Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Базові одиниці класифікації освіти в Україні

Базові одиниці класифікації освіти в Україні

« Назад

У резолюції 36-ї Генеральної конференції країн-членів ЮНЕСКО у 2011 р., якою затверджено оновлену версію Міжнародної стандартної класифікації освіти (далі – МСКО), зокрема ставиться завдання «взаємодіяти з країнами-членами в процесі приведення змісту національних систем освіти у відповідність до МСКО 2011», й надалі слід «продовжувати періодично аналізувати та переглядати МСКО з метою забезпечити відповідність МСКО новим тенденціям і змінам у політиці та структурі освіти».

Міжнародної стандартної класифікації освіти, МСКО

Ураховуючи, що НСКО в Україні, на відміну від інших країн, відсутня, остільки її створення є стратегічним інноваційним заходом, який потребуватиме переосмислення національної освітньої теорії та практики, включно з тими, що закріплені законодавством і навіть Основним законом України. У свою чергу, НСКО буде орієнтиром для перегляду системи вітчизняного освітнього законодавства, яке значною мірою застаріло і  потребує оновлення.

МСКО, як частина міжнародної системи економічних і соціальних класифікації ООН, є еталонною класифікацією, що слугує організації та упорядкуванню освітніх програм і відповідних кваліфікацій за рівнями та галузями освіти і є результатом погодження та затвердженим від імені 195 країн-членів ЮНЕСКО.

Ключові поняття та визначення МСКО розроблені таким чином, щоб бути застосовними та дієвими на міжнародному рівні, а також поширеними на весь спектр освітніх систем, незалежно від їх особливостей.

МСКО класифікує освітні програми та відповідні кваліфікації за змістом з використанням двох основних наскрізних класифікаційних змінних – рівні освіти та галузі освіти. Чинна редакція документу представляє оновлений перелік рівнів освіти, а також вводить класифікацію рівнів освітніх досягнень із використанням визнаних освітніх кваліфікацій. Оновлені галузі освіти та їх кодифікацію підготовлено для схвалення 37-ю Генеральною конференцією країн-членів ЮНЕСКО у листопаді 2013 р.

Основоположними одиницями класифікації в НСКО, як і в МСКО, є національна освітня програма та визнана освітня кваліфікація, що відповідає цій програмі.

МСКО, МСКО в Україні

Освітня програма (англ. educational programme) визначається як узгоджений комплекс видів освітньої діяльності, що розроблений та організований для досягнення навчальних цілей упродовж певного тривалого і безперервного часу. Цілі включають удосконалення інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, поведінки, у будь-якому особистому, громадянському, соціальному, виробничому контексті. Навчальні цілі, як правило, пов’язують з підготовкою до навчання на більш високому рівні, а також можуть бути спрямовані на особистісний розвиток чи дозвілля. Загальною характеристикою освітньої програми є те, що при досягненні навчальних цілей зазвичай видається сертифікат, який засвідчує її успішне завершення. Ключові поняття стосовно визначення освітньої програми потрібно розуміти таким чином:

- освіта (англ. education) – процеси, за допомогою яких суспільство цілеспрямовано передає між людьми заради їх навчання/навченості накопичену інформацію, знання, розуміння, ставлення, цінності, уміння, зразки поведінки, інші компетентності, включно з підготовкою, насамперед професійною, що спрямована на досягнення певних навчальних цілей.

- освітня діяльність (англ. educational activity) – цілеспрямована діяльність, що включає комунікацію задля навчання/навченості.

- комунікація (англ. communication) – взаємодія між особами або між особами та інформаційним середовищем, під час якої здійснюється передавання інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, поведінки.

- навчання/навченість (англ. learning) – індивідуальне набуття або вдосконалення інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, через досвід, практику, викладання, вивчення, дослідження.

- організований (англ. organized) – структурований для досягнення явно або неявно виражених цілей шляхом комунікації зазвичай за участю учителя, викладача, інструктора.

У межах освітньої програми освітня діяльність може бути згрупована в компоненти – модулі, розділи, курси, предмети, дисципліни, а також включати ігрові заняття, виробничу практику, дослідницькі проекти чи підготовку дисертації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!