисельність за останні роки має тенденцію до зростання, що є характерною ознакою реалізації стратегії розширення можливостей в процесі інтернаціоналізації ринку освітніх послуг України.

За існуючими правилами отримання наукового ступеня за кордоном не означає його автоматичне визнання в Україні, а потребує, фактично, проведення повторного захисту дисертаційної роботи. Таким чином, в Україні є чимало проблем щодо подальшої модернізації вищої освіти та її інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

В Україні за державні кошти за останній рік були направлені на навчання за кордон близько 500 студентів, що надзвичайно мало у порівнянні з ЄС.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини між Україною та Європейським Союзом є Угода про партнерство та співробітництво, яка передбачає розвиток співробітництва в галузі освіти на основі окремих угод та ключові напрямки її розвитку в розрізі європейської інтеграції, а саме: підвищенні мобільності, розвитку взаємозв’язків з бізнесом, участі у європейських дослідженнях, удосконаленні системи сертифікації ВНЗ і дипломів про вищу освіту.

Внаслідок тривалого процесу гармонізації законодавства було підписано Порядок денний асоціації між Україною і ЄС, який є основним планом з наближення освіти і науки нашої країни до європейського простору вищої освіти. Його останні зміни  чітко розставили напрямки та структуру інституційної взаємодії між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України та Генеральним директоратом з питань освіти та культури Європейської Комісії.

Отже, по-перше, необхідно на загальнодержавному рівні визначити та включити питання адаптації законодавства в сфері освіти до законодавства ЄС.

По-друге, гармонізація сфери вищої освіти набуває особливого значення з огляду на членство України в СОТ та включення до Генеральної угоди про торгівлю в сфері послуг сектору освітніх послуг. Питання правового захисту національних ВНЗ від зовнішньої конкуренції в рамках Європейського простору вищої освіти мають бути включені до законодавчої бази України. Насамперед це особливо стосується питань захисту національних інтересів, контролю та регулювання сучасних міжнародних методів торгівлі освітніми послугами, зокрема: транскордої пропозиції, отримання освітньої послуги закордоном; комерційної складової.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!